Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «FHI styrker kapasiteten for analyse av prøver»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • FHI styrker kapasiteten for analyse av prøver

Nyhet

FHI styrker kapasiteten for analyse av prøver

FHI styrker kapasiteten for analyse av koronaprøver etter påvisningen av den engelske varianten av koronaviruset i Nordre Follo.

FHI styrker kapasiteten for analyse av koronaprøver etter påvisningen av den engelske varianten av koronaviruset i Nordre Follo.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Folkehelseinstituttet (FHI) har allerede i dag en av de beste kapasitetene for såkalt helgenomsekvensering i Europa, sammen med Storbritannia, Danmark og Island. Helgenomsekvensering blir brukt i overvåkning av pandemien og målrettet analyse ved tilfeller som gir grunn til mistanke om endringer i viruset.

I overkant av 5 prosent av prøvene fra alle smittetilfeller i Norge sendes inn for overvåkning til referanselaboratoriet ved FHI. Fram til nå har totalt om lag 2 prosent av de positive koronatestene blitt helgenomsekvensert. De siste ukene har andelen økt til om lag 3 prosent på grunn av økt pågang og metodeutvikling. Nå skal den andelen opp til 10 prosent, og overvåkningen styrkes.

Analysekapasitet og koronavirusovervåkning styrkes ved tre hovedgrep:

  1. FHI øker egen analysekapasitet og er i dialog om samarbeid med Norwegian Sequencing Centre, OUS, for helgenomsekvensering.
  2. Innføring og oppskalering av metode med målrettet hurtigere sekvensering.
  3. FHI arbeider for å få på plass en PCR-basert screening for den engelske virusvarianten.

Helgenomsekvenseringen som gjøres er tidkrevende. Med den metodikken vi har hatt fram til nå, tar det minst 5-6 dager for maskinene å kjøre igjennom prøvene, i tillegg til for- og etterarbeid med data og analyser.

Endrer testmetode

FHI har den siste uken etablert en ny metodikk som gir en raskere, målrettet sekvensering av enkelte områder av viruset (for blant annet å se etter den engelske virusvarianten), hvor det tar 2-3 dager å gjøre selve analysen. Med denne metoden mer enn tredobler vi kapasiteten internt.

– I tillegg til dette vil vi vurdere hurtigscreening (PCR-metoder) for påvisning av koronavirus slik at sykehuslaboratoriene kan påvise den engelske virusvarianten direkte. Vi håper å kunne ha anbefaling om metode klar i løpet av neste uke (uke 4), sier assisterende direktør Gun Peggy Knudsen ved FHI.

Styrker kommunikasjonen med kommunene

Fram til nå har FHI gitt umiddelbart beskjed til kommunen det gjelder om positive funn av den engelske varianten.

– Vi vil nå være i tett dialog med landets kommuner for å avklare hvordan vi kan styrke kommunikasjonen om alle typer prøvesvar, sier Knudsen.

– Vi skal blant annet øke kapasiteten vår til å gi raskere tilbakemelding til kommuner som har sendt inn prøver med mistanke om den engelske varianten i utbrudd og hvor det ikke er funnet noe, legger hun til.

Svar på prøver som er sendt inn til den generelle overvåkningen ved FHI, og som ikke har forbindelse med spesifikke utbrudd, vil ikke bli sendt til kommunene, med mindre det oppdages en variant av betydning.

– Vi har forståelse for at det er utålmodighet i kommunene. Men det er viktig å huske på at det er de etablerte tiltakene som er de mest effektive for å begrense spredning – testing, isolering, karantene og smittesporing. Genomsekvensering er et tillegg, for å få en indikasjon på hvordan epidemien vil utvikle seg, sier Knudsen.

Prioriterer analyser fra utbrudd med mistanke om den engelske varianten

Vi har mottatt et stort antall prøver (ca. 350) gjennom helgen 22.-24. januar fra Nordre Follo som kartlegges for mulig tilknytning til de påviste tilfellene av den engelske virusvarianten der. Analysene er i gang og det ventes svar fra mandag 25. januar og løpende de neste dagene.

– Vi vil fortsatt også prioritere analyser av andre utbrudd med mistanke om enten direkte tilknytning til Nordre Follo eller mistanke om den engelske varianten av andre årsaker, for å få en bedre oversikt over variantens utbredelse, sier Gun Peggy Knudsen.

Den generelle overvåkningen kjører som normalt og skal fange opp hva som ellers er i omløp av koronavirus i Norge.