Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «FHI anbefaler ikke å stenge skoler»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • FHI anbefaler ikke å stenge skoler

Nyhet

FHI anbefaler ikke å stenge skoler

Det røde tiltaksnivået i trafikklysmodellen er utviklet for å hindre skolestenging. FHI anbefaler at kommuner med økende smitte blant barn og unge bør innføre rødt nivå fremfor å stenge.

Glade skoleelever som løper med skolesekker
Illustrasjonsfoto. Lopolo/Shutterstock.com

Det røde tiltaksnivået i trafikklysmodellen er utviklet for å hindre skolestenging. FHI anbefaler at kommuner med økende smitte blant barn og unge bør innføre rødt nivå fremfor å stenge.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Til koronavirus temaside

I tråd med regjeringens strategi om å skjerme barn og unge, er det et overordnet mål å holde skoler åpne. Tiltak som omfatter barn og unges grunnleggende rettigheter skal være blant de siste tiltak som innføres, og det første som lettes.  

Kan vurdere kortvarig stenging for å få oversikt 

Etter at Oslo stengte skolene, får FHI mange henvendelser fra kommuner med økende smitte som vurderer om de bør stenge skoler. FHI anbefaler generelt ikke å stenge skoler. Kortvarig stenging / heldigital undervisning kan imidlertid vurderes i følgende situasjoner: 

  • Ved utbrudd eller uoversiktlige situasjoner med stor smittespredning, kan man stenge den enkelte skole (eller barnehage) i noen dager for å få oversikt i påvente av testsvar og kontroll på smittesporingsarbeidet.
  • Hvis det er svært mange barn og ansatte i karantene, kan det være nødvendig med heldigital undervisning av driftshensyn på den enkelte skole.

Fra gult til rødt nivå

Kommunene kjenner best smittesituasjonen i sin kommune og må ta den endelige avgjørelsen hvorvidt rødt nivå skal innføres og om det skal gjelde både videregående, barne- og ungdomsskole og eventuelt barnehager. Vurderingspunkter for overgang fra gult til rødt nivå som må være på plass når man innfører rødt tiltaksnivå er beskrevet i Kommunelegehåndboka.

Kriterier for å avgjøre innføring av rødt nivå

For at kommunene lettere skal kunne avgjøre om de skal innføre rødt nivå i skoler og eventuelt barnehager, har Folkehelseinstituttet laget et sett kriterier som kan legges til grunn og brukes som en veileder for denne avgjørelsen: 

  • Høy eller økende andel smittede barn/ungdom i barnehage- eller skolealder de siste to ukene.
  • Antall tilfeller siste 14 dager ≥50.
  • 14 dagers insidens ≥200.
  • Antall tilfeller siste 7 dager ≥ 20.
  • 7 dagers insidens ≥100.

Dersom kommunen ikke faller inn under kriteriene nevnt over, kan det likevel være lokale hensyn, smittesituasjon eller utbrudd som tilsier innføring av rødt nivå.  

Ved innføring av rødt nivå nå før påskeferien, bør det av behov for forutsigbarhet for skolesektoren også gjelde første uken etter påske, det vil si til og med 9. april. Slik får også den enkelte kommune anledning til å vurdere situasjonen etter påskeferien.    

Massetesting

For kommuner som vurderer massetesting av elever som alternativ til rødt nivå, eller der smittesituasjonen er uoversiktlig, har FHI utviklet råd for hvordan dette kan gjøres, se kapittel om jevnlig testing i Koronaveilederen. Det vil være mest aktuelt i videregående skoler der elevene selv kan samtykke.