Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Ukerapport for uke 46»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Ukerapport for uke 46

Nyhet

Ukerapport for uke 46

Antall nye pasienter innlagt i sykehus gikk ned forrige uke, mens antall ukentlige dødsfall har økt de siste fem ukene. Det viser ukerapport for uke 46 fra FHI.

Antall nye pasienter innlagt i sykehus gikk ned forrige uke, mens antall ukentlige dødsfall har økt de siste fem ukene. Det viser ukerapport for uke 46 fra FHI.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Det var en nedgang i antall nye pasienter innlagt i sykehus med covid-19 som hovedårsak i uke 46, etter en økning siste fire uker. Det er foreløpig rapportert om 146 nye pasienter i uke 46, etter 163 i uke 45. Tallene for siste uke forventes som vanlig oppjustert noe. Det har vært en nedgang i de fleste aldersgruppene siste uke. Det er foreløpig rapportert om 20 nye pasienter innlagt i intensivavdeling i uke 46, etter 27 i uke 45. 

–  Høy vaksinasjonsdekning bidrar til å bremse, men ikke stoppe smittespredningen.  Selv om antall registrert smittede har økt jevnt fra uke 41 fram til uke 46 ser det ut til at verken antall nye innleggelser eller antall overføringer til intensivavdeling for covid-19 økte i uke 46. Det er for tidlig å vurdere om dette er en varig, ny trend, sier kriseleder og avdelingsdirektør i FHI, Line Vold.

Se ukerapporten for uke 46 og tidligere ukerapporter på siden Ukerapporter om koronavirus og covid-19

Vaksinasjonsstatus blant nye pasienter innlagt

Vaksinasjonsstatus var tilgjengelig for 133 nye pasienter innlagt med covid-19 som hovedårsak i uke 46. Av disse var 47(35 %) uvaksinert og 90 (60 %) fullvaksinert. De siste ukene har det vært økning i insidens spesielt hos dem over 75 år og for uvaksinerte 45-75 år.  For de over 75 år har den økende trenden flatet noe ut. Blant nye innlagte siste fire uker har de fullvaksinerte hatt en høyere medianalder (76 år), og en større andel av dem har risikofaktorer for alvorlig forløp av covid-19 (77 %) enn de uvaksinerte (medianalder 49 år og 28 % med risikofaktorer for alvorlig forløp).

Antall ukentlige dødsfall øker

Antall ukentlige dødsfall har vært økende de siste fem uker. Det er foreløpig registrert 45 covid-19 assosierte dødsfall i uke 46 etter 42 i uke 45. De siste 4 uker var medianalderen på de døde 85 år (nedre-øvre kvartil: 79-92 år).  Antall dødsfall i uke 46 er det høyeste registrert i 2021 og på nær tilsvarende nivå som i begynnelsen av pandemien. 

Økning i antall meldte tilfeller

Det har vært en oppgang i antall meldte tilfeller siste fem uker. Det er foreløpig meldt 14 626 tilfeller av covid-19 i uke 46, 24 % økning siden uke 45 (11 816) og det høyeste antall meldte tilfeller på en uke så langt i pandemien. Det har vært store endringer i teststrategi gjennom høsten, og det har vært økt bruk av selvtester og jevnlig testing i enkelte grupper som påvirker hvor mange som testes og oppdages. Data om meldte tilfeller er derfor ikke direkte sammenlignbare over tid.

R-tallet ligger nå på 1,2

Matematisk modellering viser at trenden i smittespredningen har vært økende med et gjennomsnittlig reproduksjonstall fra 1. november på 1,2 (95 % CI 1,0–1,2). Med en mer usikker modell som ikke tar hensyn til sykehusinnleggelser estimerer vi at reproduksjonstallet for en uke siden var 1,0 (95 % CI 0,8–1,2). Det er forskjeller i trend mellom de ulike fylkene.

31 % av personer 65 år og eldre er vaksinert med oppfriskningsdose

enten gjennom vaksinasjon eller gjennomgått infeksjon. Totalt 92 % av 16-17 åringer og 73 % av 12-15 åringer er vaksinert med én dose. Totalt 31 % av alle 65 år og eldre har blitt vaksinert med oppfriskningsdose; i aldersgruppen 65-74 år er andelen 13 %, 52 % i aldersgruppen 75-84 år og 58 % hos personer 85 år og eldre.  Helsetjenesten har også begynt å gi oppfriskningsdoser til prioriterte personell.

Vaksinasjon beskytter mot alvorlig sykdom

Det er viktig å fortsatt ha fokus på bedre beskyttelse av dem som har risiko for alvorlig forløp og innleggelse, de uvaksinerte og de eldste. Det er nødvendig å minne alle uvaksinerte voksne om at vaksinasjon kan beskytte dem mot alvorlig sykdom. Oppfriskningsdosen til de eldste vaksinerte vil forhåpentligvis beskytte dem ytterligere, og kommunene må gjennomføre denne vaksineringen så snart som mulig. I tillegg må helsepersonell rundt disse eldre tilbys en oppfriskningsdose for å redusere faren for smitte til pasientene ytterligere.

Viktig med økt etterlevelse av smittevernrådene

Kommunene må bidra til å øke etterlevelse av de generelle smittevernrådene i befolkningen, herunder den sterke oppfordringen til både vaksinerte og uvaksinerte om å holde seg hjemme og teste seg ved nyoppståtte symptomer. Kommunene må sørge for at innbyggerne har god tilgang til selvtester og bidra til god informasjon om hva de skal gjøre ved positiv selvtest.

Viktig med beredskap for fortsatt økning

Kommunene og sykehusene må ha beredskap for fortsatt økning av covid-19 og en samtidig økning med andre luftveisinfeksjoner Covid-19-epidemien gir i mange kommuner og sykehus økt belastning på helsetjenesten. Andre infeksjoner, stort sykefravær og mangelen på utenlandske vikarer i helsetjenesten øker belastningen ytterligere. Kommunene må i samråd med sine sykehus fortløpende vurdere behovet for lokale tiltak som kan dempe smittespredningen og presset på helsetjenesten.