Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Deltavarianten av koronaviruset krever årvåkenhet»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Deltavarianten av koronaviruset krever årvåkenhet

Nyhet

Risikorapport om covid-19-epidemien

Deltavarianten av koronaviruset krever årvåkenhet

Covid-19-epidemien er liten, stabil og under kontroll i Norge akkurat nå, men deltavarianten av koronaviruset dominerer og stadig flere smittes. Dette gir usikkerhet og krever årvåkenhet, ifølge Folkehelseinstituttet, som nå har gitt ut en ny risikorapport om epidemien.

Covid-19-epidemien er liten, stabil og under kontroll i Norge akkurat nå, men deltavarianten av koronaviruset dominerer og stadig flere smittes. Dette gir usikkerhet og krever årvåkenhet, ifølge Folkehelseinstituttet, som nå har gitt ut en ny risikorapport om epidemien.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Folkehelseinstituttet har gitt ut en ny risikorapport, denne gangen med spesiell oppmerksomhet på framveksten av Delta-varianten av koronaviruset (Sars-CoV-2):

Rapporten "Risiko ved covid-19-epidemien i Norge i lys av framveksten av deltavarianten av SARS-CoV-2" ligger på samlesiden for risikovurderinger.

Risikorapporten inneholder Folkehelseinstituttets vurdering av risiko ved covid-19-epidemien i Norge. Den har som formål å støtte Helse- og omsorgsdepartementets strategiske valg i bekjempelsen av epidemien og kommunenes håndtering av epidemien.

Liten risiko akkurat nå

Folkehelseinstituttet vurderer den samlede risikoen knyttet til covid-19-epidemien i Norge i august–september som liten. Det kan komme en økning i antall smittede, men instituttet vurderer at antallet alvorlige sykdomstilfeller fortsatt blir lavt og med forholdsvis små konsekvenser. Vi anbefaler likevel en årvåkenhet fordi situasjonen raskt kan endre seg, ikke minst på grunn av den mer smittsomme deltavarianten av koronaviruset.

– Den gode vaksinasjonsdekningen i Norge tilsier at vi fortsatt kan holde covid-19-epidemien under kontroll her i landet, men vi må være på vakt, fordi deltavarianten gir en viss grad av usikkerhet framover, sier overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet.

Deltavarianten er nå den dominerende varianten i store deler av verden, inkludert Europa og Norge.

– Mange steder fører dette til en økende epidemi, men land med god vaksinasjonsdekning ser likevel ut til å klare seg godt med liten eller moderat økning i sykehusinnleggelser eller dødsfall, sier Aavitsland.

Deltavarianten sprer seg lettere

Preben Aavitsland sier at ikke minst deltavarianten tilsier at vi må være årvåkne framover, blant annet fordi Delta-varianten:

  • er mer smittsom og sprer seg lettere enn alfavarianten
  • ser ut til i større grad enn alfavarianten å kunne smitte dem som har fått bare én vaksinedose

Rapporten viser til foreløpige data som indikerer at vaksinasjon med bare én dose mRNA-vaksine ser ut til å beskytte litt mindre mot mild sykdom forårsaket av delta- enn av alfavarianten av koronaviruset, men at beskyttelsen er svært god etter to doser. Beskyttelsen mot alvorlig sykdom er dessuten høy etter både én og to doser.

Ut ifra en totalvurdering anser Folkehelseinstituttet det som middels sannsynlig at vi her i Norge får en smitteøkning i perioden august–september, kanskje opp mot to-tre tusen tilfeller per uke. Det er lite sannsynlig at epidemien i denne perioden blir så stor som tidligere bølger. Det som avgjør om epidemien øker de nærmeste ukene, er vaksinasjon og balansen mellom forhold som fremmer og hemmer smittespredning.

Vaksinasjon beskytter

I rapporten blir det pekt på at vaksinasjonsprogrammet går raskt framover, og at oppslutningen er svært høy. Vaksinasjon beskytter rundt 90 prosent mot både mild og alvorlig sykdom. En ekstra effekt av vaksinasjon er hemmingen av epidemiens spredning. Vaksinasjon av unge voksne med stort kontaktnett er særlig nyttig i den sammenheng.

– Er det mulig å angi noen terskel for flokkimmunitet?

– Det er stor usikkerhet knyttet til dette, og det er derfor lite hensiktsmessig å angi en slik terskel. I stedet understreker vi at all vaksinasjon bidrar til å holde covid-19-epidemien under kontroll i Norge. Vaksinasjon vil forbli vårt viktigste middel til å holde epidemien under kontroll i samfunnet og det beste middelet for den enkelte for å unngå sykdom og smitte til andre, understreker overlege Preben Aavitsland ved Folkehelseinstituttet.