Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Ukerapport covid-19 uke 40 er publisert»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Ukerapport covid-19 uke 40 er publisert

Nyhet

Ukerapport covid-19 uke 40 er publisert

Det har vært en nedgang i antall nye pasienter innlagt i sykehus de siste ukene, men nedgangen har avtatt noe siste to uker. Det er foreløpig rapportert om 53 nye pasienter innlagt i sykehus med covid-19 som hovedårsak i uke 40, etter 60 i uke 39 og 61 i uke 38.

Det har vært en nedgang i antall nye pasienter innlagt i sykehus de siste ukene, men nedgangen har avtatt noe siste to uker. Det er foreløpig rapportert om 53 nye pasienter innlagt i sykehus med covid-19 som hovedårsak i uke 40, etter 60 i uke 39 og 61 i uke 38.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Folkehelseinstituttet har ansvar for den nasjonale overvåkingen av covid-19. Denne rapporten beskriver den epidemiologiske situasjonen i Norge og internasjonalt fra det første tilfellet ble påvist, med vekt på utviklingen av situasjonen den siste uken (4. - 10. oktober 2021).

Sammendrag og vurdering for uke 40

  • Det har vært en nedgang i antall nye pasienter innlagt i sykehus de siste ukene, men nedgangen har avtatt noe siste to uker. Det er foreløpig rapportert om 53 nye pasienter innlagt i sykehus med covid-19 som hovedårsak i uke 40, etter 60 i uke 39 og 61 i uke 38. Tallene for siste uke kan bli oppjustert. Antallet ukentlig nye pasienter innlagt blant personer <30 år har vært 5 eller færre de siste fire ukene. Antall nye innleggelser i aldersgruppen 45–64 er nedadgående mens trenden blant personer 30–44 år og 65 år og eldre har vært stabil de siste fire ukene. Det er foreløpig rapportert om 8 nye pasienter innlagt i intensivavdeling i uke 40, etter 10 i uke 39.
  • Vaksinasjonsstatus var tilgjengelig for 46 nye pasienter innlagt med covid-19 som hovedårsak i uke 40. Av disse 46 var 26 (57 %) uvaksinert og 20 (43 %) fullvaksinert. Andel nye fullvaksinerte pasienter per uke har som forventet økt de siste ukene i tråd med økende vaksinasjonsdekning, men insidensen av nye innleggelser blant fullvaksinerte har vært relativt stabil de siste ukene.
  • Det er foreløpig meldt om 7 covid-19 assosierte dødsfall i uke 40, det samme som i uke 39.
  • Nedgangen i antall meldte tilfeller fortsetter på femte uka etter toppen i uke 35. Det er foreløpig meldt 3 000 tilfeller av covid-19 i uke 40, 14 % nedgang siden uke 39 (3 480). Dette utgjør nå 120 tilfeller per 100 00 innbygger for uke 39 og 40 samlet. Nedgangen skyldes i hovedsak en kraftig nedgang i meldte tilfeller blant unge under 20 år, spesielt de mellom 13 og 19 år. Det har vært store endringer i teststrategi gjennom høsten. Data om meldte tilfeller er derfor ikke direkte sammenlignbare over tid.
  • Insidensen av meldte tilfeller (antall per 100 000 innbyggere) i uke 40 var ca fem ganger høyere blant uvaksinerte enn blant fullvaksinerte individer 16 år og eldre. Data er ikke korrigert for andre faktorer, som for eksempel alder, fylke eller fødeland.
  • Matematisk modellering viser at trenden i smittespredningen har vært usikker med et gjennomsnittlig reproduksjonstall fra 25. september på 0,9 (95 % CI 0,4–1,4). Med en mer usikker modell som ikke tar hensyn til sykehusinnleggelser estimerer vi at reproduksjonstallet for en uke siden var 0,9 (95 % CI 0,7–1,1). Det er forskjeller i trend mellom de ulike fylkene.
  • Per 10. oktober er 78 % av hele befolkningen, 91 % av alle 16 år og eldre, 91 % av alle personer 18 år og eldre og 95 % av alle 45 år og eldre vaksinert med minst én dose. Tilsvarende tall for 2.dose er 68 % (alle), 84 % (16 år og eldre), 86 % (18 år og eldre) og 92 %(45 år og eldre). Per 10. oktober var totalt 90 % av 16-17 åringer og 68 % av 12-15 åringer vaksinert med minst én dose. Det pågår også vaksinering med en tredje dose til dem med alvorlig svekket immunforsvar og vaksinering med boosterdose til personer 65 år og eldre er i startfasen.
  • Den høye vaksinasjonsdekningen begrenser epidemiens spredning samtidig som vaksinasjon i stor grad beskytter de vaksinerte mot alvorlig forløp. Antall innleggelser er fortsatt på et lavt nivå, og sykehusenes kapasitet har ikke vært truet i forbindelse med perioden med høy smittespredning i etterkant av sommerferien.
  • Det er usikkerhet om utviklingen gjennom resten av høsten og vinteren, og risiko for at vi kan få en økning i antall sykehusinnleggelser. Kommunene må fortsette vaksinasjon med full styrke, forberede seg på forenklinger i håndteringen av epidemien og ha beredskap for mulig økning av covid-19 igjen og en samtidig økning også med andre luftveisinfeksjoner.