Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Ukerapport covid-19 for uke 7 er publisert»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Ukerapport covid-19 for uke 7 er publisert

Nyhet

Ukerapport covid-19 for uke 7 er publisert


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Hele ukerapporten for uke 7 finner du på nettsiden Ukerapporter om koronavirus og covid-19. 

Sammendrag og vurdering fra ukerapporten for uke 7

 • Denne uken er det ett år siden det første covid-19 tilfellet ble diagnostisert i Norge (21. februar 2020).
 • Etter en nedgang i antall meldte tilfeller siden uke 1 har det vært en økning i antall meldte tilfeller på 14 % i uke 7 sammenlignet med uka før. Det er så langt meldt 1 973 tilfeller i uke 7 (69 per 100 000 innbyggere for uke 6 og 7 samlet). Antall personer testet i uke 7 var 113 924, nær uendret fra sist uke. Andelen positive blant de testede har vært under 2 % siden uke 3 og var 1,73 % i uke 7.
 • Økningen sist uke kan i stor grad tilskrives en økning i Oslo og Agder. Sist uke gikk antall tilfeller i Oslo opp med 44 % (734 i uke 7 mot 510 i uke 6) og i Agder var det en dobling i antall tilfeller fra 98 i uke 6 til 196 i uke 7. Oslo har fortsatt flest meldte tilfeller per 100 000 innbyggere (179 i uke 6 og 7 samlet) etterfulgt av Viken (110) og Agder (96). Troms og Finnmark og Trøndelag har lavest forekomst med hhv 4 og 9 tilfeller per 100 000 innbyggere for uke 6 og 7 samlet.
 • Etter en nedgang mellom uke 3 og 5 i antall nye innleggelser i sykehus med covid-19 som hovedårsak til innleggelse, har trenden vært økende de siste to ukene. Det var 34 nye innleggelser i uke 5, 45 i uke 6 og 57 i uke 7. Økningen i antall nye innleggelser mellom uke 6 og 7 har skjedd hovedsakelig blant personer i alderen 30-49 år (15 i uke 6, 28 i uke 7). Majoriteten av innleggelsene sist uke har vært i Helse Sør-Øst (44; 1,5 per 100 000 innbyggere). Det er foreløpig rapportert om 7 nye innleggelser i intensivavdeling i uke 7. Det var en stabil nedadgående trend i nye innleggelser i intensivavdeling mellom uke 1 (23) og 6 (7). Det er fortsatt en nedadgående trend i antall rapporterte dødsfall og det er foreløpig meldt om 7 dødsfall i uke Nedgangen skyldes primært at det rapporteres færre dødsfall på sykehjem og lignende institusjoner.
 • Matematisk modellering viser at smittespredningen har mest sannsynlig vært stabil siden 1. februar med et gjennomsnittlig reproduksjonstall på 1,0 (95 % CI 0,7–1,3). Vi estimerer at 63 % (95 % CI 55 % – 68 %) av de som har blitt smittet i Norge de siste to ukene, har blitt oppdaget.
 • Det er så langt påvist 769 tilfeller av infeksjon med 501Y.V1 (engelsk virusvariant) og 87 tilfeller av 501Y.V2 (sør-afrikansk virusvariant) i Norge. De fleste smittehendelsene er knyttet til importtilfeller eller nærkontakter av disse, eller utbrudd i Oslo, Viken, Vestfold og Telemark, Rogaland, Vestland, Trøndelag og Nordland.
 • Basert på et grovt overslag av sekvenserte overvåkingsprøver, innsendt til FHI, som ikke er merket som utbruddsprøver eller importtilfeller, ligger andelen engelsk variant på ca. 20-30% av tilfellene.
 • Totalt 290 980 personer er delvis vaksinerte (har fått minst én dose i et 2-dose-vaksinasjonsregime), og totalt 99 443 personer er fullvaksinerte med koronavaksine per 21. februar 2021. Blant kvinner og menn 85 år og eldre er 84 % delvis vaksinerte og 39 % er fullvaksinerte. Data fra Beredskapsregisteret viser at 91 % av sykehjemsbeboere er delvis vaksinerte og 82% er fullvaksinerte. Det er noe usikkerhet ved dataene ettersom ikke alle kommuner har rapportert pleie- og omsorgsstatistikk for 2020. Data fra Beredskapsregisteret indikerer at omtrent 31 % av ansatte i somatiske sykehus med pasientnært arbeid er delvis vaksinerte med koronavaksinen. Helseforetakene og kommunene prioriterer vaksinasjon blant helsepersonell etter kriterier fra Folkehelseinstituttet.
 • De siste uker er det observert en nedgang i gjennomsnittsalderen blant meldte covid-19 tilfeller og blant covid-19-relaterte dødsfall. Samtidig har det vært en synlig synkende trend i andel positive prøver blant testede personer 80 år og eldre (fra 2,6 % i uke 52/2020 til 0,6 % i uke 7/2021). Det har vært en klar nedgang i antall rapporterte dødsfall på sykehjem og lignende institusjoner og færre rapporterte utbrudd på sykehjem. Dette kan være tidlige tegn på at de eldste har fått beskyttelse etter vaksinasjon, men kan også være en effekt av andre smitteverntiltak.
 • Etter flere uker med nedgang, økte antallet meldte tilfeller siste uke, primært i Oslo og Agder. Overvåkningsdata indikerer fortsatt lavt antall og andel smittet i utlandet siste uke. I mange kommuner er en økende andel av påviste utbrudd forårsaket av nye virusvarianter. Spesielt i Oslo og Viken er en hovedvekt av utbrudd siste uke forårsaket av engelsk virusvariant. Utbrudd med nye virusvarianter har i stor grad blitt kontrollert med forsterket TISK. Enkelte utbrudd er omfattende og krevende å håndtere med omfattende smittesporing, testing og karantenesetting. Det er viktig at kommunene rundt i landet opprettholder sin gode beredskap for raskt å oppdage og få kontroll på utbrudd lokalt og fortsetter vaksinasjon for å beskytte de eldste og de syke, samt utvalgte grupper av helsepersonell.