Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Ukerapport uke 22 er publisert»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Ukerapport uke 22 er publisert

Nyhet

Ukerapport covid-19 for uke 22 er publisert

Nedgangen i antall meldte tilfeller av covid-19 nasjonalt fortsetter i uke 22. Så langt er det meldt 1 857 tilfeller av covid-19 i uke 22, en nedgang på 19 % fra uke 21.

Nedgangen i antall meldte tilfeller av covid-19 nasjonalt fortsetter i uke 22. Så langt er det meldt 1 857 tilfeller av covid-19 i uke 22, en nedgang på 19 % fra uke 21.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Sammendrag og vurdering for uke 22 

 • Nedgangen i antall meldte tilfeller av covid-19 nasjonalt fortsetter i uke 22. Så langt er det meldt 1 857 tilfeller av covid-19 i uke 22, en nedgang på 19 % fra uke 21 (77 per 100 000 innbyggere for uke 21 og 22 samlet). Antall personer testet har med enkelte variasjoner vært relativt stabil siste åtte uker. I samme periode har det vært en klar nedgang i andel positive blant de testede. I uke 22 var andel positive blant de testede 1,6 %, en nedgang fra 1,8 % i uke 21 og 2,3 % i uke 20.
 • Agder har flest meldte tilfeller per 100 000 innbyggere (149 for uke 21 og 22 samlet), etterfulgt av Oslo (135) og Troms og Finnmark (134). Lavest forekomst var det i Nordland (15), Vestland (21) og Møre og Romsdal (27). Sist uke var det en nedgang i antall meldte tilfeller fra alle fylker, med unntak av Rogaland hvor situasjonen var stabil og Oslo hvor antall meldte tilfeller økte med 51 % siste uke (633 i uke 22 mot 311 i uke 21).
 • Forekomsten av nye innleggelser i sykehus og intensivavdeling har vært stabilt lav de siste ukene. Det er foreløpig rapportert om 48 nye innleggelser i sykehus i uke 22, etter 51 i uke 21 og 62 i uke 20. Viken (10), Innlandet (9) og Troms og Finnmark (6) rapporterte flest nye innleggelser per fylke i uke 22. Det var en svak økning i antall nye innleggelser i aldersgrupper 18–44 år og 65–74 år, mens aldersgruppene 45–64 år hadde en nedgang i uke 22. Det har vært en nedgang i andelen meldte covid-19 tilfeller som legges inn på sykehus. For tilfellene med prøvedato i ukene 9-15 var den 4 % og for tilfellene med prøvedato i uke 21 var den 2 %. Det er foreløpig rapportert om 6 nye innleggelser i intensivavdeling i uke 22, etter 9 i uke 21 og 14 i uke 20.
 • Det har vært en tydelig nedgang i registrerte dødsfall siden uke 14 da det ble registrert 23 dødsfall. De siste fem ukene har det vært registret seks eller færre dødsfall per uke, og det er foreløpig registrert 3 dødsfall i uke 22.
 • Matematisk modellering viser at trenden i smittespredningen har vært flat eller noe synkende med et gjennomsnittlig reproduksjonstall fra 20. mai på 0,9 (95 % CI 0,3–1,2). Med en mer usikker modell som ikke tar hensyn til sykehusinnleggelser estimerer vi at reproduksjonstallet for en uke siden var 0,7 (95 % CI 0,5–1,0). Det er fortsatt en betydelig forskjell i trend mellom fylkene. Vi estimerer at 59 % (95 % CI: 56–65 %) av de som har blitt smittet i Norge de siste to ukene, har blitt oppdaget.
 • I de siste 4 ukene ligger andelen med den engelske virusvarianten (Alfa) i Norge på ca. 93 % når både bekreftede og sannsynlige prøver inkluderes. Tilsvarende andel med den sør-afrikanske virusvarianten (Beta) er ca. 0,2 % og for den indiske varianten (Delta) 0,7 %, med høyest forekomst i Viken med 2 %. Smittespredning med Delta-varianten (B.1.617.2) er påvist i Oslo og Viken i mai.
 • En smitteklynge med en nyere virusvariant C.36 med svært mange viktige mutasjoner i spike-proteinet er oppdaget i Viken og Vestfold og Telemark i mai. Viruset har endringer sett ellers i både alfa- og deltavarianten og er for øyeblikket rangert som nummer to etter deltavarianten som nye varianter internasjonalt. FHI følger særlig med på forekomst av C.36-varianten og deltavarianten.
 • Per 1. juni 2021 er 42 % av alle personer 18 år og eldre, 64 % av alle 45 år og eldre, og 94 % av alle 65 år og eldre vaksinert med minst én dose. Blant personer med høy risiko for alvorlig forløp, som for eksempel pasienter med immunsvikt, transplanterte eller i aktiv kreftbehandling, var 76 % i alderen 18–64 år vaksinert med 1. dose og 54 % med 2. dose. Blant personer med moderat risiko for alvorlig forløp i samme aldersgruppe var 61 % vaksinert med 1.dose. Det er 71 % av de som arbeider pasientnært i helse- og omsorgstjenesten som har fått 1. dose.
 • Forekomsten er lav eller synkende i de fleste kommuner i landet. Utbruddene, hovedsakelig blant ungdom og unge voksne, som gjennom de siste uker har ført til en økning i meldte tilfeller blant annet i Hammerfest, Kristiansand og Trondheim, er nå på retur. I Oslo førte et utbrudd knyttet til russefeiring til en økning i meldte tilfeller sist uke. Vi forventer at sporadiske utbrudd vil være bildet de nærmeste ukene når det blir økende kontakt mellom mennesker. Det er fortsatt viktig få slike utbrudd under kontroll raskt. Kommunene med utbrudd må fortsette med forsterket testing og smittesporing samt generelle kontaktreduserende tiltak ved behov, mens andre kommuner må ha beredskap for slik forsterkning på kort varsel. Dette kan utfordre kommunenes kapasitet for testing og smittesporing ettersom de også skal drive vaksinasjon. Uke 22 var for tidlig å observere eventuelle uheldige følger av andre nasjonale gjenåpningstrinn fra 27. mai.
 • Forekomsten av nye sykehusinnleggelser og dødsfall har vært lav de siste ukene. Dette skyldes trolig at vaksinasjon beskytter de eldre og andre med forhøyet risiko for alvorlig forløp. Gjenåpningen framover vil måtte balanseres mot sykdomsbyrden, særlig sykehusinnleggelser, kapasitet i helsetjenesten og vaksinasjonsprogrammets framgang.