Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Ukerapport for uke 16 er publisert»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Ukerapport for uke 16 er publisert

Nyhet

Ukerapport covid-19 for uke 16 er publisert

I uke 16 fortsatte nedgangen i antall meldte tilfeller siden toppen i uke 11. Det er foreløpig meldt 3200 tilfeller med prøvedato i uke 16, en nedgang på 14 % siden uke 15 og 51 % siden uke 11.

I uke 16 fortsatte nedgangen i antall meldte tilfeller siden toppen i uke 11. Det er foreløpig meldt 3200 tilfeller med prøvedato i uke 16, en nedgang på 14 % siden uke 15 og 51 % siden uke 11.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Se ukerapport for uke 16 og tidligere ukerapporter på denne siden: Ukerapporter om koronavirus og Covid-19

Sammendrag og vurdering for uke 16

  • I uke 16 fortsatte nedgangen i antall meldte tilfeller siden toppen i uke 11. Det er foreløpig meldt 3200 tilfeller med prøvedato i uke 16, en nedgang på 14 % siden uke 15 og 51 % siden uke 11. Samtidig var det en liten nedgang i antall personer testet (120 522) sist uke (5 %). Andel positive blant de testede var 2,7 % i uke 16, en nedgang fra 2,9 % i uke 15.
  • Nedgangen i meldte tilfeller de siste ukene kan i stor grad tilskrives en fortsatt nedgang i Viken og Oslo, sist uke var denne 19 % for begge fylker. Til sammen utgjør disse to fylkene majoriteten av de meldte tilfellene (58 %) i landet, men en gradvis lavere andel. I uke 14 var tilsvarende andel 72 %. Oslo har fortsatt flest meldte tilfeller per 100 000 innbyggere (284 i uke 15 og 16 samlet), etterfulgt av Viken (175). Troms og Finnmark (10) har lavest forekomst. Sist uke gikk antall meldte tilfeller opp i 4 fylker, ned i 6 fylker og var stabilt i ett fylke.
  • Det er foreløpig rapportert om 128 nye innleggelser med covid-19 som hovedårsak i uke 16, en nedgang fra 167 i uke 15 og 195 i uke 14. Nedgang i nye innleggelser fortsetter i Oslo (39 i uke 16, etter 49 i uke 15 og 56 i uke 14) og i Viken (35 i uke 16, etter 69 i uke 15 og 90 i uke 14). I uke 16 var det en nedgang i antall nye innleggelser i aldersgrupper mellom 20–39 år og 60–79 år, mens antallet var stabilt i øvrige aldersgrupper.
  • Det er foreløpig rapportert om 21 nye innleggelser i intensivavdeling i uke 16, en fortsatt nedgang fra 29 i uke 15 og 31 i uke 14. Mellom uke 11–13 var det rapportert om 47–55 nye innleggelser i intensivavdelinger per uke.
  • Det er foreløpig registrert 14 dødsfall i uke 16 etter 18 dødsfall i uke 15 og 22 i uke 14.
  • Matematisk modellering viser at trenden i smittespredningen har vært synkende med et gjennomsnittlig reproduksjonstall fra 25. mars på 0,81 (95 % CI 0,76–0,87), men med betydelig forskjell mellom fylkene. Med en mer usikker modell som ikke tar hensyn til sykehusinnleggelser estimerer vi at reproduksjonstallet for en uke siden var 0,7 (95 % CI 0,6 – 1,0). Vi estimerer at 62 % (95 % CI 57 %– 66 %) av de som har blitt smittet i Norge de siste to ukene, har blitt oppdaget.
  • I de siste 4 ukene ligger andelen med den engelske virusvarianten i Norge på ca. 84 % når både bekreftede og sannsynlige prøver inkluderes. Andelen med den engelske virusvarianten var over 95% i Troms og Finnmark, Agder, Trøndelag, Oslo og Vestland, og flest tilfeller er rapportert fra Viken og Oslo. Andelen med den sør-afrikanske virusvarianten i Norge ligger på ca. 1 % når både bekreftede og sannsynlige prøver inkluderes. Denne varianten er hovedsakelig rapportert fra Nordland (13 %), men flere tilfeller er også rapportert fra Viken, Rogaland og Oslo. I løpet av de siste fire ukene er det påvist et tilfelle av den brasilianske varianten, fra Vestlandi uke 13. Ny virusvariant C.36 med L452R mutasjon har gitt smitte spesielt i Trøndelag seneste uker, smitten regnes være under kontroll. Smitte med B.1.525 med E484K mutasjon forsetter i Oslo og Viken i april, men i lite omfang.  
  • Per 25. april 2021 er 91 % personer i alderen 85 år og eldre vaksinert med 1. dose av koronavaksine, 95 % i aldersgruppen 75–84 år, 75 % i aldergruppen 65–74 år og 22 % i aldersgruppen 55–64 år. Blant personer med høy risiko for alvorlig forløp, som for eksempel pasienter med immunsvikt, transplanterte eller i aktiv kreftbehandling, var 54 % i alderen 18-64 år vaksinert med 1. dose. Om lag 60 % av ansatte i helse- og omsorgstjenesten med pasientnært arbeid har mottatt første dose av koronavaksinen, med flest vaksinerte i Oslo (65 %). I de regionale helseforetakene er andel vaksinerte med 1. dose omtrent 74 %, med høyest andel blant leger (83 %) og spesialsykepleiere (83 %).
  • Smittespredningen er fortsatt lav eller synkende i det meste av landet, men lokale utbrudd har ført til en økning i meldte tilfeller, blant annet i Agder og Møre og Romsdal. I områder hvor forekomsten har vært høy over tid, som i Oslo og en rekke andre kommuner på Østlandet, vil det være behov for vedvarende sterk innsats med testing og smittesporing og kontaktreduserende tiltak, også gjennom en fase med gradvis gjenåpning. Enkelte kommuner ellers i landet opplever utbrudd, men disse blir som regel nokså raskt brakt under kontroll med økt testing og smittesporing eventuelt ekstra kontaktreduserende tiltak. De fleste av landets kommuner har ingen eller svært få tilfeller. I disse kommunene trengs årvåkenhet og rask reaksjon ved tegn på utbrudd. Vaksinasjon bidrar allerede til å beskytte dem som har størst risiko for alvorlig forløp. I de kommende ukene vil vaksinasjon også bidra til å redusere smittespredningen og etter hvert kunne erstatte kontaktreduserende tiltak.