Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Ukerapport for uke 15 er publisert»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Ukerapport for uke 15 er publisert

Nyhet

Ukerapport covid 19 for uke 15 er publisert

I uke 15 fortsetter nedgangen i antall meldte tilfeller siden toppen i uke 11. Det er foreløpig meldt 3 717 tilfeller med prøvedato i uke 15, en nedgang på 23 % siden uke 14 og 43 % siden uke 11.

I uke 15 fortsetter nedgangen i antall meldte tilfeller siden toppen i uke 11. Det er foreløpig meldt 3 717 tilfeller med prøvedato i uke 15, en nedgang på 23 % siden uke 14 og 43 % siden uke 11.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Sammendrag og vurdering for uke 15

  • I uke 15 fortsetter nedgangen i antall meldte tilfeller siden toppen i uke 11. Det er foreløpig meldt 3 717 tilfeller med prøvedato i uke 15, en nedgang på 23 % siden uke 14 og 43 % siden uke 11. Samtidig var det en nedgang i antall personer testet (126 800) sist uke (13 %). Andel positive blant de testede var 2,9 % i uke i uke 15, en nedgang fra 3,3 % i uke 14.
  • Nedgangen i meldte tilfeller sist uke kan i stor grad tilskrives en nedgang i Viken (41 %) og Oslo (24 %). Til sammen utgjør disse to fylkene 62 % av de meldte tilfellen i uke 15. I uke 14 var tilsvarende andel 72 %. Oslo har fortsatt klart flest meldte tilfeller per 100 000 innbyggere (363 i uke 14 og 15 samlet), etterfulgt av Viken (258). Troms og Finnmark (7) har lavest forekomst. Sist uke gikk antall meldte tilfeller ned i 5 fylker mens det gikk opp eller var stabilt i 6
  • Det er foreløpig rapportert om 151 nye innleggelser med covid-19 som hovedårsak i uke 15, en nedgang fra 195 i uke 14 og 208 i uke 13. Det var fortsatt en nedgang i nye innleggelser i Oslo (46 i uke 15, etter 56 i uke 14 og 86 i uke 13) og i Viken var det også en nedgang i nye innleggelser sist uke (62 i uke 15, etter 90 i uke 14 og 82 i uke 13). I uke 15 var det en nedgang i antall nye innleggelser i alle aldersgrupper mellom 40 – 79 år og en økning i aldersgruppen 20 – 29.
  • Det er foreløpig rapportert om 23 nye innleggelser i intensivavdeling i uke 15, en fortsatt nedgang fra 32 i uke 14. Mellom uke 11 – 13 var det rapportert om 46 – 51 nye innleggelser per uke.
  • Det er foreløpig registrert 18 dødsfall i uke 15, etter 21 dødsfall i uke 14. Stigningen i dødsfall siste uker må ses i lys av det høye antallet smittede og sykehusinnlagte de foregående ukene.
  • Matematisk modellering viser at trenden i smittespredningen har vært synkende med et gjennomsnittlig reproduksjonstall fra 25. mars på 0,8 (95 % CI 0,7–0,9), men med betydelig forskjell mellom fylkene. Med en mer usikker modell som ikke tar hensyn til sykehusinnleggelser estimerer vi at reproduksjonstallet for en uke siden var 0,7 (95 % CI 0,5 – 0,9). Vi estimerer at 62 % (95 % CI 57 %– 66 %) av de som har blitt smittet i Norge de siste to ukene, har blitt oppdaget.
  • I de siste 4 ukene ligger andelen med den engelske virusvarianten i Norge på ca. 82 % når både bekreftede og sannsynlige prøver inkluderes, men fordeler seg ulikt mellom landets fylker. Andelen med den engelske virusvarianten var høyest i Vestland(98 %), Trøndelag (97 %) og Oslo (95 %), men flest tilfeller er rapportert fra Oslo og Viken. Andelen med den sør-afrikanske virusvarianten i Norge ligger på ca. 1 % når både bekreftede og sannsynlige prøver inkluderes, denne varianten hovedsakelig rapportert fra Nordland (28 %) fylke. I løpet av de siste fire ukene er det påvist et tilfelle av den brasilianske varianten, fra Vestland i uke 14. Ny virusvariant C.36 med L452R mutasjon har gitt smitte spesielt i Trøndelag seneste uker, smitten regnes være under kontroll. Smitte med B.1.525 med E484K mutasjon forsetter i Oslo og Viken i april, men i lite omfang.  
  • Per 18. april 2021 er 91 % personer i alderen 85 år og eldre vaksinert med 1. dose av koronavaksine, 93 % i aldersgruppen 75-84 år, og 57 % i aldergruppen 65-74 år. Blant personer med høy risiko for alvorlig forløp som for eksempel pasienter med immunsvikt, transplanterte eller i aktiv kreftbehandling var 47 % i alderen 18-64 år vaksinert med 1. dose. Om lag 58 % av ansatte i helse- og omsorgstjenesten med pasientnært arbeid har mottatt første dose av koronavaksinen, med flest vaksinerte i Oslo (63 %). I de regionale helseforetakene er andel vaksinerte med 1. dose omtrent 73 %, med høyest andel blant leger (83 %) og spesialsykepleiere (82 %).
  • Smittespredningen er synkende i det meste av landet, men det er fortsatt stor ulikhet i hvordan epidemien rammer landets kommuner. Oslo og en rekke andre kommuner på Østlandet har stått for majoriteten av tilfellene og majoriteten av sykehusinnleggelsene i landet over lang tid. Her trengs vedvarende sterk innsats med testing og smittesporing samt ekstra kontaktreduserende tiltak. Enkelte kommuner ellers i landet opplever utbrudd, men disse blir som regel nokså raskt brakt under kontroll med økt testing og smittesporing, eventuelt ekstra kontaktreduserende tiltak. De fleste av landets kommuner har ingen eller svært få tilfeller. I disse kommunene trengs årvåkenhet og rask reaksjon ved tegn på utbrudd.