Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Livsstil kan påvirke risiko for å dø av eller med demens»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Livsstil kan påvirke risiko for å dø av eller med demens

Forskningsfunn

Livsstil kan påvirke risiko for å dø av eller med demens

Å dø av eller med demens har sammenheng med livsstilsfaktorer som høyt kolesterol, diabetes og lav vekt midtveis i livet, viser resultater i en studie fra Folkehelseinstituttet. - Studien underbygger tidligere forskning som tyder på at en sunn livsstil kan bidra til å forebygge demens, sier Bjørn Heine Strand, seniorforsker på Folkehelseinstituttet.

demens. Colourbox.com
demens. Colourbox.com

Å dø av eller med demens har sammenheng med livsstilsfaktorer som høyt kolesterol, diabetes og lav vekt midtveis i livet, viser resultater i en studie fra Folkehelseinstituttet. - Studien underbygger tidligere forskning som tyder på at en sunn livsstil kan bidra til å forebygge demens, sier Bjørn Heine Strand, seniorforsker på Folkehelseinstituttet.


Forskerne fant ingen sammenheng mellom blodtrykksverdier eller røyking ved 35-50 årsalder og det å dø av eller med demens, men resultatene tyder på en mulig økt demensrisiko for storrøykere.

Resultatene i studien forble de samme når det ble kontrollert for utdannelsesnivå og andre forhold som har med hjerte-karsystemet å gjøre, som for eksempel tidligere hjertesykdom eller forhøyet blodtrykk.

En svakhet ved studien er at mange personer med demens som dør, ikke får demens notert på dødsmeldingen, noe som gjør det vanskeligere å avdekke mulige, svake sammenhenger. I tillegg er det slik at sammenhengene som er funnet i realiteten kan være sterkere enn hva som kommer fram i denne undersøkelsen. Dette kan for eksempel gjelde for det svake funnet vedrørende røyking.

Trenger mer kunnskap

Tidligere forskning har vist at også andre livsstilsfaktorer som høyt blodtrykk, overvekt og fysisk inaktivitet midtveis i livet kan påvirke risikoen for demens i alderdommen.

Rundt 70 000 personer lever med demens i Norge i dag. Dette antallet vil stige mye i årene som kommer fordi vi blir flere eldre.

- Det er viktig å finne ut mer om årsakene til demens for deretter å kunne finne en effektiv måte å forebygge sykdommen på. For å lære mer om mulige sammenhenger mellom livsstil og demens, er det behov for flere befolkningsstudier som kan studere sykdomsutvikling i et livsløpsperspektiv, sier Bjørn Heine Strand.

Om studien

Forskere har undersøkt sammenhengen mellom klassiske risikofaktorer for hjerte-karlidelser blant 48 793 personer i alderen 35-50 år i Norge på 1970-tallet, og risikoen for å dø med eller av demens opp til 35 år senere.

Studien er basert på data fra Den norske fylkesundersøkelsen i Oppland, Sogn og Fjordane og Finnmark, som ble gjennomført på 1970-tallet, samt data fra Dødsårsaksregisteret ut år 2009.

Se også:Riktig livsstil mot demens - artikkel om prosjektet (Forskningsrådet)

Dette er den første artikkelen fra samarbeidsprosjektet GENIDEM, hvor forskere fra en rekke institusjoner, både norske og utenlandske, deltar. Forskningsrådet støtter prosjektet.

Se også:Gene-Environment Interaction in Dementia - engelsk artikkel om GENIDEM hos Universitetet i Oslo

Referanse

Strand, B.H., Langballe, E.M., Hjellvik, V., Handal, M., Næss, Ø. [Et al.]. Journal of the Neurological Sciences, 2012: Midlife vascular risk factors and their association with dementia deaths Journal of the Neurological Sciences 324 (2013) 124–130.