Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Høy vaksinasjonsdekning blant de eldste, og jevn fordeling mellom fylkene»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Høy vaksinasjonsdekning blant de eldste, og jevn fordeling mellom fylkene

Nyhet

Høy vaksinasjonsdekning blant de eldste, og jevn fordeling mellom fylkene

93 % av alle kvinner og menn i Norge som er 65 år eller eldre er nå vaksinert med minst en dose av vaksinen mot covid-19. Vaksinasjonsdekningen er høy i hele landet, med små forskjeller mellom fylkene.

figur 1
Figur 1. Antall og andel personer vaksinert med koronavaksine i ulike aldersgrupper på landsbasis 27. desember 2020 – 16. mai 2021. Kilde: BeredtC19 SYSVAK.

93 % av alle kvinner og menn i Norge som er 65 år eller eldre er nå vaksinert med minst en dose av vaksinen mot covid-19. Vaksinasjonsdekningen er høy i hele landet, med små forskjeller mellom fylkene.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Så langt er det gitt over 2,3 millioner doser med koronavaksine i Norge. Over 1,6 millioner (1 604 719) har fått første dose, og 780 734 personer er fullvaksinert viser tall fra Nasjonalt vaksinasjonsregister, SYSVAK.

- Dette er veldig gledelige tall. En så høy oppslutning om koronavaksinasjon gir oss håp om å oppnå god flokkbeskyttelse i samfunnet sier Geir Bukholm, smitteverndirektør i Folkehelseinstituttet.

Vaksinasjonsdekning etter kjønn og alder

Ukesrapporten for denne uke viser at 93 % av alle kvinner og menn som er 65 år eller eldre er vaksinert med 1. dose. I den samme gruppen har 48 % av kvinnene og 42 % av mennene  fått  begge vaksinedoser).

figur 1
Figur 1. Antall og andel personer vaksinert med koronavaksine i ulike aldersgrupper på landsbasis 27. desember 2020 – 16. mai 2021. Kilde: BeredtC19 SYSVAK.

Antall personer vaksinert etter fylke

Vaksinasjonsdekningen totalt sett for 1. dose har små variasjoner mellom landets fylker.

Figur 2
Figur 2. Koronavaksinasjon for første og andre dose for innbyggere over 18 år fordelt på fylke. Statistikken viser antall vaksinerte personer med 1. og 2. dose  registrert i Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK.

Vaksinasjonsdekningen er høy for aldersgruppene 65 år og eldre i hele landet, med små forskjeller mellom fylkene.

- Årsaken til at det er få ulikheter i vaksinasjonsdekning for fylkene for aldersgruppen 65 år eller eldre og blant de som arbeider pasientnært i helse- og omsorgstjenesten er at vaksinedosene har vært jevnt prioritert over hele landet til disse gruppene. Det betyr at Oslo og deler av Viken som har lavere alder på sine innbyggere enn øvrige fylker har fått færre doser tidlig i programmet, sier Bukholm.

Bukholm forklarer videre at det i en avgrenset periode fremover vil være noe ulikhet mellom fylkene fordi det er besluttet å geografisk målrette koronavaksiner til områder som har hatt stort smittetrykk over tid og flere sykehusinnleggelser.

Ulik vaksinasjonsdekning blant yrkesgrupper  innen helse- og omsorgstjenesten

Basert på FHIs oversikt over yrkesgrupper som arbeider i den norske helse- og omsorgstjenesten har totalt r 66 % av de som arbeider pasientnært fått 1. vaksinedose – en større andel i Viken og en lavere andel i Troms og Finnmark.

Figur 3
Figur 3. Antall og andel ansatte i helse- og omsorgstjenesten med pasientnært arbeid vaksinert med 1. dose koronavaksine per 16. mai 2021 fordelt på fylke. Kilde: Beredt C19, SYSVAK.

Basert på den samme oversikten har 62 % av ansatte med pasientnært arbeid i primærhelsetjenesten fått første dose koronavaksine. Den høyeste andelen finner vi blant jordmødre (88 %) og spesialsykepleiere (86 %), figur 4.

- Den største forskjellen i vaksinasjonsdekningen ser vi blant yrkesgruppene i primærhelsetjenesten. De som har den laveste vaksinasjonsandelen er pleiemedarbeidere og renholder. Det er viktig at denne gruppen prioriteres fremover, påpeker Bukholm.

Figur 4
Figur 4. Antall og andel ansatte i primærhelsetjenesten med pasientnært arbeid som er vaksinert med 1. dose koronavaksine per 16. mai 2021 fordelt på yrkesgrupper. Kilde: Beredt C19, SYSVAK. En begrensning med datakilden er at ikke selvstendig næringsdrivende er registrert, som betyr at vi ikke fanger opp en del fastleger, privatpraktiserende legespesialister, tannleger og psykologer med flere, med mindre de har andre stillinger med arbeidsgiver.

Den samme ulikheten sees hos spesialisthelsetjenesten (de regionale helseforetakene, samt utvalgte private kommersielle og ideelle virksomheter). Totalt har 75 % av de ansatte med pasientnært arbeid mottatt første dose. Den høyeste andelen finner vi blant tannleger (85 %) og spesialsykepleiere (85 %), og den laveste andelen finner vi blant pleiemedarbeidere (48 %), figur 5.

Figur 5
Figur 5. Andel ansatte i spesialisthelsetjenesten med pasientnært arbeid som er vaksinert med1. dose koronavaksine per 16. mai 2021 fordelt på yrkesgrupper. Kilde: Beredt C19, SYSVAK.