Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Rapport om forekomst av resistente bakterier i 2. kvartal 2013»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Rapport om forekomst av resistente bakterier i 2. kvartal 2013

Nyhet

Rapport om forekomst av resistente bakterier i 2. kvartal 2013

Resistente bakterier øker risikoen for komplikasjoner når det oppstår alvorlige infeksjoner. Personer med redusert infeksjonsforsvar er spesielt utsatte for å få alvorlige infeksjoner. Nå foreligger rapporten fra andre kvartal 2013om resistente bakterier.

Resistente bakterier øker risikoen for komplikasjoner når det oppstår alvorlige infeksjoner. Personer med redusert infeksjonsforsvar er spesielt utsatte for å få alvorlige infeksjoner. Nå foreligger rapporten fra andre kvartal 2013om resistente bakterier.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Analyse av E. coli-bakterier på laboratoriet.
Analyse av E. coli-bakterier på laboratoriet.

Det pågår fortløpende et omfattende arbeid for å hindre spredning av resistente bakterier i helsetjenesten, spesielt på helseinstitusjoner.

Hensikten med denne og kommende rapporter om forekomsten av resistente bakterier er å gjøre det enklere for helsepersonell å følge utviklingen for denne utfordringen. Gjennom rapporten kan de bli informert om større utbrudd og andre endringer som kan ha betydning for smittevernet i helsetjenesten.

Folkehelseinstituttet vil fremover publisere rapporter med jevne mellomrom som viser forekomsten av både meldingspliktige resistente bakterier og Clostridium difficile. Denne første rapporten omfatter alle tilfeller (infeksjoner og bærerskap) meldt i første og andre kvartal i år, av følgende resistente bakterier:

  • Meticillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA)
  • Vankomycinresistente enterokokker (VRE)
  • Linezolidresistente enterokokker (LRE)
  • Gram-negative stavbakterier resistente mot betalaktamer og karbapenemer (ESBLKARBA)

Alle påviste tilfeller av disse bakteriene meldes fortløpende av medisinske laboratorier og klinikere til meldingssystemet for smittsomme sykdommer (MSIS). Meldingsplikten for MRSA og VRE ble innført i 1995, mens LRE, ESBLKARBA og C. difficile først ble meldingspliktig 1. juli i 2012.

C. difficile blir meldt summarisk til MSIS hver måned av landets medisinske laboratorier. Meldingsplikten for tilfeller av denne bakterien ble pålagt i juli i fjor, men dataløsningen for å motta og registrere meldingene har først kommet på plass i løpet av sommeren i år. Forekomsten av C. difficile vil bli innlemmet i de kommende rapportene når meldingsrutinene er godt innarbeidet ved alle landets laboratorier.

Les rapporten: Resistens-rapport k2/2013 (pdf)