Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Ukerapport covid-19 for uke 28 er publisert»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Ukerapport covid-19 for uke 28 er publisert

Nyhet

Ukerapport covid-19 for uke 28 er publisert

Nasjonalt har antall meldte tilfeller av covid-19 vært stabilt de siste seks ukene, men fylkesvis varierer forekomsten og tendensen over tid. Forekomsten av alvorlig sykdom er fortsatt svært lav, viser Folkehelseinstituttets ukerapport for uke 28.

Nasjonalt har antall meldte tilfeller av covid-19 vært stabilt de siste seks ukene, men fylkesvis varierer forekomsten og tendensen over tid. Forekomsten av alvorlig sykdom er fortsatt svært lav, viser Folkehelseinstituttets ukerapport for uke 28.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Folkehelseinstituttet har ansvar for den nasjonale overvåkingen av covid-19. Ukerapporten beskriver utbredelsen av sykdommen – den epidemiologiske situasjonen – i Norge og internasjonalt fra det første tilfellet ble påvist, med vekt på utviklingen i uke 28 (12. juli–18. juli 2021).  Nedenfor vises hovedpunktene i rapporten.

Sammendrag og vurdering for uke 28

 • Antall meldte tilfeller har vært stabilt de siste seks ukene. Det er foreløpig meldt 1 173 tilfeller av covid-19 i uke 28 (ned 0,2 % siden uke 27). Det utgjør 44 meldte tilfeller per 100 000 innbyggere for uke 27 og 28 samlet.
 • Totalt antall personer testet (med PCR og antigen hurtigtester samlet) var 153 262 i uke 28, ned 6,2 % fra uke 27. Andel positive blant de testede var 0,77 % i uke 28 og har vært stabilt mellom 0,72-0,96% siste seks uker.
 • Oslo, Rogaland og Viken har flest meldte tilfeller per 100 000 innbyggere (hhv 58, 53 og 51 for uke 27 og 28 samlet, og andel positive blant de testede på 0,9–1,0 % i uke 28). Lavest forekomst per 100 000 var det i Nordland (11) og Møre og Romsdal (9) hvor andel positive var hhv 0,4 % i uke 28. Sist uke var det en økning i antall meldte tilfeller i Vestland, Innlandet, Troms og Finnmark og Møre og Romsdal. I øvrige fylker var det enten stabilt eller en nedgang.
 • Forekomsten av nye innleggelser i sykehus og intensivavdeling er fortsatt lav. Det er foreløpig rapportert om 16 nye innleggelser i sykehus i uke 28, etter 18 i uke 27 og 17 i uke 26. Alle fylker rapporterte fem eller færre nye innleggelser. Det er foreløpig rapportert om fire nye innleggelser i intensivavdeling i uke 28, etter fire i uke 27 og to i uke 26.
 • De siste 11 ukene har det vært registrert seks eller færre dødsfall per uke. Det er foreløpig registrert ett dødsfall i uke 28, mot null i uke 27.
 • Delta-virusvarianten (B.1.617.2) er nå den hyppigst detekterte varianten i Norge, men forekomsten varierer i ulike fylker. Antall bekreftede tilfeller med Delta har økt fra 50 tilfeller fram til uke 21 til nå totalt 1 226 tilfeller til og med uke 28. De fleste tilfellene er knyttet til større utbrudd som alle skyldes separate importhendelser. I de siste ukene er det observert stor nedgang i andel Alfa-variant fra over 90% fra før uke 20 til 27 % i uke 28. Samtidig har andelen bekreftede tilfeller med Delta-variant økt fra 1% i uke 18 til 58 % i uke 28. FHI publiserte lørdag 3.juli en oppdatert risikovurdering om Delta-varianten.
 • Per 18. juli 2021 er 60 % av hele befolkningen, 75 % av alle personer 18 år og eldre, 91 % av alle 45 år og eldre, og 96 % av alle 65 år og eldre vaksinert med minst én dose. Blant personer med høy risiko for alvorlig forløp, som for eksempel pasienter med immunsvikt, transplanterte eller i aktiv kreftbehandling, var 90 % i alderen 18–64 år vaksinert med 1. dose og 73 % med 2. dose. Blant personer med moderat risiko for alvorlig forløp i samme aldersgruppe var 86 % vaksinert med 1. dose og 57 % med 2. dose.
 • Forekomsten av SARS-CoV-2-infeksjon er lav i nesten alle kommuner i landet. De fleste utbrudd siste uker har raskt blitt brakt under kontroll. Vi forventer at sporadiske utbrudd vil være bildet de nærmeste ukene med økt mobilitet og når kontakt mellom mennesker er økende. Kommunene med utbrudd må fortsette med testing og smittesporing samt målrettede kontaktreduserende tiltak ved behov, mens andre kommuner må ha beredskap for slik forsterkning på kort varsel. Dette kan utfordre kommunenes kapasitet for testing og smittesporing ettersom de også skal drive vaksinasjon.
 • Forekomsten av nye sykehusinnleggelser, intensivinnleggelser og dødsfall holder seg lavt. Dette skyldes trolig at vaksinasjon beskytter de eldre og andre med forhøyet risiko for alvorlig forløp. Gjenåpningen framover vil måtte balanseres mot sykdomsbyrden, særlig sykehusinnleggelser, kapasitet i helsetjenesten og vaksinasjonsprogrammets framgang.
   

Noen flere hovedpunkter fra uke 28

 • I uke 28 var det en økning i antall meldte tilfeller på 19-22 % i aldersgruppene 0-5 og 6-12 år, mens det var en nedgang på 30 % i meldte tilfeller i aldersgruppen 13-19 år. Det var relativt stabilt i øvrige aldersgrupper. Flest meldte tilfeller i forhold til befolkningstallet i uke 28 ble observert i aldersgruppene 20–39 år (45 per 100 000) og 13–19 år (32 per 100 000).
 • I uke var det registrert 93 269 reisende i innreiseregisteret, en økning fra uke 27 hvor 85 414 reisende var registrert. Andel som testet positivt ved ankomst i uke 28 var 0,24 %, en oppgang fra 0,14 % i uke 27. Majoriteten av de reisende kommer fortsatt fra Europa og mest vanlig avreiseland er Sverige, Tyskland og Finland. I uke 28 ble det registret flest positive tilfeller blant reisende fra Spania. Andel som tester positivt ved ankomst er høyest blant reisende fra land og områder med karanteneplikt (0,31 %, mot reisende med unntak fra karantene med 0,09 %).
 • I uke 28 har Folkehelseinstituttet den siste uken fulgt opp eller fått meldt rundt ti utbrudd tilknyttet private og offentlige arrangement, serveringssteder, helseinstitusjoner, arbeidsplasser, sosiale sammenkomster og i husstander.