Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Ukerapport for covid-19 for uke 51 er publisert»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Ukerapport for covid-19 for uke 51 er publisert

Nyhet

Ukerapport for covid-19 for uke 51 er publisert

Det er så langt rapportert om 192 nye pasienter innlagt i sykehus med covid-19 som hovedårsak i uke 51, mot 254 i uke 50.

Det er så langt rapportert om 192 nye pasienter innlagt i sykehus med covid-19 som hovedårsak i uke 51, mot 254 i uke 50.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Sammendrag uke 51


Alvorlig covid-19 sykdom

 • Det er så langt rapportert om 192 nye pasienter innlagt i sykehus med covid-19 som hovedårsak i uke 51, mot 254 i uke 50. Antallet sist uke forventes noe oppjustert. Det har vært en økning i antall nye pasienter innlagt i aldersgruppen 18-29 år denne uken (fra 7 i uke 50 til 14 i uke 51). I øvrige aldersgrupper er det foreløpig meldt om nedgang. Antall nye pasienter innlagt i intensivavdeling er foreløpig 47 i uke 51, en nedgang fra uke 50 (63).

 • I uke 51, blant 175 nye pasienter med informasjon om vaksinestatus var 104 (59 %) uvaksinert og 67 (38 %) fullvaksinert. Blant de 67 fullvaksinerte hadde 22 mottatt en tredje dose. Fullvaksinerte som er blitt innlagt i sykehus med covid-19 som hovedårsak til innleggelsen har høyere medianalder, og en større andel av dem har risikofaktorer som gir moderat eller høy risiko for alvorlig forløp av covid-19, sammenlignet med de uvaksinerte.

 • Det er foreløpig registrert 43 covid-19 assosierte dødsfall i uke 51 etter 51 i uke 50 og 49 i uke 49 . Antallet for uke 51 kan bli oppjustert. I uke 51 var medianalder 83 år(nedre-øvre kvartil: 77 – 89 år). 


Meldte covid-19 tilfeller

 • Det er foreløpig meldt 22 593 tilfeller av covid-19 i uke 51. Det har vært en nedgang i meldte tilfeller siste to uker etter toppen i uke 49, og sist uke var det en 27 % nedgang i meldte tilfeller fra uke 50 (31 074). Det en nedgang i meldte tilfeller i alle aldersgrupper og alle fylker i uke 51. Aldersgruppen 6-12 år hadde fortsatt flest meldte tilfeller ift befolkningstallet sist uke (857 per 100 000) og Oslo har flest meldte tilfeller per 100 000 for uke 50 og 51 samlet (1 680), etterfulgt av Viken (1 321). 


Testing

 • Endringer i teststrategi og bruk av selvtester påvirker hvor mange som testes, oppdages og registres. Data om meldte tilfeller er derfor ikke direkte sammenlignbare over tid.

 • Færre personer ble testet med PCR i julehelgen. Dette har trolig bidratt noe til den observerte nedgangen i meldte tilfeller sist uke.

 • Data fra befolkningsundersøkelsen Symptometer viser at andelen som kun har testet seg med selvtest/hurtigtest økte sist uke, også blant de som testet positivt. 

   

Virologisk overvåking

 • Andelen omikrontilfeller blant de screenede har økt og har mer enn doblet seg uke for uke, fra rundt 6 % i uke 49, 16% i uke 50 og 36 % i uke 51, men med store regionale forskjeller. Andelen omikron er høyest i Oslo og Viken og utgjorde henholdsvis 47 % og 43 % av de screenede tilfellene i uke 51.  


Vaksinasjon mot covid-19

 • Per 26. desember er 73 % av hele befolkningen, 89 % (16 år og eldre) og 89 % (18 år og eldre) vaksinert med to doser koronavaksine. Totalt 95 % av 16-17 åringer og 78 % av 12-15 åringer vaksinert med én dose, og 80 % av 16-17 åringer vaksinert med andre dose.

