Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Ukerapport covid-19 for uke 48 er publisert»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Ukerapport covid-19 for uke 48 er publisert

Nyhet

Ukerapport covid-19 for uke 48 er publisert

Det er så langt rapportert om 208 nye pasienter innlagt i sykehus med covid-19 som hovedårsak i uke 48, en økning fra 180 i uke 47. Antall nye pasienter innlagt økte i aldersgruppene 45- 64 år (77 i uke 48 etter 47 i uke 47) og 65 år og eldre (99 i uke 48 etter 84 i uke 47).

Det er så langt rapportert om 208 nye pasienter innlagt i sykehus med covid-19 som hovedårsak i uke 48, en økning fra 180 i uke 47. Antall nye pasienter innlagt økte i aldersgruppene 45- 64 år (77 i uke 48 etter 47 i uke 47) og 65 år og eldre (99 i uke 48 etter 84 i uke 47).


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Sammendrag uke 48

Alvorlig covid-19 sykdom

 • Det er så langt rapportert om 208 nye pasienter innlagt i sykehus med covid-19 som hovedårsak i uke 48, en økning fra 180 i uke 47. Antall nye pasienter innlagt økte i aldersgruppene 45- 64 år (77 i uke 48 etter 47 i uke 47) og 65 år og eldre (99 i uke 48 etter 84 i uke 47). I øvrige aldersgrupper har det vært en nedgang. Antall nye pasienter innlagt i intensivavdeling i uke 48 er stabilt sammenlignet med uken før (foreløpig 39 i uke 48 etter 40 i uke 47).  
 • Insidens av sykehusinnleggelser og dødsfall samlet de siste ukene er betydelig høyere for de uvaksinerte enn fullvaksinerte, og sist uke økte den i begge grupper. Blant personer 65 år og over er insidensen klart lavere i gruppene som har fått tre doser. Det var en nedgang i insidensen for fullvaksinerte over 65 år sist uke, trolig på grunn av oppfriskningsdoser.
 • Det har vært en nedgang i antall ukentlige dødsfall siste to uker. Det er foreløpig registrert 39 covid-19 assosierte dødsfall i uke 48 etter 42 i uke 47. Antallet for uke 48 -kan bli oppjustert. I uke 48 var medianalder 83 år (nedre-øvre kvartil: 74 - 90 år).

Meldte covid-19 tilfeller

 • Det er foreløpig meldt 26 271tilfeller av covid-19 i uke 48, 42 % økning siden uke 47 (18 449) og åtte ganger flere enn i uke 41. Majoriteten (64 %) av de meldte tilfellene sist uke er under 40 år. Antall meldte tilfeller har siste uke gått ned blant personer 80 år. I øvrige aldersgrupper har det vært en økning, størst er økningen i aldersgruppen 6-12 år som har klart flest meldte tilfeller i forhold til befolkningstallet i uke 48 (1 221 per 100 000). Oslo har flest meldte tilfeller per 100 000 innbyggere (1 103 per 100 000 for uke 47 og 48 samlet), etterfulgt av Viken (781).
 • Det har vært store endringer i teststrategi gjennom høsten med økt bruk av selvtester og jevnlig testing i enkelte grupper, spesielt i skolene. Dette påvirker hvor mange som testes og oppdages. Data om meldte tilfeller er derfor ikke direkte sammenlignbare over tid.

Virologisk overvåkning

 • Den nye varianten B.1.1.529 ble 26. november definert som en bekymringsvariant av ECDC og WHO og gitt navnet omikronvarianten. Den gir en økende epidemi i Sør-Afrika, og sporadiske tilfeller er påvist i mange land globalt. Enkelte tilfeller kan ikke spores tilbake til sørlige Afrika. Overvåkingen for virusvarianter i Norge er intensivert med aktiv screening for den nye bekymringsvarianten. Prøver fra flere tilfeller med mulig omikron-variant er til analyse, så langt er 29 tilfeller bekreftet ved sekvensering, og ytterligere 88 klassifisert ut fra screening-PCR som sannsynlige tilfeller. Varianten er risikovurdert av FHI 27. november og 7. desember: Risikovurdering ved covid-19-epidemien og ved omikronvarianten i Norge – FHI.
 • Delta dominerer for øyeblikket med 99% av tilfellene i Norge, i likhet med de fleste andre land. Det er ellers stor diversitet i deltavirusene som nå sirkulerer og gir utbrudd i Norge.

