Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Risikofaktorer for død etter covid-19 første halvår 2020»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Risikofaktorer for død etter covid-19 første halvår 2020

Forskningsfunn

Risikofaktorer for død etter covid-19 det første halvåret i 2020

Bortsett fra høyere alder, var tidligere hjerneslag, kreft med spredning og det å være mann forbundet med økt risiko for død etter påvist covid-19. Det viser en artikkel utgått fra Hjerte- og karregisteret i Folkehelseinstituttet (FHI).

Bortsett fra høyere alder, var tidligere hjerneslag, kreft med spredning og det å være mann forbundet med økt risiko for død etter påvist covid-19. Det viser en artikkel utgått fra Hjerte- og karregisteret i Folkehelseinstituttet (FHI).


Studien omfattet 8809 personer som fikk påvist SARS-CoV-2 (koronaviruset) i første halvår 2020. I denne perioden ble det registrert 260 covid-19-assosierte dødsfall. Forskerne koblet opplysninger fra Hjerte- og karregisteret og Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) i FHI med opplysninger fra Kreftregisteret.

Artikkelen Hva betyr tidligere hjerte- og karsykdom eller kreft for risiko for død etter påvist SARS-CoV-2? ble publisert i Tidsskrift for Den norske legeforening den 29. desember 2020.

Økt risiko etter hjerneslag

Av de 125 smittede som tidligere hadde hatt hjerneslag, døde 34 etter påvist covid-19.

Hjerneslagpasientene hadde halvannen gang så stor risiko for å dø etter å ha fått påvist covid-19 i forhold til personer uten tidligere hjerneslag: Den beregnede risikoen for død var totalt cirka 4 prosent for personer med tidligere hjerneslag, mens den var 2,5 prosent for personer som ikke hadde tidligere sykdom.

Som for alle smittede, var risikoen for å dø etter covid-19 blant slagpasientene markant høyrere blant de eldste. Av pasientene i aldergruppen 80–84 år var den beregnede risikoen for død 26 prosent hos pasienter med tidligere hjerneslag sammenlignet med 16 prosent hos de uten tidligere sykdom.

– Resultatene bekrefter funn fra flere tidligere studier som har vist økt risiko for død hos pasienter med hjerneslag, sier overlege Rune Kvåle i Hjerte- og karregisteret. 

Han forklarer at pasienter som har hatt hjerneslag kan ha nedsatt funksjon og mindre nytte av intensivbehandling, og det kan derfor også tenkes at de sjeldnere får denne behandlingen. Det har også vært diskutert om personer med tidligere hjerneslag har større risiko for å få nye slag eller andre blodpropper som følge av covid-19.

Usikkert hva hjerteinfarkt betyr for risikoen

Gjennomgått hjerteinfarkt i årene før påvist covid-19 var ikke forbundet med økt risiko for død når man i analysene tok hensyn til alder og kjønn.

– Det ser ikke ut til at personer med tidligere gjennomgått hjerteinfarkt har særlig større risiko for å dø etter smitte med covid-19 enn andre på samme alder, sier Kvåle. 

Han påpeker imidlertid at forskerne ikke hadde opplysninger om alvorlighetsgraden av hjerteinfarkt i studien. 

– Det kan derfor tenkes at de som har hatt alvorlig hjerteinfarkt har større risiko, men at dette ikke gir seg utslag i våre analyser, utdyper Kvåle.

Risiko ved kreft med spredning

I studien fant forskerne også at 4 av 18 pasienter med kreft med spredning  på diagnosetidspunktet døde etter påvist covid-19.  Dette er små tall, men det viste seg at pasienter med spredning hadde en beregnet risiko for å dø av covid-19 på cirka 7 prosent. For personer uten slik tidligere sykdom var den på omtrent 2,5 prosent.  

– Resultatene for kreft med spredning baserer seg på få tilfeller, men sammen med resultatene fra andre studier ser det ut til at kreftpasienter som har aktiv kreftsykdom, og som får aktiv behandling med cellegift, har økt risiko for død etter påvist covid-19, sier Kvåle.

Alder den største risikofaktoren

Som vist i andre studier var alder den største risikofaktoren for død etter å ha fått påvist covid-19. Den beregnede absolutte risikoen for død for en person uten noen av de registrerte sykdommene som var inkludert i denne studien, var:

  • 0,2 prosent for personer under 60 år
  • 2,1 prosent for personer 60–69 år
  • 7,8 prosent for personer 70–79 år
  • 16,1 prosent for personer 80–84 år

Har endret seg siden i fjor

–  I dag vet vi at dødeligheten er lavere blant annet fordi man nå fanger opp en større andel av de smittede enn man gjorde første halvår 2020, påpeker Kvåle.