Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Ukerapport covid-19 uke 35 er publisert»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Ukerapport covid-19 uke 35 er publisert

Nyhet

Ukerapport covid-19 uke 35 er publisert

Antall nye innleggelser i sykehus har vært stabilt siste to uker etter å ha økt gjennom de foregående ukene. Forekomsten er fortsatt på et lavt nivå sammenlignet med tidligere perioder med mye smittespredning. Det er foreløpig rapportert om 56 nye innleggelser i sykehus med covid-19 som hovedårsak i uke 35, etter 60 i uke 34.

Antall nye innleggelser i sykehus har vært stabilt siste to uker etter å ha økt gjennom de foregående ukene. Forekomsten er fortsatt på et lavt nivå sammenlignet med tidligere perioder med mye smittespredning. Det er foreløpig rapportert om 56 nye innleggelser i sykehus med covid-19 som hovedårsak i uke 35, etter 60 i uke 34.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Folkehelseinstituttet har ansvar for den nasjonale overvåkingen av covid-19. Denne rapporten beskriver den epidemiologiske situasjonen i Norge og internasjonalt fra det første tilfellet ble påvist, med vekt på utviklingen av situasjonen den siste uken (30. august – 5. september 2021).

Sammendrag og vurdering for uke 35

 • Antall nye innleggelser i sykehus har vært stabilt siste to uker etter å ha økt gjennom de foregående ukene. Forekomsten er fortsatt på et lavt nivå sammenlignet med tidligere perioder med mye smittespredning. Det er foreløpig rapportert om 56 nye innleggelser i sykehus med covid-19 som hovedårsak i uke 35, etter 60 i uke 34. Tall for uke 35 kan bli oppjustert. Medianalderen blant nye pasienter innlagt i sykehus siste 4 uker var 47 år (nedre–øvre kvartil: 37–68). Det er foreløpig rapportert om 17 nye innleggelser i intensivavdeling i uke 35, en økning fra 7 i uke 34.
 • Vaksinasjonsstatus var tilgjengelig for 55 nye pasienter innlagt med covid-19 som hovedårsak i uke 35. Av disse 55 var 33 (60 %) uvaksinert, 6 (11 %) delvaksinert og 16 (29 %) fullvaksinert. Andel nye pasienter per uke som er del- eller fullvaksinert har økt de siste ukene i tråd med økende vaksinasjonsdekning, men majoriteten av nye innleggelser er fremdeles blant uvaksinerte.
 • Det var 5 meldte dødsfall med dødsdato i uke 35, mot 7 i uke 34.
 • Antall meldte tilfeller har økt de siste syv ukene, men økningen avtok noe siste uke. Det er foreløpig meldt 9956 tilfeller av covid-19 i uke 35, 15 % økning siden uke 34 (4 492) og for andre uke på rad det høyeste antall meldte tilfeller registrert i løpet av pandemien (346 tifeller per 100 00 innbygger for uke 34 og 35 samlet).  Økningen siste uke kan i hovedsak tilskrives økning blant unge mellom 6 og 19 år. Oslo har klart flest meldte tilfeller per 100 000 innbyggere for uke 34 og 35 samlet (490 per 100 000).
 • Det er registrert totalt 271 059 personer testet (med PCR og antigen hurtigtester samlet) i uke 35, noe som er 6 % økning  siden uke 34 og 43 % økning siden uke 33. Ny teststrategi innebærer økt bruk av selvtesting, spesielt blant skoleelever og studenter. Positive selvtester skal bekreftes med PCR-test og meldes til MSIS. Dette innebærer at det reelle antallet testede er høyere enn det vi rapporterer. I tillegg vil andelen positive blant de testede (3,7 % i uke 35) være overestimert.
 • Matematisk modellering viser at trenden i smittespredningen har vært økende med et gjennomsnittlig reproduksjonstall fra 7 august på 1,3 (95 % CI 1,2–1,5). Med en mer usikker modell som ikke tar hensyn til sykehusinnleggelser estimerer vi at reproduksjonstallet for en uke siden var 1,1 (95 % CI 1,0–1,3). Det er betydelige forskjeller i trend i de ulike fylkene
 • Delta-virusvarianten (B.1.617.2) er nå helt dominerende i Norge. Andelen bekreftede tilfeller med Delta-variant økte fra 1 % i uke 18 til ca 100 % i uke 35. Det forekommer lite smitte med andre varianter. Alfavarianten er nå ikke lenger å regne som en bekymringsvariant.
 • Antall påviste tilfeller blant delvis vaksinerte og fullvaksinerte øker. De siste to ukene har 4 315 tilfeller av SARS-CoV-2 blitt påvist hos delvis vaksinerte og 2 210 hos fullvaksinerte. Antall vaksinerte smittede forventes å øke etter hvert som antall vaksinerte øker.
 • Antall nye sykehusinnleggelser i Norge har vært økende, men er fortsatt lavt sammenlignet med tidligere perioder med høy smittespredning. Dette skyldes sannsynligvis at vaksinasjon beskytter veldig godt mot alvorlig sykdom, men ikke fullt så godt mot smitte. Eldre og andre risikogrupper har svært høy vaksinasjonsdekning, men med økende smitte forventes fortsatt noe økning i antall sykehusinnleggelser framover. Vi regner det som lite sannsynlig at sykehusenes kapasitet vil trues. Antall meldte tilfeller øker primært i de yngre aldersgruppene med lav risiko for alvorlig sykdom. Testaktiviten er økende som følge av ny teststrategi, og det er usikkert hvor mye av den økende smitten siste uker som kan tilskrives økt testing.
 • Epidemien må fortsatt overvåkes godt den kommende tiden, og tiltak må balanseres mot sykdomsbyrden, særlig sykehusinnleggelser, kapasitet i helsetjenesten og vaksinasjonsprogrammets framgang. Kommunene med utbrudd må fortsette med testing og smittesporing samt mer målrettede kontaktreduserende tiltak ved behov, mens andre kommuner må ha beredskap for slik forsterkning på kort varsel. Det er viktig at vaksineringen i kommunene fortsetter med full styrke slik at innbyggerne over 18 år blir fullvaksinerte raskest mulig, at etternølerne har enkelt tilgang til første dose og at kommunene identifiserer grupper med lavere vaksinedekning. I tillegg må tilbudet om vaksine til 12 til 17-åringene fortsette slik at de også får anledning til å beskytte seg. Sykehusene må være forberedt på flere innleggelser.