Personer som er fullvaksinerte eller har gjennomgått koronasykdom i løpet av de siste seks månedene, og som kan dokumentere dette gjennom et verifiserbart koronasertifikat som er koblet til EUs løsning, vil kunne reise fritt inn i Norge uavhengig av hvilket land de kommer reisende fra.

Det er viktig at de som skal ut og reise setter seg inn i hva som gjelder i landet de skal reise til. Se oversikt over hvilke regler som gjelder for de ulike landene i EU/EØS på europa.eu.

Koronasertifikatet må være koblet til EUs løsning.

Se pressemelding fra regjeringen for mer informasjon.