Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Vaksinasjon med AstraZeneca-vaksinen mot covid-19 settes på pause»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Vaksinasjon med AstraZeneca-vaksinen mot covid-19 settes på pause

Nyhet

Vaksinasjon med AstraZeneca-vaksinen mot covid-19 settes på pause

På grunn av melding om et dødsfall i Danmark som følge av blodpropp etter å ha fått AstraZeneca-vaksinen, velger Norge å sette vaksinasjon med AstraZeneca-vaksinen på pause.

På grunn av melding om et dødsfall i Danmark som følge av blodpropp etter å ha fått AstraZeneca-vaksinen, velger Norge å sette vaksinasjon med AstraZeneca-vaksinen på pause.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

- Vi vil avvente informasjon om det er en sammenheng mellom vaksinen og dette tilfellet med blodpropp, sier Geir Bukholm, smitteverndirektør ved FHI.

På grunn av meldte mistenkte bivirkninger i Danmark har europeiske legemiddelmyndigheter (EMA) iverksatt en undersøkelse av AstraZeneca-vaksinen.

- Det er ikke konkludert at det er en sammenheng mellom vaksinasjon og hendelsen i Danmark, men etter et forsiktighetsprinsipp så velger vi å sette vaksinasjon med AstraZeneca-vaksinen på pause mens utredningen pågår sier Geir Bukholm, smitteverndirektør ved FHI.

Bukholm sier at det ikke er en enkel beslutning å sette vaksinasjon av AstraZeneca på pause. I Norge og Europa overvåkes bivirkninger nøye. Det som er meldt av bivirkninger etter AstraZeneca-vaksinasjon så langt gjenspeiler det vi forventet og som er nevnt i preparatomtalen: forbigående hodepine, feber med frysninger, utmattelse og muskel- og leddsmerter. I tillegg får veldig mange smerter på vaksinasjonsstedet.

- Jeg vil påpeke at pausen ikke innebærer at vi fraråder vaksinasjon med AstraZeneca i fremtiden. AstraZeneca-vaksinen har god dokumentasjon og det å ha tilstrekkelig med doser til å sikre beskyttelse for så mange som mulig i risikogruppene så tidlig som mulig er også viktig, sier Bukholm. Vi er i en situasjon med økende smitte hvor beskyttelse mot koronasykdommen er stadig viktigere.

Vi ber de som allerede er vaksinert om ikke å bekymre seg unødig. Om det skulle vise seg å være en sammenheng mellom vaksinen og blodpropp, vil dette være en svært sjelden bivirkning.

Avtalene som er inngått om vaksinasjon med AstraZeneca-vaksinen vil nå avlyses eller erstattes med tilbud om mRNA-vaksiner fra BioNTech/Pfizer og Moderna.

Det er noen meldte tilfeller av blodpropp kort tid etter koronavaksinasjon i Norge. Dette er hovedsakelig hos eldre der det ofte i tillegg er annen underliggende sykdom.

Legemiddelverket går nå nøye gjennom alle meldte mistenkte bivirkninger etter AstraZeneca-vaksinen og andre koronavaksiner. I tillegg vil vi undersøke om det er tilfeller av blodpropp etter vaksinasjon som ikke er meldt, og ber helsepersonell som mistenker en slik sammenheng om å melde så snart som mulig.

- Vi ser også på om vi finner signaler på at det er en økning i helseregistrene av enkelte tilstander som kan tenkes å være bivirkninger, sier Bukholm.

FHI har etablert et beredskapsregister for covid-19 - Beredt C19 -for at Folkehelseinstituttet raskt skal kunne fremskaffe nødvendig kunnskap om covid-19-pandemien. Kunnskapen skal bidra til å sette myndighetene i stand til å vurdere risiko og iverksette tiltak som skal sikre hele befolkningens helse. Disse dataene er oppdaterte til enhver tid og gir muligheten for helt andre analyser enn vi har kunnet gjøre tidligere.

FHI kjører nå analyser som undersøker sammenhengen mellom AstraZeneca-vaksine og ulike blodpropptilstander som hjerneslag og blodpropp i lungene. Dette er kompliserte analyser og det vil ta noe tid. Vi har god dialog med de kliniske fagmiljøene for å kvalitetssikre analysene våre.
Vi er i kontakt med europeiske samarbeidspartnere for å undersøke muligheten for felles nordiske analyser av sjeldne hendelser.

I Norge har 121 820 personer så langt blitt vaksinert med AstraZeneca-vaksinen. Vaksinen er så langt gitt til personer under 65 år i Norge, blant annet helsepersonell. 

De som har fått første dose av AstraZeneca-vaksinene skal foreløpig ikke få tilbud om dose 2 inntil vi har fått mer opplysninger om hendelsen i Danmark. Vi kommer tilbake med mer informasjon om hvordan disse personene kan vaksineres videre. Data fra de kliniske studiene og oppfølgingsstudiene i Storbritannia viser at det er god beskyttelse noen uker etter første dose, særlig mot mer alvorlig sykdom.

Pausen innebærer at vi stanser utsendelse av AstraZeneca-vaksine fra FHI inntil videre, og de dosene som er sendt ut skal lagres forskriftsmessig på vaksinasjonsstedet. Vi forventer beskjedne leveranser fra AstraZeneca de neste ukene. Pausen vil medføre noe forsinkelse av vaksinasjonsprogrammet, altså hvor mange som blir vaksinert fremover. FHI vil utarbeide et oppdatert vaksinescenario.

Det er en krevende avveining mellom risiko for alvorlige, sjeldne bivirkninger av vaksinasjon på den ene siden, og på den andre siden risikoen for at grupper med høy risiko for alvorlig covid-19 ikke blir vaksinert og dermed utsettes for betydelig fare dersom de blir smittet av koronaviruset.