Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Oppfriskningsdose til eldre og sykehjemsbeboere»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Oppfriskningsdose til eldre og sykehjemsbeboere

Nyhet

Oppfriskningsdose til eldre og sykehjemsbeboere

Oppfriskningsdose til eldre og sykehjemsbeboere

Regjeringen har, etter råd fra Folkehelseinstituttet (FHI), besluttet å tilby en oppfriskningsdose (boosterdose) til de eldre aldersgruppene. Det anbefales å starte med vaksinasjon til aldersgruppen 85 år og eldre samt sykehjemsbeboere. Den tredje vaksinedosen kan gis tidligst 6 måneder etter at de har fått sin andre vaksinedose. Oppfriskningsdosene til gruppen som er 85 år og over etterfølges av en trinnvis oppfriskningsvaksinering av 75-84-åringene og deretter 65-74-åringene.

Regjeringen har, etter råd fra Folkehelseinstituttet (FHI), besluttet å tilby en oppfriskningsdose (boosterdose) til de eldre aldersgruppene. Det anbefales å starte med vaksinasjon til aldersgruppen 85 år og eldre samt sykehjemsbeboere. Den tredje vaksinedosen kan gis tidligst 6 måneder etter at de har fått sin andre vaksinedose. Oppfriskningsdosene til gruppen som er 85 år og over etterfølges av en trinnvis oppfriskningsvaksinering av 75-84-åringene og deretter 65-74-åringene.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

En oppfriskningsdose er en vaksine til personer som har hatt god effekt av de to første vaksinedosene, men som over tid får dårligere beskyttelse mot å bli alvorlig syk eller dø dersom de smittes med koronaviruset. Målet med en slik oppfriskningsdose er å øke beskyttelsen mot å bli alvorlig syk ved smitte, bedre forutsetningene for høy grad av beskyttelse også mot nye virusvarianter, samt å forlenge beskyttelsen.

 FHIs vurdering

– I vurderingen av behov for oppfriskningsdoser vil flere ting spille inn. Både kunnskap om beskyttelseseffekt, den epidemiologiske situasjonen, vaksinasjonsstrategien med valg av vaksiner og oppslutning om vaksinasjon spiller inn. Vi ser at ulike land dermed gjør ulike vurderinger. Vi har en god situasjon i Norge med kontroll på pandemien, svært høy vaksinasjonsdekning i store deler av befolkningen, og vi har tid til å gjøre grundige vurderinger, sier assisterende direktør og leder av koronavaksinasjonsprogrammet ved Folkehelseinstituttet, Geir Bukholm.

Det er ikke grunnlag for en anbefaling om oppfriskningsvaksine til den øvrige befolkningen foreløpig.

Folkehelseinstituttet vil også vurdere tilbud om en oppfriskningsdose til helsepersonell for å redusere risikoen for videre smitte til spesielt utsatte personer (indirekte beskyttelse).

Usikkert hvor mye bedre beskyttelsen blir med en oppfriskningsdose

Flere land i Europa har nylig gitt anbefalinger om oppfriskningsvaksinasjon til utvalgte deler av befolkningen.

– Vi har sett at det har vært diskusjoner for og imot oppfriskningsvaksinasjon i internasjonale fora. Det er foreløpig begrenset kunnskap om hvor mye en oppfriskningsdose vil bedre beskyttelsen mot infeksjon og mer alvorlige sykdomsutfall i ulike aldersgrupper, sier Bukholm.

– Men det er sannsynlig at en oppfriskningsdose vil bedre beskyttelsen, sier han.

Produsentenes kliniske studier, som ligger til grunn for søknaden om utvidet godkjenning, er små og mindre enn det som er vanlig for liknende søknader. Evalueringen av effekt er basert på antistoffnivåer alene, og det er ikke kjent hvilket nivå av antistoffer som er nødvendige for å gi beskyttelse, og i hvor stor grad andre deler av immunresponsen bidrar til beskyttelsen.

Det europeiske legemiddelbyrådet har godkjent Pfizer/BioNTech-vaksinen for en oppfriskingsdose

En regulatorisk godkjenning er et kvalitetsstempel, hvor det er gjort vurderinger på et større datagrunnlag enn det som er offentlig tilgjengelig. Det europeiske legemiddelbyrået (EMA) har pekt på at det bør gjøres en vurdering av nytte – risiko balansen i hvert enkelt land, basert på smittesituasjonen i landet. Det pekes også på at kunnskapen om eventuelle bivirkninger etter en oppfriskingsdose foreløpig er begrenset. 

– En vurdering og godkjenning fra EMA og nasjonale legemiddelmyndigheter er viktig når kunnskapsgrunnlaget er mangelfullt, sier Bukholm.  

Foreløpig ikke anbefalt oppfriskning for resten av befolkningen

Folkehelseinstituttet vurderer løpende behovet for oppfriskningsvaksiner. – Vi vil legge vekt på sykdomsbyrde og potensialet for å forebygge alvorlig covid-19 sykdom, balansen mellom effekt og sikkerhet, og gjennomførbarhet, sier Bukholm

Det er foreløpig ikke grunnlag for å anbefale en oppfriskningsdose til den generelle befolkingen. En vurdering av gruppen 18 til 65 år med underliggende sykdom som kan øke risiko for alvorlig forløp av koronavirusinfeksjon, er aktuelt på sikt. I denne gruppen er det gitt en anbefaling om en 3. dose i grunnvaksineringen til de med betydelig svekket immunforsvar som følge av sykdom eller medisinsk behandling. For resten av denne gruppen er det ikke tydelige tegn til at det foreligger et behov for oppfriskningsvaksine nå.

Oppfriskningsvaksinasjon mot covid-19 må ikke gå på bekostning av influensavaksinasjon

Dersom kommunene har utfordringer med kapasiteten når de samtidig skal vaksinere mot sesonginfluensa i de neste ukene, skal de prioritere etter denne rekkefølgen:

1. Første dose koronavaksine til uvaksinerte

2. Andre dose koronavaksine til dem som kun er vaksinert med én dose

3. Tredje dose koronavaksine til immunsupprimerte

4. Sesonginfluensavaksine

5. Oppfriskningsdose med koronavaksine til sykehjemsbeboere og alle over 65 år

Eldre har økt risiko for alvorlig forløp av influensa. Oppfriskningsvaksinasjon mot covid-19 må ikke gå på bekostning av influensavaksinasjon. Det er viktig at eldre tar imot tilbud om influensavaksine fordi vi forventer kraftigere utbrudd av influensa denne sesongen.

FHI anbefaler ikke at influensavaksine og koronavaksine settes samtidig. De bør gå én uke mellom.