Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Ukerapport covid-19 for uke 5»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Ukerapport covid-19 for uke 5

Nyhet

Ukerapport covid-19 for uke 5 er publisert


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Hele ukerapporten for uke 5 finner du på nettsiden Ukerapporter om koronavirus og covid-19. 

Sammendrag og vurdering fra ukerapporten for uke 5

  • Nedgangen i meldte tilfeller de siste ukene fortsetter, men ikke like bratt som i de foregående uker. Det er så langt meldt 1 835 tilfeller i uke 5 (70 per 100 000 innbyggere for uke 4 og 5 samlet). Dette er en nedgang på 5 % sammenlignet med uke 4 (1 933 tilfeller) og 61 % siden uke 1 (4 662). Antallet personer testet i uke 5 (105 772) gikk ned 14 % sammenlignet med uke 4 (122 807). Etter en nedgang i andelen positive blant de testede siden uke 1, økte den fra 1,57 % i uke 4 til 1,73 % i uke 5.

  • Oslo har fortsatt flest meldte tilfeller per 100 000 innbyggere for uke 4 og 5 samlet (135), men det var en nedgang på 30 % i meldte tilfeller fra Oslo siste uke (386 i uke 5 og 552 i uke 4). I uke 5 gikk antall meldte tilfeller opp i 5 fylker (Agder, Innlandet, Vestfold og Telemark, Vestland og Viken), mens det gikk ned i 6 fylker (Møre og Romsdal, Oslo, Nordland, Trøndelag, Troms og Finnmark og Rogaland).Troms og Finnmark har lavest forekomst med 7 tilfeller per 100 000 innbyggere for uke 4 og 5 samlet.

  • Det har vært en tydelig nedgang i antall nye innleggelser i sykehus med covid-19 som hovedårsak til innleggelsen de siste to ukene. Det var 47 nye innleggelser i uke 4 og 33 i uke 5, etter en lengre periode (uke 45(2020)–3 (2021)) med mellom 79–110 innleggelser ukentlig. Alle regionale helseforetak rapporterte færre enn 1 ny innleggelse per 100 000 innbygger i uke 5. Det er foreløpig rapportert om 6 nye innleggelser i intensivavdeling i uke 5. Det har vært en stabil nedadgående trend i nye innleggelser i intensivavdeling siden uke 1 (23). Antall dødsfall følger samme nedgående trend som sykehusinnleggelser med 9 dødsfall foreløpig meldt i uke 5, i uke 4 ble det meldt om 21 dødsfall.

  • Informasjon om smitteland for de meldte tilfellene mangler for mellom 54 og 59 % de siste fire ukene. Tallene er derfor usikre og må tolkes med forsiktighet. Der hvor informasjon er tilgjengelig, indikerer data at andelen kjent smittet i utlandet har gått ned fra 14 % i uke 3 til 10 % uke 4 og 4 % i uke 5.

  • Matematisk modellering viser at smittespredningen er synkende med et gjennomsnittlig reproduksjonstall på 0,8 (95 % CI 0,6–1,0) fra 18. januar. Vi estimerer at 58 % (95 % CI 55 %– 65 %) av de som har blitt smittet i Norge de siste to ukene, har blitt oppdaget.

  • Det er så langt påvist 436 tilfeller av 501Y.V1 (engelsk variant) og 10 tilfeller av 501Y.V2 (sørafrikansk variant) i Norge. De fleste smittehendelsene er knyttet til importtilfeller eller nærkontakter av disse, eller utbrudd i Oslo, Viken (Nordre Follo, Ås, Halden og Sarpsborg), Trøndelag (Trondheim) og Vestland (Ulvik og Bergen)

  • Totalt 174 002 personer har fått 1. dose og 45 751 personer har fått 2. dose med koronavaksine per 7. februar 2021. Data fra Beredskapsregisteret viser at 88 % av sykehjemsbeboere har fått 1. dose av koronavaksinen og 71 % har fått 2. dose. Det er noe usikkerhet ved dataene ettersom ikke alle kommuner har rapportert pleie- og omsorgsstatistikk for 2020. Data fra Beredskapsregisteret indikerer at omtrent 20 % av ansatte i somatiske sykehus med pasientnært arbeid har mottatt 1. dose av koronavaksinen. Helseforetakene og kommunene prioriterer vaksinasjon blant helsepersonell etter kriterier fra Folkehelseinstituttet.

  • Data fra overvåking og modellering viser at nedgangen i smittespredning avtar noe siste uke mens det har vært en betydelig nedgang i antall nye sykehus- og intesivinnleggelser og dødsfall. Overvåkingsdata indikerer en fortsatt nedgang i antall og andel smittet i utlandet siste uke. Lokale utbrudd har ført til et økende antall meldte tilfeller fra flere fylker sist uke, men en fortsatt sterk nedgang i Oslo. Forsterkede tiltak er innført i flere kommuner i Oslo-området, Viken og Vestland og skaffe bedre oversikt over omfanget av utbruddene med den engelske og sørafrikanske virusvarianten for å redusere risiko for videre smittespredning. Det er viktig at kommunene rundt i landet opprettholder sin gode beredskap for raskt å oppdage og få kontroll på utbrudd lokalt og fortsetter vaksinasjon for å beskytte de eldste og de syke, samt utvalgte grupper av helsepersonell.