Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Oppdatert risikovurdering omikronvarianten»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Oppdatert risikovurdering omikronvarianten

Nyhet

Oppdatert risikovurdering omikronvarianten

Omikronvarianten er i ferd med å etablere seg i Norge og vil om kort tid bli dominerende.  Dette vil gi betydelig økt smittespredning. Det viser en oppdatert risikovurdering fra FHI av omikronvarianten.

Omikronvarianten er i ferd med å etablere seg i Norge og vil om kort tid bli dominerende.  Dette vil gi betydelig økt smittespredning. Det viser en oppdatert risikovurdering fra FHI av omikronvarianten.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Situasjonen er stadig mer alvorlig. Antallet påviste tilfeller av SARS-CoV-2-infeksjon øker raskt og etterfølges av en økning av innleggelser.

Sykehus, sykehjem, fastleger og legevakter opplever stadig økende belastning som følge av syke pasienter, økt sykefravær blant helsepersonellet og mindre tilgang på vikarer fra utlandet.

Omikronvarianten er i ferd med å etablere seg i Norge og vil om kort tid bli dominerende. Dette vil gi betydelig økt smittespredning.

Omikronvarianten vil allerede i desember forårsake en bølge med mange syke, mange innleggelser, betydelig belastning på helsetjenesten og betydelig belastning på samfunnet, blant annet gjennom utbredt sykefravær. Selv om omikronvarianten skulle gi mindre alvorlig sykdom hos den enkelte, vil den store spredningen likevel føre til betydelig flere innleggelser enn i dag. I et foreløpig scenario beregner vi at det om tre uker kan bli opp mot 90 000 og 300 000 tilfeller per dag og 50 til 200 innleggelser per dag dersom tiltakene ikke bremser epidemien betydelig.

Det kan i tillegg komme en influensaepidemi fra slutten av desember eller i januar, men denne kan bli bremset av tiltakene mot koronaepidemien.. 

Det haster med å bremse covid-19-epidemien med betydelige tiltak slik at ikke omikronvarianten forårsaker en epidemibølge som gir enorm sykdomsbyrde og fullstendig overbelaster helsetjenesten. Formålet er å redusere og flate ut denne bølgen.

Vaksinasjon reduserer risikoen for alvorlig forløp også med omikronvarianten selv om beskyttelsen mot å bli smittet er redusert.

Manglende handling nå kan gi store negative effekter for samfunnet, ikke bare for helsetjenestene i sykehus og kommuner.

Høyt sykefravær vil ramme mange sektorer. Helsetjenesten og andre sektorer må gå gjennom sine kontinuitetsplaner.