Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Personer med nedsatt immunforsvar anbefales en tredje vaksinedose»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Personer med nedsatt immunforsvar anbefales en tredje vaksinedose

Nyhet

Personer med nedsatt immunforsvar anbefales en tredje vaksinedose

Regjeringen har besluttet å følge Folkehelseinstituttet sin anbefaling om å tilby en tredje dose koronavaksine til pasienter med alvorlig svekket immunforsvar.

Koronavaksine.png

Regjeringen har besluttet å følge Folkehelseinstituttet sin anbefaling om å tilby en tredje dose koronavaksine til pasienter med alvorlig svekket immunforsvar.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Pasienter med alvorlig svekket immunforsvar grunnet sykdom eller bruk av immundempende medikamenter har generelt sett dårligere respons på vaksiner sammenliknet med friske personer. Dette gjelder også for koronavaksinasjon. Disse pasientgruppene har også høyere risiko for å bli alvorlig syke dersom de smittes med koronaviruset. Flere studier viser nå at enkelte av disse kan få en bedre immunrespons ved at de får en ekstra vaksinedose. Det er foreløpig usikkert hvor mye dette betyr for beskyttelse mot å bli smittet og å få alvorlig sykdom.

– En ekstra vaksinedose kan gi bedre immunrespons hos pasienter som har alvorlig svekket immunforsvar. Det er grunn til å tro at de vil få bedre beskyttelse med en ekstra dose. Vi ønsker derfor å få på plass tilbud til de det er aktuelt for så snart det er praktisk mulig, sier Sara Viksmoen Watle overlege ved FHI.

Watle påpeker at de som har alvorlig svekket immunforsvar fortsatt bør leve mer skjermet når det er mye smitte i samfunnet. De kan fortsatt være sårbare for alvorlig sykdomsforløp også etter en ekstra vaksinedose I tillegg er det viktig at nærkontakter i samme husstand takker ja til vaksine. Dette kan bidra til å redusere sannsynlighet for smitte til de som selv kan ha dårligere vaksinerespons.

Hvor godt en ekstra vaksinedose beskytter vil bli fulgt opp i studier både i Norge og i andre land i tiden fremover.

Det er ikke observert andre bivirkninger etter den tredje dosen til disse pasientgruppene enn det som tidligere er kjent etter den første og andre dosen.

Tilbud om en tredje vaksinedose til de med svekket immunforsvar gis nå i flere andre land, blant annet Sverige, USA, Frankrike, Israel, Tyskland, Storbritannia og Østerrike.

Hvem skal få tilbudet?

De som vil bli vurdert for tilbud om en tredje vaksinedose er pasienter i følgende grupper:

  • Transplanterte
  • Alvorlig og moderat medfødt immunsvikt
  • Ved aktiv behandling mot kreft
  • Alvorlig nyresvikt og behov for dialyse
  • Redusert immunforsvar som følge av HIV-infeksjon
  • Pågående betydelig immunsuppressiv behandling av annen årsak der indikasjon er vurdert av spesialisthelsetjenesten. Dette er en sammensatt gruppe og krever individuell vurdering.
  • Pasienter som av ansvarlig legespesialist anser å ha svært nedsatt immunforsvar og som ikke inngår i en av gruppene ovenfor.

Folkehelseinstituttet jobber nå med praktisk informasjon om tilbudet til kommuner og spesialisthelsetjensten. Dette  blir klart i løpet av kort tid.

– Den praktiske gjennomføringen av dette tilbudet vil vi komme tilbake til, og ingen trenger å ta kontakt med sin behandlende lege ennå, sier Watle.

Noen pasienter må også tilpasse vaksinasjonstidspunkt i forhold til annen behandling, og det er derfor viktig at avgjørelsen tas i samråd med behandlende lege. Fordi noen pasienter må få vaksine i et ellers komplisert behandlingsløp, vil noen få tilbud om vaksine på behandlende sykehus, mens andre vil få tilbudet gjennom kommunen. Dette vil tydeliggjøres i informasjonen FHI nå jobber med.

Les hele Folkehelseinstituttets vurdering her:

Skal andre også få tilbud om en tredje vaksinedose?

Anbefalingen om en ekstra vaksinedose til pasienter med alvorlig svekket immunforsvar skiller seg fra det som kalles «boosterdose» som er en oppfriskningsvaksine til de som har hatt respons på vaksinen. Selv om noen land som Israel og USA har tilbudt oppfriskningsdose til store deler av befolkningen, er kunnskapsgrunnlaget for dette fortsatt svært begrenset. Her er det behov for mer kunnskap.

– Det er så langt ikke noe som tilsier at det er behov for oppfriskingsdoser til fullvaksinerte i den generelle befolkningen i Norge, heller ikke blant eldre. Fullvaksinerte i disse gruppene har god beskyttelse mot alvorlig koronasykdom, også mot Delta-varianten. Dette kan endre seg og er noe vi følger nøye med på, avslutter Watle.

Det er fortsatt usikkert hvor langvarig beskyttelsen mot covid-19 er etter vaksinasjon med mRNA-vaksinene. Varigheten vil være avhengig av faktorer hos den vaksinerte som alder og helsetilstand, og hvordan viruset og epidemien utvikler seg videre. Beskyttelse mot smitte og mild infeksjon antas å avta tidligere enn beskyttelse mot mer alvorlig sykdom.