Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Internasjonal omtale av dødsfall etter koronavaksinering»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Internasjonal omtale av dødsfall etter koronavaksinering

Nyhet

Internasjonal omtale av dødsfall etter koronavaksinering

En stor andel av de første som tilbys koronavaksinasjon i Norge er eldre personer som ofte også har alvorlige underliggende sykdommer. Meldte dødsfall som har skjedd i tilknytning til vaksinasjon i Norge har skapt internasjonal omtale.

En stor andel av de første som tilbys koronavaksinasjon i Norge er eldre personer som ofte også har alvorlige underliggende sykdommer. Meldte dødsfall som har skjedd i tilknytning til vaksinasjon i Norge har skapt internasjonal omtale.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Rapporten som Legemiddelverket publiserte 14. januar om at det i Norge var meldt om 23 dødsfall i forbindelse med koronavaksinasjon blant svært skrøpelige eldre sykehjemsbeboere har vekket internasjonal interesse.

Folkehelseinstituttet, i samarbeid med RELIS (regionale legemiddelinformasjonssentre), behandler meldinger om mistenkte bivirkninger etter koronavaksinasjon på vegne av Legemiddelverket. Alle meldinger om mistenkte bivirkninger etter vaksinasjon blir vurdert for å se om det er en sannsynlig årsakssammenheng med koronavaksinasjon.

–  Det at en hendelse sammenfaller i tid med vaksinasjon betyr ikke nødvendigvis at det er vaksinen som er årsaken til hendelsen, sier Sara Viksmoen Watle, overlege ved FHI.

Rapport om meldte dødsfall

Den 14. januar hadde 43.740 personer i Norge blitt vaksinert mot covid-19. En stor andel av de vaksinerte er sykehjemsbeboere. Legemiddelverket meldte 14. januar på sine nettsider at det til og med den 13. januar var meldt om 23 dødsfall i forbindelse med vaksinasjon, og at vanlige bivirkninger kan ha medvirket til dødelig forløp hos skrøpelige eldre.

– For å kunne tolke disse opplysningene er det viktig å se helheten i dette. Sykehjemsbeboere har meget høy risiko for å bli alvorlig syke eller dø av covid-19, og har derfor vært en prioritert gruppe for vaksinasjon. En stor andel av de som bor på sykehjem har alvorlige underliggende sykdommer eller er i livets sluttfase. Forventet levetid på sykehjem er relativt kort, og vi ser at det gjennomsnittlig dør over 300 personer på norske sykehjem ukentlig, sier Sara Viksmoen Watle.

Hun forklarer videre at det per 18. januar var 48.680 som hadde blitt vaksinert (tallene oppdateres hver dag). De fleste får milde eller ingen bivirkninger:  

– Når vi vaksinerer de aller eldste og sykeste, som har mange underliggende sykdommer, vil det også skje dødsfall etter vaksinasjonen. Foreløpig vet vi ikke om disse dødsfallene skyldes vaksinen eller andre årsaker, men vi kan ikke utelukke at vanlige bivirkninger kan ha bidratt til et mer alvorlig forløp for noen pasienter. De 23 dødsfallene har skjedd innenfor et tidsvindu på seks dager etter vaksinasjon. Vi må se dette tallet i forhold til forventede antall dødsfall i sykehjem. Legemiddelverket og Folkehelseinstituttet gjennomfører nå utdypende analyser. Foreløpig foreligger det ikke statistiske analyser som tilser at koronavaksinasjonen har medført økt risiko for død hos de vaksinerte.

FHI presiserte 8. januar at svært skrøpelige eller pasienter med kort gjenstående levetid må vurderes individuelt – der man veier nytte ved vaksinasjon opp mot risikoen for at de ikke vil tåle eventuelle bivirkninger. Dette prinsippet gjelder generelt for behandling av denne pasientgruppen, og slike vanskelige vurderinger gjøres daglig av helsepersonell.

Det bor om lag 40.000 personer på norske sykehjem. De fleste sykehjemsbeboere som ønsker vaksine mot covid-19 vil innen kort tid være vaksinert.  

Om bivirkningsovervåkning i Norge

I Norge kan helsepersonell og befolkningen melde mistenkte bivirkninger av legemidler elektronisk. Alle meldinger, uavhengig av kilde, registreres i samme database (Bivirkningsregisteret), og dette gir norske helsemyndighetene rask og god oversikt over alle meldte hendelser. Legemiddelverket deler og gjør fortløpende analyser av bivirkningsdataene for å avdekke ukjente bivirkninger. Dette gjør Legemiddelverket sammen med andre legemiddelmyndigheter i Europa. Resultatene av disse analysene kan føre til oppdatering av produktinformasjonen med nye bivirkninger eller forsiktighetsregler. Norske helsemyndigheter følger også årvåkent med på overvåkning av bivirkninger av koronavaksiner og andre legemidler som skjer i andre land.

Fra studiene som er gjort i forbindelse med vaksine fra BioNTech og Pfizer har helsemyndighetene god kunnskap om vanlige og mindre vanlige bivirkninger hos de vaksinerte. Sjeldne bivirkninger eller bivirkninger som først kommer til syne lang tid etter vaksinering kan ikke utelukkes. De fleste bivirkningene var milde/moderate, oppsto de første dagene etter vaksinasjon, og gikk over i løpet av et par dager:

  • De fleste vaksinerte får smerter på stikkstedet.
  • Andre vanlige bivirkninger er tretthet, hodepine, muskelsmerter, frysninger, leddsmerter og feber. Disse bivirkningene er vanligere etter dose 2.
  • Bivirkninger er sjeldnere blant eldre enn hos yngre voksne.

I de aller fleste tilfellene i vaksinestudiene var bivirkningene milde eller moderate. Under 5 prosent fikk mer plagsomme bivirkninger som var ufarlige, men som påvirket dagliglivet de få dagene det varte. Dette var vanligere etter dose 2 og blant yngre personer.

Hvordan melde bivirkninger i Norge

De som opplever uventede, kraftige eller langvarige symptomer som en antar skyldes vaksinen, skal kontakte lege eller annet helsepersonell for vurdering og råd. Helsepersonell har plikt til å melde fra om alvorlige eller ukjente reaksjoner som de mistenker skyldes vaksine. Befolkningen kan også selv sende inn melding via helsenorge.no