Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Ukerapport covid-19 for uke 10 er publisert»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Ukerapport covid-19 for uke 10 er publisert

Nyhet

Ukerapport covid-19 for uke 10 er publisert

Ukerapport covid-19 for uke 10 er publisert. Den viser blant annet at økningen i antall meldte tilfeller fortsetter for fjerde uke.

Ukerapport covid-19 for uke 10 er publisert. Den viser blant annet at økningen i antall meldte tilfeller fortsetter for fjerde uke.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Ukerapporten for uke 10 er nå publisert. 

Sammendrag og vurdering 

  • Økningen i antall meldte tilfeller fortsetter for fjerde uke. Det er så langt meldt 5 337 tilfeller med prøvedato i uke 10, en økning på 28 % siden uke 9, og 208 % siden uke 6 og det høyeste antall meldte tilfeller på en uke siden pandemiens start. Flere personer enn noen gang tidligere ble også testet for SARS-CoV-2 sist uke (190 223), en økning på 21 % siden uke 9 og 64 % siden uke 8. Andelen positive blant de testede har vært relativt stabil siste tre uker fra 2,67 % i uke 8 til 2,81 % i uke 10.
  • Det er svært stor geografisk variasjon. Oslo har klart flest meldte tilfeller per 100 000 innbyggere (471 i uke 9 og 10 samlet) etterfulgt av Viken (287) og Vestfold og Telemark (219). Disse fylkene utgjør til sammen 83 % av de meldte tilfelle i uke 10. Møre og Romsdal og Trøndelag har lavest forekomst med henholdsvis 14 og 16 tilfeller per 100 000 innbyggere for uke 9 og 10 samlet. Sist uke gikk antall meldte tilfeller opp i 6 fylker og var stabilt eller gikk ned i fem fylker. I uke 10 har Oslo, Viken og Vestfold og Telemark notert høyeste forekomst av tilfeller siden begynnelsen av pandemien. I disse fylkene øker også andel positive blant de testede.
  • Trenden i antall nye innleggelser i sykehus, med covid-19 som hovedårsak til innleggelsen, har vært økende de siste ukene. Det er foreløpig rapportert om 153 nye innleggelser i uke 10. Det høyeste antallet på en uke siden slutten av mars i fjor (197), og 55 % økning fra uke 9 (99). Antall nye innleggelser i Oslo og Viken er på det høyeste siden slutten av mars i fjor, og Vestfold og Telemark har ikke tidligere hatt så mange nye innleggelser på en uke (21). Det er en økende trend i nye innleggelser i alle aldersgrupper mellom 30-79 år, og blant meldte covid-19 tilfeller i disse aldersgruppene økte andelen som legges inn på sykehus i uke 7-9 sammenlignet med perioden mellom uke 32 i 2020 til uke 6 i 2021.
  • Det er foreløpig rapportert om 22 nye innleggelser i intensivavdeling i uke 10. Trenden i nye innleggelser i intensivavdeling har vært økende de siste fire ukene med 9 nye innleggelser rapportert i uke 7, 13 i uke 8 og 18 i uke 9.
  • Til tross for en økning i meldte tilfeller og en økende trend i antall nye innleggelser i sykehus ligger antall dødsfall på et lavt nivå. Det er foreløpig meldt om 5 dødsfall i uke 10, samme som i uke 9.
  • Matematisk modellering viser at smittespredningen har vært økende siden 22. februar med et gjennomsnittlig reproduksjonstall i hele perioden på 1,4 (95 % CI 1,2–1,6), men med betydelig forskjell mellom fylkene. Vi estimerer at 64 % (95 % CI 59 %– 71 %) av de som har blitt smittet i Norge de siste to ukene, har blitt oppdaget.
  • Andelen med den engelske virusvarianten i Norge ligger på ca. 72% når både bekreftede og sannsynlige prøver inkluderes, men fordeler seg ulikt mellom landets fylker. Andelen er høyest i Oslo (82 %) og Vestfold og Telemark (73 %), og lavest i Nordland (6 %) og Agder (15 %). Andelen med den sør-afrikanske virusvarianten i Norge ligger på ca. 3% når både bekreftede og sannsynlige prøver inkluderes, denne varianten er hovedsakelig rapportert fra Nordland (88%) og Vestland (10%) fylke.
  • Per 14. mars er 88 % av kvinner og menn i alderen 85 år og eldre vaksinerte med 1. dose, og 80 % er vaksinerte med 2. dose. Videre er 40 % vaksinerte med 1. dose, og 30 % er vaksinerte med 2. dose blant kvinner og menn i aldersgruppen 75-84 år. Data fra Beredskapsregisteret indikerer at omtrent 42 % av ansatte i helse- og omsorgstjenesten med pasientnært arbeid har mottatt første dose av koronavaksinen. I primærhelsetjenesten er flest leger (76 %), og i spesialisthelsetjenesten er flest ambulansepersonell (70 %) vaksinerte med 1. dose. Helseforetakene og kommunene prioriterer vaksinasjon blant helsepersonell etter kriterier fra Folkehelseinstituttet. Av alle vaksinedosene som er satt siden 27. desember er 76 % av dosene gitt av vaksinepreparatet Comirnaty, 5 % av Moderna og 19 % av AstraZeneca. Vaksinering med AstraZeneca vaksinen er pauset fra 11. mars etter meldinger om mulige alvorlige bivirkninger som kan være relatert til vaksinen. Dette utredes av Legemiddelverket og FHI.
  • I deler av landet er det nå en rask økning av insidens av både tilfeller og sykehusinnleggelser. Dette skyldes trolig at nye virusvarianter er blitt dominerende. Situasjonen er alvorlig i flere kommuner på Østlandet. Det er derfor viktig at kommunene rundt i landet opprettholder sin gode beredskap for raskt å oppdage og få kontroll på utbrudd lokalt, fortsetter vaksinasjon og raskt vurderer om ytterligere tiltak er nødvendig for å kontrollere spredningen i kommunen og behov for samordning i regionen. Utbrudd med nye virusvarianter har flere steder blitt kontrollert med forsterket TISK og målrettede kontaktreduserende tiltak.