Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Ukerapport covid-19 for uke 49 er publisert»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Ukerapport covid-19 for uke 49 er publisert

Nyhet

Ukerapport covid-19 for uke 49 er publisert

Det er så langt rapportert om 222 nye pasienter innlagt i sykehus med covid-19 som hovedårsak i uke 49, mot 217 i uke 48.

Det er så langt rapportert om 222 nye pasienter innlagt i sykehus med covid-19 som hovedårsak i uke 49, mot 217 i uke 48.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Sammendrag for uke 49

Alvorlig covid-19 sykdom

 • Det er så langt rapportert om 222 nye pasienter innlagt i sykehus med covid-19 som hovedårsak i uke 49, mot 217 i uke 48. Antall nye pasienter innlagt økte i aldersgruppene 18-29 år (fra 8 i uke 48 til 12 i uke 49) og 30-44 år (fra 25 i uke 48 til 48 i uke 49). I øvrige aldersgrupper har de vært en nedgang. Antall nye pasienter innlagt i intensivavdeling i uke 49 økte klart fra uke 48 (foreløpig 66 i uke 49 etter 47 i uke 48).
 • Insidens av sykehusinnleggelser og dødsfall samlet de siste ukene er betydelig høyere for de uvaksinerte enn fullvaksinerte. Sist uke var det en økning i insidens blant uvaksinerte og en nedgang blant fullvaksinerte, spesielt blant fullvaksinerte over 65 år, trolig på grunn av oppfriskningsdoser.
 • Det har vært en nedgang i antall ukentlige dødsfall siste tre uker. Det er foreløpig registrert 45 covid-19 assosierte dødsfall i uke 49 etter 47 i uke 48. Antallet for uke 49 kan bli oppjustert. I uke 49 var medianalder 85 år (nedre-øvre kvartil: 75 – 90 år).
Illustrasjon: FHI.
Illustrasjon: FHI.

Meldte covid-19 tilfeller

 • Det er foreløpig meldt 32 866 tilfeller av covid-19 i uke 49, 25 % økning siden uke 48 (26 582) og ca 10 ganger flere enn i uke 41. Antall meldte tilfeller øker i aldersgruppene under 60 år. Sist uke var økningen størst i aldersgruppen 0-5 år og aldergruppen 6-12 år har klart flest tilfeller ift befolkningstallet (1 565 per 100 000). Oslo har flest meldte tilfeller per 100 000 innbyggere (1 947 per 100 000 for uke 48 og 49 samlet), etterfulgt av Viken (1498).
 • Det har vært store endringer i teststrategi gjennom høsten med økt bruk av selvtester og jevnlig testing i enkelte grupper, spesielt i skolene. Dette påvirker hvor mange som testes og oppdages. Data om meldte tilfeller er derfor ikke direkte sammenlignbare over tid.

Testing

 • Samlede data fra MSIS laboratoriedatabase og befolkningsundersøkelsene Moba, Norflu og Symptomer indikerer en betydelig økning i antall testede siste uker. Flertallet testes med selvtester. Andelen positive for SARS-CoV-2 blant de testede i befolkningsundersøkelsene har vært relativt stabil siste uker.

Virologisk overvåkning

 • Delta dominerer for øyeblikket med 94,2 % av tilfellene i Norge, men andelen tilfeller med omikronvarianten blant de screenede tilfellene økte fra 2,1 % i uke 48 til 5,8 % så langt for uke 49. Majoriteten av tilfellene er påvist i Oslo og Viken. Det har de siste dagene ikke vært noen vesentlig økning i påvisninger av omikronvarianten. Så langt er 46% av alle smittetilfeller i Norge for uke 49 screenet for virusvarianter.
 • Omikron har hatt den hurtigste vekstraten ut av tidligere bekymringsvarianter som har gitt spredning i Norge.
 • Det er fremdeles ulike undergrupper av deltavirus som driver smitten og den økende epidemien i Norge nå.

Vaksinasjon mot covid-19

 • Per 12. desember er 72 % av hele befolkningen, 88 % (16 år og eldre) og 88 % (18 år og eldre) vaksinert med to doser koronavaksine. Totalt 94 % av 16-17 åringer og 76 % av 12-15 åringer vaksinert med én dose, og 74 % av 16-17 åringer vaksinert med andre dose.
 • Totalt 76 % av alle 65 år og eldre har blitt vaksinert med oppfriskningsdose; i aldersgruppen 65-74 år er andelen 69 %, 87 % i aldersgruppen 75-84 år og 78 % hos personer 85 år og eldre. Oppfriskningsdoser gis nå til prioritert personell og totalt har 34 % og 46 % blitt vaksinert med tre doser i henholdsvis primær- og spesialisthelsetjenesten.

Matematisk modellering

 • Matematisk modellering viser at trenden i smittespredningen har vært økende med et gjennomsnittlig reproduksjonstall fra 2. november på 1,2 (95 % CI 1,0–1,4). Med en mer usikker modell som ikke tar hensyn til sykehusinnleggelser estimerer vi at reproduksjonstallet for en uke siden var 1,1 (95 % CI 0,9–1,4). Det er forskjeller i trend blant de ulike fylkene.

Annen luftveisinfeksjon enn covid-19

 • Selv om det ennå er svært liten forekomst av influensa i Norge, er det en klar økning i influensapåvisninger A(H3N2) siste uke, noe som indikerer at det nå er spredning med influensa i Norge. Samme trend sees i flere andre Europeiske land, blant annet Sverige.
 • Denne høstens uvanlig tidlige topp med sykehusinnleggelser med luftveisinfeksjon har de siste ukene vært i retur. I uke 48 var den prosentvise fordelingen av innleggelser med de ulike gruppene luftveisinfeksjoner følgende: nedre luftveisinfeksjoner 44 %, RS-virus 23 %, covid-19 22 %, øvre luftveisinfeksjoner 10 % og influensa 1 %.
 • Forekomsten av luftveisinfeksjoner i befolkningen er fremdeles betydelig. Forekomsten av RS-virus og rhinovirus dominerer. (Ukesrapport for influensa og annen luftsmitte, Influensasesongen i Norge 2021–2022. Ukerapporter – FHI)