Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Ny rapport: Koronaatferd og landbakgrunn i fire fylker»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Ny rapport: Koronaatferd og landbakgrunn i fire fylker

Nyhet

Ny rapport: Koronaatferd og landbakgrunn i fire fylker

Personer født i lav- eller mellominntektsland rapporterte gjennomsnittlig bedre koronahygiene enn de som var født i Vest-Europa eller rike land utenom Vest-Europa. Dette er ett av funnene fra en ny rapport om koronaatferd og landbakgrunn i fire fylker.

Personer født i lav- eller mellominntektsland rapporterte gjennomsnittlig bedre koronahygiene enn de som var født i Vest-Europa eller rike land utenom Vest-Europa. Dette er ett av funnene fra en ny rapport om koronaatferd og landbakgrunn i fire fylker.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Dataene som blir analysert i rapporten ble samlet inn i november og desember 2020 fra fylkene Agder, Nordland, Oslo og Vestland. Data ble samlet inn elektronisk ved hjelp av et spørreskjema som inneholdt 180 enkeltspørsmål.

Andel smittede og andel innlagte på sykehus kan variere mye avhengig av landbakgrunn. I denne rapporten var målet å se på koronarelatert atferd og om atferden varierer med fødeland. Spørreundersøkelsen benyttet Verdensbankens inndeling i lav- og mellominntektsland og land i Vest-Europa eller rike land utenfor Vest-Europa. Dette gir færre og tallmessig større grupper, og dermed mer presise estimater.

Bedre koronahygiene hos de fra lav- eller mellominntektsland

Koronahygiene dekker i rapporten atferd som håndvask, bruk av hånddesinfeksjon, hoste i albuekroken og så videre.

– Vi ser at de som var født i lav- eller mellominntektsland rapporterte gjennomsnittlig en bedre koronahygiene enn de som var født i Vest-Europa eller rike land utenom Vest-Europa. Men lav deltakelse gjør at vi ikke uten videre kan generalisere ut over det foreliggende materialet, sier avdelingsdirektør Øystein Vedaa i FHI.

Når det gjelder å holde avstand til andre (sosial distanse), rapporterte de som var født i lav- og mellominntektsland generelt like god etterlevelse som de øvrige gruppene.

Mindre håndhilsing og klemming hos de fra rike land

–  Når vi så på det å la være å håndhilse eller klemme, eller det å ta kollektivtransport, så vi imidlertid en klar forskjell. Det var høyere andeler av de som kom fra rike land som sa de lot være å gjøre dette enn de som var født i lav- og mellominntektsland, sier Øystein Vedaa.

Oppslutningen om myndighetenes koronatiltak var høy i alle grupper. Alle grupper rapporterte også om en økning i bruk av digitale medier, sterk reduksjon i samvær med andre innendørs, og en reduksjon i samvær med andre utendørs.

Opplevd byrde av tiltakene

Oppslutningen om myndighetenes koronatiltak var høy i alle grupper. Imidlertid var alle gruppene som hadde en ikke-norsk landbakgrunn mer enige enn de som var født i Norge av norske foreldre i at myndighetene har grepet for sterkt inn med koronatiltakene. Dette gjaldt også de som hadde en landbakgrunn assosiert med høye smittetall. Selvrapportering av psykiske plager og pessimisme/dårligere nattesøvn var også høyere i noen av gruppene som ikke hadde norsk landbakgrunn.