Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Analyserer mulig sammenheng mellom koronavaksiner og menstruasjonsforstyrrelser»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Analyserer mulig sammenheng mellom koronavaksiner og menstruasjonsforstyrrelser

Nyhet

Analyserer mulig sammenheng mellom koronavaksiner og menstruasjonsforstyrrelser

Nå har 2 119 631 kvinner tatt første dose koronavaksine og Legemiddelverket har så langt behandlet 1264 meldinger om blødningsforstyrrelser. I juni begynte FHI arbeidet med å studere om det kan være sammenheng mellom koronavaksinasjon og blødningsforstyrrelser.

Nå har 2 119 631 kvinner tatt første dose koronavaksine og Legemiddelverket har så langt behandlet 1264 meldinger om blødningsforstyrrelser. I juni begynte FHI arbeidet med å studere om det kan være sammenheng mellom koronavaksinasjon og blødningsforstyrrelser.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Mer enn 60 000 kvinner mellom 12-80 år, både vaksinerte og uvaksinerte, er med i disse befolkningsundersøkelsene. I Norge er vi i en svært heldig situasjon som allerede har etablert disse store befolkningsundersøkelsene (kohortene). Da signalet om blødningsforstyrrelser dukket opp i spontanrapporteringssystemet til Legemiddelverket kunne FHI raskt inkludere spørsmål om dette til våre deltakere.  

–Vi stiller blant annet spørsmål om menstruasjonsforstyrrelser hos yngre kvinner og underlivsblødninger etter overgangsalderen hos eldre kvinner. Dette gir oss en unik mulighet til å kartlegge forekomst av blødningsforstyrrelser blant både uvaksinerte og vaksinerte kvinner. På den måten kan vi beregne forekomsten  etter vaksinasjon sammenlignet med forekomsten hos uvaksinerte, sier prosjektleder og lege, Lill Trogstad ved Folkehelseinstituttet.  

Trogstad legger til at blødningsforstyrrelser er svært vanlig og oppstår også hos kvinner som ikke er vaksinert. Dette må også med i regnestykket nå når vi undersøker om det er en forhøyet risiko etter vaksinasjon.  

Den informasjonen som innhentes gjennom befolkningsundersøkelsene registreres ikke i helseregistre, og meldingene til Legemiddelverket kan ikke gi svar på forekomsten blant vaksinerte sammenliknet med uvaksinerte. Derfor vet vi ennå ikke om det er en sammenheng eller ikke.

Befolkningsundersøkelsene (kohortene) som nå er i bruk for å finne ut mer om dette er:  

Vi spør om mye, for å finne ut mer  

–Selv om vi stiller mange spørsmål om ulike symptomer betyr det ikke at vi tror vaksinen kan forårsake alle disse. Det er generelt lite kunnskap om hvor vanlig eller uvanlig blødningsforstyrrelser hos kvinner i ulike aldre er.  Derfor spør vi nå for å finne ut mer. Informasjonen som samles inn er avgjørende for å finne svar på spørsmålene som kvinner og helsemyndighetene nå stiller, og ikke minst for å avklare om det kan være en sammenheng med vaksinasjon, sier Trogstad. 

Analysen av den innsamlede informasjonen fra undersøkelsene pågår nå for fullt, og vi forventer de første resultatene i løpet av året. Resultatene vil bidra til å få klarhet i om blødningsforstyrrelser oppstår hyppigere hos vaksinerte enn ikke-vaksinerte, hvor kraftige symptomene er, og hvor lenge de varer.   

–Det er ikke utenkelig at en immunrespons etter covid-19 vaksinering kan medføre forstyrrelser av menstruasjonssyklus, men det er for tidlig å konkludere, understreker Lill Trogstad.  

Om befolkningsundersøkelsene   

Gjennom pandemien har deltakere i norske befolkningsundersøkelser regelmessig svart på spørsmål om helseplager og sykdommer, koronasmitte, karantene, testing, vaksinasjon og symptomer eller bivirkninger etter vaksinasjon.   

–Bidraget fra deltakerne er svært viktig, og gir unik kunnskap om forhold som ikke kan hentes ut av nasjonale helseregistre. Vi er svært takknemlige for den innsatsen og utholdenheten deltakerne har vist oss gjennom pandemien, sier Lill Trogstad.  

Data fra befolkningsundersøkelsene er tidligere blant annet benyttet i en studie hvor man fant økt risiko for hud-blødninger etter vaksinasjon med Vaxzevria (AstraZeneca) sammenliknet med Comirnaty (Pfizer/BioNTech) eller Spikevax (Moderna). 

Internasjonale studier om menstruasjonsforstyrrelser  

Bivirkningsmeldinger om menstruasjonsforstyrrelser har vært diskutert i den europeiske legemiddelkontorets komité for legemiddelovervåking – PRAC (Pharmacovigilance Risk Assessment Committe). Det er ikke påvist noen årsakssammenheng mellom koronavaksinasjon og menstruasjonsforstyrrelser, men det trengs mere data. PRAC vil fortsette å følge med på dette. 

I USA er det igangsatt flere studier for å undersøke om kvinners menstruasjonssyklus kan påvirkes av koronavaksinering: 

Menstruasjonsforstyrrelser etter covid-19 vaksinasjon ble diskutert i en kommentarartikkel i British Medical Journal i september, med oppfordring til videre studier. 

 Legemiddelverket publiserer regelmessige oppdateringer av bivirkningsmeldinger etter koronavaksinasjon 

Andre relevante studier 

Det er ingen holdepunkter for økt risiko for spontanabort etter koronavaksinasjon. Det er nylig publisert en norsk studie som har undersøkt risiko for spontanabort blant 14 000 gravide kvinner. Man fant ingen økt risiko hos vaksinerte kvinner sammenliknet med uvaksinerte kvinner (Magnus M et al.)  

I studier er det heller ikke funnet holdepunkter for at covid-vaksine påvirker fertiliteten. En studie har sett på eggstokkenes funksjon etter vaksinasjon og covid-infeksjon, og finner ingen uønsket effekt på funksjonen sammenliknet med friske, uvaksinerte kontroller.  

To studier har undersøkt effekt av SARS-CoV-2 vaksinasjon og infeksjon i forbindelse med prøverørsbehandling. Hverken vaksinasjon eller infeksjon reduserte sjansen til å bli gravid sammenliknet med friske uvaksinerte kontroller. Responsen på prøverørsbehandlingen var uendret hos par som gjennomgikk behandlingen både før og etter vaksinasjon.