Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Ukerapport covid-19 uke 41 er publisert»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Ukerapport covid-19 uke 41 er publisert

Nyhet

Ukerapport covid-19 uke 41 er publisert

Antall nye pasienter innlagt i sykehus har vært relativt stabilt de siste 4 ukene. Det er foreløpig rapportert om 59 nye pasienter innlagt i sykehus med covid-19 som hovedårsak i uke 41, etter 56 i uke 40 og 60 i uke 39.

Antall nye pasienter innlagt i sykehus har vært relativt stabilt de siste 4 ukene. Det er foreløpig rapportert om 59 nye pasienter innlagt i sykehus med covid-19 som hovedårsak i uke 41, etter 56 i uke 40 og 60 i uke 39.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Folkehelseinstituttet har ansvar for den nasjonale overvåkingen av covid-19. Denne rapporten beskriver den epidemiologiske situasjonen i Norge og internasjonalt fra det første tilfellet ble påvist, med vekt på utviklingen av situasjonen den siste uken 11. - 17. oktober 2021).

Sammendrag og vurdering for uke 41

  • Antall nye pasienter innlagt i sykehus har vært relativt stabilt de siste 4 ukene. Det er foreløpig rapportert om 59 nye pasienter innlagt i sykehus med covid-19 som hovedårsak i uke 41, etter 56 i uke 40 og 60 i uke 39. Tallene for siste uke kan bli oppjustert. Antallet ukentlig nye pasienter innlagt blant personer <30 år har vært 5 eller færre de siste fire ukene. Trenden i øvrige aldersgrupper har vært relativt stabil siste fire uker. Det er foreløpig rapportert om 9 nye pasienter innlagt i intensivavdeling i uke 41, etter 12 i uke 40.
  • Vaksinasjonsstatus var tilgjengelig for 54 nye pasienter innlagt med covid-19 som hovedårsak i uke 41. Av disse 54 var 24 (44 %) uvaksinert og 30 (56 %) fullvaksinert. Andel nye fullvaksinerte pasienter per uke har som forventet økt de siste ukene i tråd med økende vaksinasjonsdekning, men insidensen av nye innleggelser blant fullvaksinerte har vært relativt stabil de siste ukene.
  • Det er foreløpig meldt om 6 covid-19 assosierte dødsfall i uke 41, etter 8 i uke 40.
  • Nedgangen i antall meldte tilfeller fortsetter på sjette uka etter toppen i uke 35, men har flatet ut de siste to ukene. Det er foreløpig meldt 2 800 tilfeller av covid-19 i uke 41, 7 %nedgang siden uke 40 (3 008). Dette utgjør nå 108 tilfeller per 100 00 innbygger for uke 40 og 41 samlet. Det har vært store endringer i teststrategi gjennom høsten, og ikke alle med positiv selvtest følger anbefalingen om å ta en PCR-test for bekreftelse og blir dermed ikke registrert. Data om meldte tilfeller er derfor ikke direkte sammenlignbare over tid.
  • Insidensen av meldte tilfeller (antall per 100 000 innbyggere) i uke 41 var ca fem ganger høyere blant uvaksinerte enn blant fullvaksinerte individer 16 år og eldre. Data er ikke korrigert for andre faktorer, som for eksempel alder, fylke eller fødeland.
  • Matematisk modellering viser at trenden i smittespredningen har vært usikker med et gjennomsnittlig reproduksjonstall fra 25. september på 0,9 (95 % CI 0,6–1,2). Med en mer usikker modell som ikke tar hensyn til sykehusinnleggelser estimerer vi at reproduksjonstallet for en uke siden var 1,0 (95 % CI 0,8–1,2). Det er forskjeller i trend mellom de ulike fylkene.
  • Per 17. oktober er 78 % av hele befolkningen, 91 % av alle 16 år og eldre, 91 % av alle personer 18 år og eldre og 95 % av alle 45 år og eldre vaksinert med minst én dose. Tilsvarende tall for 2.dose er 69 % (alle), 84 % (16 år og eldre), 86 % (18 år og eldre) og 92 %(45 år og eldre). Per 17. oktober var totalt 90 % av 16-17 åringer og 70 % av 12-15 åringer vaksinert med én dose. Totalt 3 % av alle 65 år og eldre har blitt vaksinert med boosterdose.
  • Den høye vaksinasjonsdekningen begrenser epidemiens spredning samtidig som vaksinasjon i stor grad beskytter de vaksinerte mot alvorlig forløp. Antall innleggelser er fortsatt på et lavt nivå, og sykehusenes kapasitet har ikke vært truet i løpet av høsten. Det er nødvendig å følge antallet nye innleggelser for covid-19 og andre luftveisinfeksjoner i tiden framover.
  • Det er usikkerhet om utviklingen gjennom resten av høsten og vinteren. Det kaldere været og mulig svekkelse av immunitet over tid kan gi viruset bedre forhold for smittespredning. Dette kan motvirkes gjennom stadig mer utbredt immunitet etter vaksinasjon i befolkningen, gode hygienevaner, selvisolering av syke samt eventuelt mindre kontakt mellom folk. Kommunene må fortsette vaksinasjon med full styrke, forberede seg på forenklinger i håndteringen av epidemien og ha beredskap for mulig økning av covid-19 igjen og en samtidig økning også med andre luftveisinfeksjoner.