Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Kreft og forplantningsevne mest studert»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Kreft og forplantningsevne mest studert

Nyhet

Helseeffekter av radiofrekvente felt:

Kreft og forplantningsevne mest studert

Kreft og forplantningsevne er de helseeffektene som er aller mest studert i internasjonal forskning på mobiltelefoner og helse. Også andre sykdommer er studert, herunder helseplager som følge av såkalt el-overfølsomhet. Her finner du en oppsummering.

Kreft og forplantningsevne er de helseeffektene som er aller mest studert i internasjonal forskning på mobiltelefoner og helse. Også andre sykdommer er studert, herunder helseplager som følge av såkalt el-overfølsomhet. Her finner du en oppsummering.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Oppsummeringen er basert på rapporten fra ekspertgruppen som har tatt for seg radiofrekvente felt, helse og forvaltningspraksis. Assisterende direktør Jan Alexander ved Folkehelseinstituttet har ledet gruppen. Rapporten ble lagt fram 13. september og er utgitt i Folkehelseinstituttets rapportserie (FHI-rapport 2012:3).

De helseeffekter som er mest studert i internasjonal forskning på mobiltelefoner og elektromagnetisk stråling fra liknende trådløst utstyr er:

  • Kreft
  • Skader på arvestoffet som øker kreftrisikoen
  • Virkninger på forplantningsevne, for eksempel om sædceller påvirkes
  • Endringer i immunsystemet
  • Endringer i hormonregulering
  • Om celler endrer genuttrykket (for eksempel slår gener «av og på»)
  • Endringer i nervesystemet
  • El-overfølsomhet  

Kreft

I et stort antall befolkningsstudier har forskere studert forekomsten av hjernesvulster og sett etter sammenheng med bruk av mobiltelefon. Samlet sett er det ikke funnet overbevisende holdepunkter for at de som har brukt mobiltelefon i 15 år eller kortere periode har økt risiko for kreft i hjernen.

Noen få resultater viser økt risiko, men disse studiene framstår som mindre sannsynlige, fordi risikoøkningen ville kommet til syne som økt forekomst av hjernesvulst i befolkningen. Slik økt forekomst er ikke observert gjennom kreftregistre i blant annet nordiske land.

En viss usikkerhet er knyttet til svært omfattende mobiltelefonbruk. For mobiltelefonbruk i lenger tid enn 15-20 år fins det ikke data. For barn og unge er det én befolkningsstudie som vi kan støtte oss til. Denne er utført i Norden og utelukker ikke en liten risikoøkning, men oppfølgingstiden er kort og resultatene usikre. Fortsatt oppfølging av disse kreftformene gjennom de nordiske kreftregistrene er derfor viktig.

For andre kreftformer enn hjernekreft fins det få studier. Samlet sett støtter de ikke at mobiltelefon påvirker risikoen for de krefttypene som er studert.

Det foreligger mange studier av dyr. Disse gir ikke ytterligere holdepunkter for at eksponering for svake RF-felt fører til kreft.

Fra basestasjoner og radio- og Tv-sendere er eksponeringen svært liten, og data tyder på at slik lav eksponering ikke innebærer kreftrisiko.

Virkning på sædceller og forplantningsevne

Sædceller er ømfintlige for oppvarming. Forsøk på sædceller må derfor skille særlig nøye mellom effekter som skyldes oppvarming og andre effekter av elektromagnetisk stråling.

Flere nyere kvalitetsstudier på dyr viser ingen effekt på sædceller. Det er publisert to laboratoriestudier av god kvalitet som har studert sædprøver fra menn. Resultatene viser skadelig effekt på modne sædceller som er eksponert i reagensglass. Andre forskningsgrupper må kunne vise de samme resultatene for at man skal kunne konkludere. Det er usikkert om eksponering av sædceller i reagensglass er relevante for sædceller som befinner seg i testiklene.

Det er gjort noen få studier på kvinner og mobiltelefonbruk i svangerskapet. Det er lite belegg for sammenheng mellom mors bruk av mobiltelefon under graviditeten og risiko for endret atferd eller utvikling hos barnet. Her er det behov for mer forskning.

Andre helse-effekter

For virkninger på hjerte- og karsystemet fins det få nyere studier. Det er ikke holdepunkter for at hjerte- og karsystemet kan skades av svake elektromagnetiske felt. Det er heller ikke holdepunkter for at slike felt skader immunforsvar, hormonbalanse, nervesystem eller gener.

Mange studier har tatt for seg hjerneaktiviteten hos forsøkspersoner som utsettes for svake elektromagnetiske felt. Noen studier gir holdepunkter for at GSM-telefoner kan gi mindre endringer i det såkalte alfa-bølgene, som kan måles fra hjernen med EEG. Endringene ga ikke symptomer. Det er usikkert hva dette betyr i praksis. De nye 3G-telefonene som bruker UMTS-systemet, ser ikke ut til å ha samme virkning, men det er få studier.  

El-overfølsomhet

Flere studier av god kvalitet gir ikke holdepunkter for at RF-felt fra mobiltelefoner og annet utstyr gir opphav til symptomer. Det er ikke funnet forskjeller på reaksjoner hos personer med såkalt el-overfølsomhet og personer som ikke har slike symptomer. Det er heller ikke holdepunkter for at personer med el-overfølsomhetssymptomer selv er i stand til å oppdage når de utsettes for RF-felt.

Forsøk som utføres blindt viser at symptomer oppstår også når el-overfølsomme ikke utsettes for elektromagnetisk stråling. Ekspertgruppen mener derfor at helseplagene kan ha andre årsaker.

Se også: FHI-rapport 2012:3 (pdf)