Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Ny variant av viruset fra Sør-Afrika påvist hos reisende til Norge»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Ny variant av viruset fra Sør-Afrika påvist hos reisende til Norge

Nyhet

Ny variant av viruset fra Sør-Afrika påvist hos reisende til Norge

Folkehelseinstituttet har i dag påvist virusvarianten fra Sør-Afrika hos en reisende som kom til Norge fra Sør-Afrika i desember. Det er også påvist ytterligere fire tilfeller av den engelske varianten i Norge, alle hos reisende fra Storbritannia.

Folkehelseinstituttet har i dag påvist virusvarianten fra Sør-Afrika hos en reisende som kom til Norge fra Sør-Afrika i desember. Det er også påvist ytterligere fire tilfeller av den engelske varianten i Norge, alle hos reisende fra Storbritannia.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

– Smittesporingsteamene i kommunene vil nå følge opp i henhold til gjeldende rutiner, med ekstra testing og tettere oppfølging av nærkontakter for å redusere risiko for eventuell videre spredning, sier avdelingsdirektør Line Vold ved Folkehelseinstituttet.

Folkehelseinstituttet er nasjonalt referanselaboratorium for koronavirus. Instituttet samler inn virus fra alle landets mikrobiologiske laboratorier for undersøkelser av deres genom (den samlede genetiske koden). Instituttet har styrket overvåkingen av endringer i virus for å oppdage den engelske virusvarianten og andre nye virusvarianter som kan ha endret smittsomhet eller andre egenskaper. Det er også iverksatt ekstra tiltak ved grensene for å redusere risiko for ytterligere introduksjon av det nye viruset og andre virus.

Det er nå påvist 23 tilfeller av den engelske og ett tilfelle av den sør-afrikanske varianten i Norge.

– Varianten fra Sør-Afrika og den engelske virusvarianten ser ut til å være mer smittsomme enn det vanlige koronaviruset, men de ser ikke ut til å gi noe større risiko for alvorlig sykdom utfra det vi vet per nå. Disse variantene er påvist i flere europeiske land, og det er grunn til å tro at variantene også kan finnes i land der man ikke undersøker genomet til viruset, og derfor ikke kan oppdage mutasjoner. Når flere land starter med slike undersøkelser, vil vi få et bedre innsikt i utbredelsen av denne varianten, forklarer Vold.

Per nå er det deler av England og Sør-Afrika som har rapportert om at de vurderer at variantene kan ha bidratt til rask vekst i epidemien. Det foregår fortsatt undersøkelser for å kunne si noe sikrere om dette. Varianten fra Sør-Afrika har tre endringer i et område av virusets gener som gir endring i proteiner som har betydning for hvordan virus binder seg til slimhinnene våre. Den engelske varianten har en endring i dette området. Det har derfor vært reist spørsmål om varianten fra Sør-Afrika kan være mer smittsom enn den engelske varianten.

– Det er grunn til å være føre var, men samtidig er det fortsatt usikkert hvor stor rolle variantene spiller for smittespredningen, avslutter Vold og fortsetter:

– De vanlige tiltakene mot epidemien, som å holde seg hjemme når man er syk, testing, smittesporing og karantene, holde avstand og færre deltakere på sammenkomster, vil være viktige smittebegrensende tiltak også mot denne varianten. Det er så langt heller ikke rapportert om holdepunkter for at effekt av vaksinen er påvirket.

Det er  kommunelegen som, i dialog med de personene det gjelder, vurderer hva de går ut med av ytterligere informasjon.

Se samleside for statistikk for forekomst av muterte koronavirus: 

Les også rapporten Nye varianter av SARS-CoV-2: kunnskap, risiko og respons 
(05.01.2021: Denne rapporten/PDF-en er nå publisert uten sladding, fordi informasjonen ikke lenger er vurdert å være unntatt offentlighet.)