Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Miljøgiftene PCB og dioksin gir svekka infeksjonsforsvar hos småbarn»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Miljøgiftene PCB og dioksin gir svekka infeksjonsforsvar hos småbarn

Forskningsfunn

Miljøgiftene PCB og dioksin gir svekka infeksjonsforsvar hos småbarn

Meir astmaliknande symptom og luftvegsinfeksjonar hos barnet i det første leveåret kan bli resultatet dersom mors mat under svangerskapet inneheld meir av miljøgiftene PCB og dioksin enn det som den reinaste maten har. Detteviser ei undersøking frå Folkehelseinstituttet av 200 gravide kvinner og barna deira.

www.colourbox.no
www.colourbox.no

Meir astmaliknande symptom og luftvegsinfeksjonar hos barnet i det første leveåret kan bli resultatet dersom mors mat under svangerskapet inneheld meir av miljøgiftene PCB og dioksin enn det som den reinaste maten har. Detteviser ei undersøking frå Folkehelseinstituttet av 200 gravide kvinner og barna deira.


Undersøkinga er ein del av det EU-finansierte internasjonale forskningsprosjektet NewGeneris, og er eit delprosjekt under Den norske mor og barn-undersøkinga.

Nivået av miljøgifter i norsk mat er lavt, og har gått nedover dei seinare åra. Likevel finst det framleis små mengder PCB og dioksin i noen matvarer.

Mengda miljøgift i maten til gravide kvinner i den nye undersøkinga vart berekna på grunnlag av detaljert kostinformasjon samla inn gjennom MorBarn-studien. I NewGeneris-prosjektet vart det så samla inn opplysningar om barnet si helse fram til eitt års alder.

Grunnlag for kostråd

Det vart funne samvariasjon mellom mors inntak av både dioksin og PCB i maten under svangerskapet og astma-liknade symptom, forkjøling og andre øvre luftvegsinfeksjonar hos barnet. Astma-liknande symtom – tettheit og piping i brystet – skuldast i første leveåret svært ofte infeksjonar, og ikkje allergisk sjukdom.

Immun-systemet er ekstra sårbart hos ufødde og små barn. Liknande funn, men då i høve til menga av PCB og dioksin i brystmjølka, er tidlegare gjort hos større barn i Nederland.

Ein styrke ved denne nye norske undersøkinga er at ein ikkje baserte den på måling av mengda PCB og dioksin i blodet hos barna eller i brystmjølka, men i staden på mors inntak av miljøgifter gjennom maten medan ho var gravid. Det gjer resultatet meir verdifullt for rådgiving av gravide kvinner, fordi det direkte viser at det betyr noe for helsa til barnet kor mykje miljøgifter den gravide kvinna får i seg gjennom maten.

Referanse:
Stølevik SB, Nygaard UC, Namork E, Haugen M, Kvalem HE, Meltzer HM, Alexander J, van Delft JH, Loveren HV, Løvik M, Granum B. Prenatal exposure to polychlorinated biphenyls and dioxins is associated with increased risk of wheeze and infections in infants. Food Chem Toxicol 2011 May 6. [Epub ahead of print]