Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Ukerapport uke 21 er publisert»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Ukerapport uke 21 er publisert

Nyhet

Ukerapport covid-19 for uke 21 er publisert


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Sammendrag og vurdering for uke 21

  • Så langt er det meldt 2 269 tilfeller av covid-19 i uke 21, en nedgang på 30 % fra uke 20 ( 102 per 100 000 innbyggere for uke 20 og 21 samlet). Det har, med unntak av ukene 18 og 20, vært en nedadgående trend i meldte tilfeller siden uke 11. Antall personer testet har med enkelte variasjoner vært relativt stabil siste syv uker. I samme periode har det vært en klar nedgang i andel positive blant de testede. I uke 21 var andel positive blant de testede 1,8 %, en nedgang fra 2,3 % i uke 20.
  • Agder har flest meldte tilfeller per 100 000 innbyggere (241 for uke 20 og 21 samlet), etterfulgt av Vestfold og Telemark (180), Troms og Finnmark (157) og Innlandet (141). Lavest forekomst var det i Nordland (22), Vestland (36) og Møre og Romsdal (39). Sist uke økte antall meldte tilfeller i Trøndelag, var relativt stabilt i Møre og Romsdal og Troms og Finnmark, og gikk ned i øvrige fylker. Det har vært en endring i geografisk fordeling de siste ukene. I uke 21 utgjør Oslo og Viken 33 % av tilfellene nasjonalt mot 76 % i uke 13.
  • Forekomsten av nye innleggelser i sykehus og intensivavdeling har vært stabilt lav de siste ukene, men gikk videre ned i uke 21. Det er foreløpig rapportert om 49 nye innleggelser i sykehus i uke 21, etter 62 i uke 20 og 67 i uke 19. Vestfold og Telemark rapporterte flest nye innleggelser per fylke i uke 21 (11). I tillegg var det rapportert om 7 nye innleggelser i Trondheim, de første innleggelsene med covid-19 som hovedårsak i fylket siden uke 17. Det var en nedgang i antall nye innleggelser i alle aldersgrupper mellom 18 – 64 år i uke 21. Det er foreløpig rapportert om 6 nye innleggelser i intensivavdeling i uke 21, etter 13 i uke 20 og 12 i uke 19.
  • Det har vært en tydelig nedgang i registrerte dødsfall siden uke 14 da det ble registrert 23 dødsfall. De siste fire ukene har det vært registrert fem eller færre dødsfall per uke, og det er foreløpig registrert 2 dødsfall i uke 21.
  • Matematisk modellering viser at trenden i smittespredningen har vært flat med et gjennomsnittlig reproduksjonstall fra 6. mai på 1,0 (95 % CI 0,9–1,2). Med en mer usikker modell som ikke tar hensyn til sykehusinnleggelser estimerer vi at reproduksjonstallet for en uke siden var 0,6 (95 % CI 0,4–0,7). Det er fortsatt en betydelig forskjell i trend mellom fylkene. Vi estimerer at 63 % (95 % CI: 58–66 %) av de som har blitt smittet i Norge de siste to ukene, har blitt oppdaget.
  • I de siste 4 ukene ligger andelen med den engelske virusvarianten (Alfa) i Norge på ca. 93 % når både bekreftede og sannsynlige prøver inkluderes. Tilsvarende andel med den sør-afrikanske virusvarianten (Beta) er ca. 0,2 % og for den indiske varianten (Delta) 0,6 %, med høyest forekomst i Viken med 1,5%. Smittespredning med Delta-varianten (B.1.617.2) er påvist i Oslo og Viken i mai og det er tegn til at prevalensen med den dominerende alfa-varianten har sunket noe siste uken.
  • Per 1. juni 2021 er 38 % av alle personer 18 år og eldre, 59 % av alle 45 år og eldre, og 94 % av alle 65 år og eldre vaksinert med minst én dose. I uke 21 ble det vaksinert betydelig flere personer med 2. dose (220 813) enn 1. dose (29 248). Blant personer med høy risiko for alvorlig forløp, som for eksempel pasienter med immunsvikt, transplanterte eller i aktiv kreftbehandling, var 72 % i alderen 18–64 år vaksinert med 1. dose og 47 % med 2. dose. Blant personer med moderat risiko for alvorlig forløp i samme aldergruppe var 52 % vaksinert med 1.dose. 67 % av de som arbeider pasientnært i helse- og omsorgstjenesten har fått 1. dose.
  • Forekomsten er lav i de fleste kommuner i landet. Mens nedgangen fortsetter i Oslo og Viken, opplever enkelte kommuner utbrudd hovedsakelig blant ungdom og unge voksne, etterfulgt av spredning til familiemedlemmer og andre nærkontakter i andre aldersgrupper. Vi forventer at dette vil være bildet de nærmeste ukene når det blir økende kontakt mellom mennesker. Det er fortsatt viktig få slike utbrudd under kontroll raskt. Kommunene med utbrudd må fortsette med forsterket testing og smittesporing samt generelle kontaktreduserende tiltak ved behov, mens andre kommuner må ha beredskap for slik forsterkning på kort varsel. Dette kan utfordre kommunenes kapasitet for testing og smittesporing ettersom de også skal drive vaksinasjon. Det er fortsatt for tidlig å observere eventuelle uheldige følger av andre nasjonale gjenåpningstrinn fra 27. mai.
  • Forekomsten av nye sykehusinnleggelser og dødsfall har vært lav og nedadgående de siste ukene. Dette skyldes trolig at vaksinasjon beskytter de eldre og andre med størst risiko for alvorlig forløp. Gjenåpningen framover vil måtte balanseres mot sykdomsbyrden, særlig sykehusinnleggelser, kapasitet i helsetjenesten og vaksinasjonsprogrammets framgang.