 • Totalt 88 % av alle 65 år og eldre har blitt vaksinert med oppfriskningsdose og i aldersgruppen 55-64 har 41% fått oppfriskningsdose. Oppfriskningsdoser gis nå til prioritert personell og totalt har 48 % og 64 % blitt vaksinert med tre doser i henholdsvis primær- og spesialisthelsetjenesten.

   

Matematisk modellering

 • Matematisk modellering viser at trenden i smittespredningen er minkende med et gjennomsnittlig reproduksjonstall siden 6. desember på 0,9 (95 % CI 0,7–1,2). Med en mer usikker modell som ikke tar hensyn til sykehusinnleggelser estimerer vi at reproduksjonstallet for en uke siden var 0,78 (95 % CI 0,76–0,8). I de fleste fylker er trenden usikker, i enkelte fylker er trenden sannsynlig minkende eller minkende. 


Annen luftveisinfeksjon enn covid-19

 • Andelen prøver hvor det påvises andre luftveisagens enn influensavirus og SARS-CoV-2 har sunket fra 9 % i uke 45 til 5 % i uke 51. Luftveissymptomer i befolkningen er på kraftig retur etter et høyt nivå de siste to månedene. Antall innleggelser med luftveisinfeksjoner er også i nedgang. I uke 50 var den prosentvise fordelingen av innleggelser med de ulike gruppene luftveisinfeksjoner følgende: nedre luftveisinfeksjoner 47 %, RS-virusinfeksjon 14 %, covid-19 30 %, øvre luftveisinfeksjoner 8 % og influensa 1 %.

 • Influensa øker i Europa, og ECDC erklærte i forrige uke at utbruddet i Europa var i gang. Frem til uke 51 har det vært en økende tendens og spredning med influensavirus i Norge, hovedsakelig influensa A(H3N2) og influensa B virus. Nivå av smitte er likevel usedvanlig lavt for årstiden og andel positive i uke 51 lå på 0,5 %. Som ventet gjennom jul og nyttårsuker sees det en nedgang i influensapåvisningene for uke 51. Nedgang ventes også i uke 52. Om smitteverntiltakene mot korona også vil begrense spredningen med influensa etter jul og nyttår gjenstår å se, men er forventet.


Vurdering

 • I uke 51 var det en nedgang i antall nye sykehus- og intensivinnleggelser. Nedgangen i antall meldte tilfeller kan skyldes både redusert testing i jula, nye nasjonale tiltak fra 15. Desember og atferdsendringer i befolkningen. Nedgangen i innleggelser påvirkes i mindre grad av juleferien. Det er stor usikkerhet om utviklingen for både covid-19-epidemien og influensa de kommende ukene.

 • Høy vaksinasjonsdekning bidrar til beskyttelse mot alvorlig koronasykdom. Alvorlig covid-19 rammer nå særlig uvaksinerte personer og fullvaksinerte personer med underliggende sykdom. Det er derfor avgjørende at uvaksinerte starter sin vaksinasjon, og at først personer over 65 år får sin oppfriskningsdose og deretter personer over 45 år. I tillegg må helsepersonell, særlig dem som omgås eldre, tilbys en oppfriskningsdose for å redusere faren for smitte til pasientene ytterligere.

 • Kommunene må bidra til å øke etterlevelse av den sterke oppfordringen til alle om å holde seg hjemme og teste seg ved nyoppståtte symptomer, sørge for at innbyggerne har god tilgang til selvtester og bidra til god informasjon om hva de skal gjøre ved positiv selvtest.  Covid-19-epidemien, andre infeksjoner, stort sykefravær og mangelen på utenlandske vikarer gir belastning på helsetjenesten.

 • Omikronvarianten øker hurtig og nådde et 50% nivå i Oslo og Viken rett før jul og øker ellers også i omfang i resten av landet. Siden omikronvarianten har større spredningsevne enn deltavarianten, vil epidemien bli vanskeligere å holde under kontroll. Dersom omikronvarianten gir omtrent like alvorlig sykdom, vil belastningen på helsetjenesten øke betydelig. Kommunene og sykehusene må benytte de nærmeste ukene til å vaksinere flere og forberede seg på stort sykefravær og flere pasienter.

  Gå hit for hele ukesrapport uke 51