Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Studie om langvarig bruk av paracetamol i svangerskapet»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Studie om langvarig bruk av paracetamol i svangerskapet

Forskningsfunn

Studie om langvarig bruk av paracetamol i svangerskapet

Paracetamol er det mest brukte legemiddelet i svangerskapet. Likevel er det svært få studier som har sett på mulige langtidskonsekvenser for barnet. En 2013 studie som Folkehelseinstituttet har bidratt til, antyder at langtidsbruk av paracetamol under graviditeten kan gi risiko for uheldige effekter på barnets utvikling.

Gravid kvinne
Colourbox.com

Paracetamol er det mest brukte legemiddelet i svangerskapet. Likevel er det svært få studier som har sett på mulige langtidskonsekvenser for barnet. En 2013 studie som Folkehelseinstituttet har bidratt til, antyder at langtidsbruk av paracetamol under graviditeten kan gi risiko for uheldige effekter på barnets utvikling.


Studien bruker data fra den norske Mor og barn-undersøkelsen ved Folkehelseinstituttet for å undersøke effekten av paracetamol i svangerskapet på psykomotorisk utvikling, adferd og temperament ved 3-års alder. Nær 3 000 søskenpar er inkludert i studien.

Studien er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo, Nasjonalt folkehelseinstitutt og Hospital for Sick Children i Toronto, Canada, og er publisert i tidsskriftet International Journal of Epidemiology 25. oktober 2013.

Resultater

Ved å sammenligne barn som ble eksponert for paracetamol under svangerskapet med ueksponerte søsken kunne forskerne kontrollere for en rekke genetiske og miljømessige faktorer, i tillegg til andre viktige faktorer som infeksjoner, feber, bruk av andre medisiner, alkoholinntak og røyking.

  • Studien viser at barn som hadde blitt eksponert for paracetamol i mer enn 28 dager av svangerskapet hadde dårligere grovmotorikk, dårligere evne til kommunikasjon og mer atferdsproblemer sammenlignet med ueksponerte søsken.
  • Den samme tendensen ble sett ved bruk av paracetamol i kortere enn 28 dager, men svakere.
  • For å undersøke om det var årsaker til at man tar smertestillende under svangerskapet som skapte effekten hos barna, og ikke paracetamol i seg selv, undersøkte forskerne en annen type smertestillende med en annen type virkningsmekanisme (ibuprofen). Forskerne fant ikke noen tilsvarende langtidseffekter etter bruk av ibuprofen.

Trenger mer forskning

- Resultatene styrker mistanken om at langtidsbruk av paracetamol under svangerskapet kan ha en uheldig effekt på barnets utvikling, men at sporadisk bruk i korte perioder trolig ikke er skadelige for fosteret. Vi kan likevel ikke si sikkert at det er en årsakssammenheng mellom mors bruk av paracetamol under graviditeten og uheldige effekter hos barn. Siden det bare er en studie som har vist dette, er det behov for ytterligere forskning for å si dette sikkert, sier artikkelens sisteforfatter, Hedvig Nordeng.

Nordeng er professor ved Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo, og er også tilknyttet som forsker ved Divisjon for Psykisk helse, Nasjonalt folkehelseinstitutt.  

- Funnene støtter rådene fra legemiddelmyndighetene: Førstevalg er paracetamol ved smerte, men man skal være restriktiv med all legemiddelbruk i svangerskapet, sier Nordeng.

Legemiddelverket gir råd til gravide om hvilke legemidler de kan bruke under graviditeten:

Helsedirektoratet har ansvar for de nasjonale retningslinjene for svangerskapsomsorgen i Norge, der omtales også bruk av legemidler i svangerskapet (se side 32 i retningslinjen).

Om Mor og barn-undersøkelsen

Den norske mor og barn-undersøkelsen (MoBa) ved Folkehelseinstituttet startet rekrutteringen av gravide kvinner i 1999. Fedrene ble også invitert. I 2008 var målet nådd - over 100 000 svangerskap var inkludert. Både biologiske prøver og spørreskjemadata er samlet inn allerede fra 17. svangerskapsuke, og dette gjør undersøkelsen helt spesiell. Formålet med studien er å finne årsaker til sykdommer.

Referanse:
Brandlistuen R.E, Ystrom E,  Nulman I, Koren G, Nordeng H. Prenatal paracetamol Exposure and Child Neurodevelopment: A sibling-controlled cohort study. International Journal of Epidemiology 2013; 42 (5)