Vaksinasjon mot covid-19

 • Per 5. desember er 72 % av hele befolkningen, 87 % (16 år og eldre) og 88 % (18 år og eldre) vaksinert med 2 doser koronavaksine. Totalt 93 % av 16-17 åringer og 75 % av 12-15 åringer vaksinert med én dose, og 67 % av 16-17 åringer vaksinert med 2.dose.
 • Totalt 62 % av alle 65 år og eldre har blitt vaksinert med oppfriskningsdose; i aldersgruppen 65-74 år er andelen 49 %, 80 % i aldersgruppen 75-84 år og 73 % hos personer 85 år og eldre. Oppfriskningsdoser gis nå til prioritert personell og totalt har 22 % og 30 % blitt vaksinert med tre doser i henholdsvis primær- og spesialisthelsetjenesten.

Matematisk modellering

 • Matematisk modellering viser at trenden i smittespredningen har vært økende med et gjennomsnittlig reproduksjonstall fra 2. november på 1,1 (95 % CI 0,9–1,2). Med en mer usikker modell som ikke tar hensyn til sykehusinnleggelser estimerer vi at reproduksjonstallet for en uke siden var 1,1 (95 % CI 0,9–1,3). Det er forskjeller i trend mellom de ulike fylkene.

Annen luftveisinfeksjon enn covid-19

 • Denne høsten har det vært en uvanlig tidlig bølge med innleggelser med luftveisinfeksjon som nå ser ut til å være på retur etter en topp i uke 44. Den tidlige toppen ser hovedsakelig ut til å skyldes innleggelser grunnet RS-virus hos barn. I uke 47 var den prosentvise fordelingen av innleggelser med de ulike gruppene luftveisinfeksjoner følgende: nedre luftveisinfeksjoner 48 %, RS-virus 26 %, covid-19 17 %, øvre luftveisinfeksjoner 9 % og influensa <1 %.
 • Forekomsten av luftveisinfeksjoner i befolkningen er fremdeles betydelig. Forekomsten av influensavirus er fortsatt svært lav, men med en viss økning i siste uke. Forekomsten av RS-virus er fremdeles høy, men sterkt avtagende etter en topp i uke 45. (Ukesrapport for influensa og annen luftsmitte, Influensasesongen i Norge 2021–2022. Ukerapporter – FHI)

Vurdering

 • Antall nye innleggelser med covid -19 som hovedårsak og antall nye overføringer til intensivavdelinger er nå på samme nivå som våren 2021. Selv om risikoen for alvorlig forløp er lav, særlig for vaksinerte, fører den store smittespredningen i samfunnet til stadig flere alvorlige sykdomstilfeller.
 • Høy vaksinasjonsdekning bidrar til beskyttelse mot alvorlig koronasykdom. Alvorlig covid-19 rammer nå særlig eldre fullvaksinerte personer og middelaldrende uvaksinerte. Det er derfor avgjørende at uvaksinerte starter sin vaksinasjon, og at personer over 65 år får sin oppfriskningsdose. I tillegg må helsepersonell, særlig dem som omgås eldre, tilbys en oppfriskningsdose for å redusere faren for smitte til pasientene ytterligere.
 • Kommunene må bidra til å øke etterlevelse av den sterke oppfordringen til alle om å holde seg hjemme og teste seg ved nyoppståtte symptomer, sørge for at innbyggerne har god tilgang til selvtester og bidra til god informasjon om hva de skal gjøre ved positiv selvtest. Covid-19-epidemien, andre infeksjoner, stort sykefravær og mangelen på utenlandske vikarer gir belastning på helsetjenesten.
 • Omikronvarianten har sannsynligvis større spredningsevne enn deltavarianten. Dermed kan epidemien bli vanskeligere å holde under kontroll, og belastningen på helsetjenesten kan øke. Nasjonale tiltak for å begrense videre spredning er innført. Dette vil gi oss tid til å til å få vaksinert flere eldre og skaffe kunnskapsgrunnlag for eventuelle endringer i strategien mot pandemien.