Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Engelsk virusvariant påvist i utbrudd i Nordre Follo»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Engelsk virusvariant påvist i utbrudd i Nordre Follo

Nyhet

Engelsk virusvariant påvist i utbrudd i Nordre Follo

Den engelske virusvarianten er påvist hos to sykehjemsbeboere på et sykehjem i Nordre Follo, med mulig spredning til en barnehage. Det er så langt ingen kjent forbindelse til reisende fra Storbritannia. FHI bistår nå kommunen i en rekke tiltak for å stoppe spredningen i samarbeid med Helsedirektoratet.

Den engelske virusvarianten er påvist hos to sykehjemsbeboere på et sykehjem i Nordre Follo, med mulig spredning til en barnehage. Det er så langt ingen kjent forbindelse til reisende fra Storbritannia. FHI bistår nå kommunen i en rekke tiltak for å stoppe spredningen i samarbeid med Helsedirektoratet.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Varianten er mer smittsom, men gir etter all sannsynlighet ikke mer alvorlig sykdom enn variantene som har dominert i Norge så langt.  

– Dette er alvorlig, siden vi foreløpig ikke har funnet noe kjent smittevei, for eksempel til reisende fra Storbritannia, for dette utbruddet, sier avdelingsdirektør Line Vold ved FHI.  

Ingen kjent forbindelse til Storbritannia 

Prøvene som har vist den engelske virusvarianten ble tatt 3. januar i forbindelse med et utbrudd på sykehjemmet. Begge beboerne som fikk påvist varianten var over 90 år, og er meldt døde. Utbruddet inkluderer så langt 22 ansatte og 12 beboereDet er også mulig spredning til en barnehage med enkelte tilfeller blant barn og ansatte. Alle barn og ansatte i barnehagen vil få tilbud om testing.  

Det er så langt ingen kjent forbindelse med andre utbrudd i kommunen, men kartlegging og videre sekvensering av prøver fra disse utbruddene pågår.  

 Virusprøvene ble sendt til FHI av en årvåken kommunelege, og det har forhåpentlig bidratt til rask avklaring og at vi har satt i gang tiltak raskt nok, sier Vold.  

Flere tiltak iverksatt 

–  Vi har nå et tett samarbeid med kommunen om en rekke tiltak, blant annet utvidet kartlegging av utbruddetanalyse av virus hos FHI, innføring av flere kontaktreduserende tiltakmulig målrettet vaksinasjon med mer. Vi har bedt Akershus universitetssykehus prioritere alle prøver som kommer inn fra Nordre Follo, og sende umiddelbart videre til FHI for analyse, sier Line Vold.  

Flere nye prøver er til undersøkelse hos FHI. Vi vil også løpende nå få inn flere prøver fra Nordre Follo og vil analysere dem gjennom helgen. Vi forventer å ha flere resultater fra Nordre Follo i begynnelsen av neste uke, sannsynligvis mandag ettermiddag.  

Utbruddet må stoppes 

–  Det er stor sannsynlighet for videre smittespredning, gitt at denne varianten har forårsaket store utbrudd andre land i Europa. Vi tror at virusvarianten som har forårsaket utbruddet ved sykehjemmet og trolig også i barnehagen kan ha foregått et par uker. Det må gjøres en betydelig innsats for å stoppe og eliminere utbruddet, sier avdelingsdirektør Line Vold i FHI.  

Analyse av virusprøver ved Folkehelseinstituttet 

FHI har hittil bedt om at kommunene sender positive prøver til FHI når personer som har testet positivt har  vært i Storbritannia eller Sør-Afrika. I tillegg skal de mikrobiologiske laboratoriene sende tilfeldige prøver til oss hver uke. Kommunelegene skal sende prøver fra utbrudd, og eventuelt andre prøver de ønsker at vi ser ekstra nøye på. 

Instituttet har nylig innført en ny metode for hurtigsekvensering av positive prøver for å få raskere svar på prøvene. Kapasiteten for sekvensering er økt og instituttet er i dialog med flere andre private og offentlige aktører for å øke den ytterligere i tiden fremover for å kunne sekvensere enda flere prøver.  

I Norge er vi blant de fem land i Europa som sekvenserer flest prøver i dag, men vi ønsker flere prøver.  

Vi gjør beregninger nå på hvor mange prøver vi trenger for å kunne holde god oversikt over de virusvariantene som sirkulerer i Norge.  

Tilgjengelighet for pressen 

FHI ved avdelingsdirektør Line Vold og seksjonsleder Karoline Bragstad er tilgjengelig for spørsmål kl. 13 i Lovisenberggata 8, eller på telefon eller e-post. 

 

Mer om utbruddet: