Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Oppdatert risikovurdering om omikron»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Oppdatert risikovurdering om omikron

Nyhet

Oppdatert risikovurdering om omikron

Folkehelseinstituttet har utarbeidet en oppdatert risikovurdering om utviklingen av omikronvarianten i Norge. - Vår vurdering er at situasjonen stadig er alvorlig. sier avdelingsdirektør Line Vold.

Folkehelseinstituttet har utarbeidet en oppdatert risikovurdering om utviklingen av omikronvarianten i Norge. - Vår vurdering er at situasjonen stadig er alvorlig. sier avdelingsdirektør Line Vold.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Vi vurderer at omikronvarianten vil gi en ny bølge av epidemien fra januar fordi varianten har en større spredningsevne. Men det er usikkert hvor stor bølgen blir, og det vil avhenge av egenskaper ved varianten, smittespredningsevne og utbredelse, effekt av vaksinasjon, effekt av smitteverntiltak og effekt av egenvalgte atferdsendringer, sier Vold.

– Det er usikkerhet om den videre utviklingen. Det er nødvendig med årvåkenhet, god beredskap i helsetjenesten og beredskap i kommunene for å innføre nye tiltak dersom det blir nødvendig, sier Vold

Hovedpunkter fra risikovurderinger

  • Antallet påviste tilfeller av SARS-CoV-2-infeksjon og antallet innleggelser er på et høyt nivå, men det er tegn på avflating.
  • Sykehus, sykehjem, fastleger og legevakter opplever stadig stor belastning som følge av syke pasienter, økt sykefravær blant helsepersonellet og mindre tilgang på vikarer fra utlandet.
  • Omikronvarianten er i ferd med å etablere seg i Norge og vil om få uker bli dominerende.
  • Omikronvarianten har større spredningsevne enn deltavarianten. Det kan skyldes en iboende økt smittsomhet, større evne til å omgå befolkningens immunitet eller en kombinasjon.
  • Vaksinasjon vil sannsynligvis beskytte godt mot alvorlig sykdom med omikronvarianten, men beskyttelsen mot smitte er redusert sammenliknet med tidligere varianter.
  • Det er for tidlig å konkludere om omikronvarianten gir like alvorlig sykdom som deltavarianten eller mindre alvorlig. Det er ingen indikasjoner på at sykdomsbildet er verre med omikronvarianten.
  • Omikronvarianten vil sannsynligvis gi en ny bølge av epidemien fra januar. Størrelsen på denne bølgen er usikker; den kan bli svært stor med opp mot flere hundre daglige innleggelser. Størrelsen vil avhenge av egenskaper ved varianten, utbredelse og effekt av vaksinasjon, effekt av smitteverntiltak og effekt av befolkningens egenvalgte atferdsendringer.
  • Det er vanskelig å vurdere risikoen for en influensaepidemi denne sesongen. Det er riktig å planlegge for en stor influensaepidemi med start i januar, men det er økende mulighet for at influensaepidemien også denne vinteren, som følge av stadig flere tiltak mot covid-19-epidemien, blir mindre enn normalt.
  • Tiltakene bør fortsette og eventuelt justeres slik at en forventet epidemibølge forårsaket av omikronvarianten flates ut og man unngår en stor sykdomsbyrde og overbelastning av helsetjenesten.