Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Ukerapport for uke 17 er publisert»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Ukerapport for uke 17 er publisert

Nyhet

Ukerapport Covid-19 for uke 17 er publisert

I uke 17 fortsatte nedgangen i antall meldte tilfeller siden toppen i uke 11. Det er foreløpig meldt 2 766 tilfeller med prøvedato i uke 17, en nedgang på 14 % siden uke 16, og 58 % siden uke 11.

I uke 17 fortsatte nedgangen i antall meldte tilfeller siden toppen i uke 11. Det er foreløpig meldt 2 766 tilfeller med prøvedato i uke 17, en nedgang på 14 % siden uke 16, og 58 % siden uke 11.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Se ukerapport for uke 16 og tidligere ukerapporter på denne siden: Ukerapporter om koronavirus og Covid-19

Sammendrag og vurdering for uke 17 

 • I uke 17 fortsatte nedgangen i antall meldte tilfeller siden toppen i uke 11. Det er foreløpig meldt 2 766 tilfeller med prøvedato i uke 17, en nedgang på 14 % siden uke 16, og 58 % siden uke 11. Antall personer testet (123 329) har vært relativt stabilt siste tre ukene. Andel positive blant de testede fortsetter å gå ned og var 2,2 % i uke 17, en nedgang fra 2,7 % i uke 16.
 • Sist uke var det en nedgang i meldte tilfeller fra Agder (34 %), Oslo (14 %), Rogaland (54 %) og Viken (20 %) og Troms og Finnmark. Til sammen utgjør Oslo og Viken majoriteten av de meldte tilfellene (55 %) i landet, men en gradvis lavere andel (tilsvarende andel i uke 14 var 72 %). Situasjonen var stabil i Vestland, og antall meldte tilfeller gikk opp i Innlandet, Møre og Romsdal og Vestfold og Telemark. Oslo har fortsatt flest meldte tilfeller per 100 000 innbyggere (237 i uke 16 og 17 samlet), etterfulgt av Agder (159) og Viken (141). Troms og Finnmark (12) , Nordland (13) og Trøndelag (16) har stabilt lav forekomst.
 • Det er foreløpig rapportert om 66 nye innleggelser i sykehus i uke 17, 50 % nedgang fra 133 i uke 16. Nedgang i nye innleggelser fortsetter i Oslo (18 i uke 17, etter 40 i uke 16 og 49 i uke 15) og i Viken (20 i uke 17, etter 39 i uke 16 og 69 i uke 15). I uke 17 var det en nedgang i antall nye innleggelser i alle aldersgrupper, spesielt i aldersgruppen 40–49 år, med 9 nye innleggelser rapportert i uke 17, sammenlignet med 37 i uke 16.
 • Det er foreløpig rapportert om 10 nye innleggelser i intensivavdeling i uke 17, 62 % nedgang fra 26 i uke 16.
 • Det har vært en nedgang i registrerte dødsfall siden uke 14 da det ble registrert 22 dødsfall. Det er foreløpig registrert 14 dødsfall i uke 17, samme som i uke 16. Nedgangen i antall dødsfall må ses i sammenheng med den synkende smittetrenden og nedgangen i sykehusinnleggelsene de siste ukene.
 • Matematisk modellering viser at trenden i smittespredningen har vært synkende med et gjennomsnittlig reproduksjonstall fra 12. april på 0,7 (95 % CI 0,6–0,8), men med betydelig forskjell mellom fylkene. Med en mer usikker modell som ikke tar hensyn til sykehusinnleggelser estimerer vi at reproduksjonstallet for en uke siden var 0,7 (95 % CI 0,6 – 0,9). Vi estimerer at 58 % (95 % CI 54 %– 63 %) av de som har blitt smittet i Norge de siste to ukene, har blitt oppdaget.
 • I de siste 4 ukene ligger andelen med den engelske virusvarianten i Norge på ca. 92 % når både bekreftede og sannsynlige prøver inkluderes, og ligger mellom 81-99 % i landets fylker. Andelen med den sør-afrikanske virusvarianten i Norge ligger på ca. 1 % når både bekreftede og sannsynlige prøver inkluderes. De siste to ukene er det bare påvist 6-10 tilfeller av sørafrikansk variant nasjonalt noe som kan tyde på at smittekjeden til denne virusvarianten er brutt i Norge. I løpet av de siste fire ukene er 2 tilfeller med brasiliansk virusvariant påvist, rapportert fra Oslo og Innlandet i uke 15.  
 • Nye genetiske analyser viser at smitteimporter fra februar til nå ikke har gitt større smittespredning på samme måte som tidligere på året. Smitten som sirkulerer nå er i hovedsak virus fra importspredning før februar og skyldes i langt mindre grad ny-importer.
 • Per 2. mai 2021 er over 90 % personer 75 år og eldre vaksinert med 1. dose av koronavaksine, 85 % i aldergruppen 65–74 år og 31 % i aldersgruppen 55–64 år. Blant personer med høy risiko for alvorlig forløp, som for eksempel pasienter med immunsvikt, transplanterte eller i aktiv kreftbehandling, var 61 % i alderen 18–64 år vaksinert med 1. dose. Blant personer med moderat risiko for alvorlig forløp i samme aldergruppe var 33% vaksinert med 1.dose. Om lag 63 % av ansatte i helse- og omsorgstjenesten med pasientnært arbeid har mottatt første dose av koronavaksinen, med flest vaksinerte i Oslo (68 %). I primærhelsetjenesten er andel vaksinerte med 1. dose omtrent 58 %, med høyest andel blant leger og jordmødre (84 %), og i spesialisthelsetjenesten er andel vaksinerte med 1. dose 73 %, høyest blant spesialsykepleiere og leger (83 %).
 • Smittespredningen er fortsatt lav eller synkende i det meste av landet, men lokale utbrudd har ført til en økning i meldte tilfeller, blant annet i Møre og Romsdal, Innlandet og Vestfold og Telemark. I områder hvor forekomsten har vært høy over tid, som i Oslo og en rekke andre kommuner på Østlandet, fortsetter den stabile nedgangen, men det er fortsatt behov for vedvarende sterk innsats med testing og smittesporing og kontaktreduserende tiltak, også gjennom en fase med gradvis gjenåpning og økende vaksinasjon. Enkelte kommuner ellers i landet opplever utbrudd, men disse blir som regel nokså raskt brakt under kontroll med økt testing og smittesporing eventuelt ekstra kontaktreduserende tiltak. De fleste av landets kommuner har ingen eller svært få tilfeller. I disse kommunene trengs fortsatt årvåkenhet og rask reaksjon ved tegn på utbrudd. Vaksinasjon bidrar allerede til å beskytte dem som har størst risiko for alvorlig forløp, og det ses nå en betydelig nedgang i sykehusinnleggelser. I de kommende ukene vil vaksinasjon også bidra til å redusere smittespredningen, og mye ligger nå til rette for å fortsette lettelsene i de nasjonale kontaktreduserende tiltakene.