Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Ukerapport covid-19 for uke 13 er publisert»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Ukerapport covid-19 for uke 13 er publisert

Nyhet

Ukerapport covid-19 for uke 13 er publisert

I uke 13 fortsetter nedgangen i antall meldte tilfeller siden toppen i uke 11.

I uke 13 fortsetter nedgangen i antall meldte tilfeller siden toppen i uke 11.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Sammendrag og vurdering for uke 13

 • I uke 13 fortsetter nedgangen i antall meldte tilfeller siden toppen i uke 11. Det er så langt meldt 5 076 tilfeller med prøvedato i uke 13, en nedgang på 14 % siden uke 12. Trenden er imidlertid usikker ettersom tallene er preget av en betydelig reduksjon (44 %) i antall personer testet (114 365 i uke 13 mot 202 885 i uke 12) gjennom påskeferieuka. Sist uke økte andelen positive blant de testede med 55 % (4,4 % i uke 13 mot 2,9 % i uke 12).
 • Sist uke gikk antall meldte tilfeller ned i alle fylker med unntak av Vestland, Nordland og Troms og Finnmark. Det er svært stor geografisk variasjon både mellom og innad i ulike fylker. Oslo har klart flest meldte tilfeller per 100 000 innbyggere (500 i uke 12 og 13 samlet), etterfulgt av Viken (382 per 100 000). Disse fylkene utgjør til sammen 76 % av de meldte tilfellene sist uke. Nordland og Trøndelag har lavest forekomst med 18 tilfeller per 100 000 innbyggere for uke 12 og 13 samlet.
 • Etter flere uker med økning i antall nye innleggelser i sykehus med covid-19 som hovedårsak til innleggelsen, har antall nye innleggelser vært relativt stabilt siste to-tre uker. Det er foreløpig rapportert om 205 nye innleggelser i uke 13, etter 205 i uke 12 og 225 i uke 11. Av de nye innleggelsene siste uke var 81 % fra Oslo og Viken, og i disse fylkene er det rapportert om en økning i antall nye innleggelse fra uke 12 til uke 13. Antall nye innleggelser økte i aldersgruppen 50 – 69 år i uke 13 (98 i uke 13 etter 78 i uke 12).
 • Det er foreløpig rapportert om 35 nye innleggelser i intensivavdeling i uke 13. Etter en økende trend de siste ukene har antall nye innleggelser i intensivavdeling gått ned. Det ble rapport 49 nye innleggelser i uke 12.
 • Siste uke var det en liten økning i antall dødsfall. Det er foreløpig meldt om 11 dødsfall i uke 13, mot 8 i uke 12.
 • Matematisk modellering viser at trenden i smittespredningen har vært synkende med et gjennomsnittlig reproduksjonstall fra 15. mars på 0,86 (95 % CI 0,76–0,94), men med betydelig forskjell mellom fylkene. Med en mer usikker modell som ikke tar hensyn til sykehusinnleggelser estimerer vi at reproduksjonstallet for en uke siden var 1,0 (95 % CI 0,8 – 1,3). Vi estimerer at 61 % (95 % CI 55 %– 66 %) av de som har blitt smittet i Norge de siste to ukene, har blitt oppdaget.
 • I de siste 4 ukene ligger andelen med den engelske virusvarianten i Norge på ca. 83 % når både bekreftede og sannsynlige prøver inkluderes, men fordeler seg ulikt mellom landets fylker. Andelen er høyest i Vestland (96 %), Oslo (93 %), Trøndelag (90 %) og Vestfold Og Telemark (89 %), og lavest i Nordland (19 %).  Andelen med den sør-afrikanske virusvarianten i Norge ligger på ca. 2 % når både bekreftede og sannsynlige prøver inkluderes, denne varianten er hovedsakelig rapportert fra Nordland (76 %) fylke.
 • Per 4. april 2021 er 90 % av kvinner og menn i alderen 85 år og over vaksinert med 1. dose og 83 % er vaksinert med 2. dose. Videre er 86 % vaksinert med 1. dose og 35 % er vaksinert med 2. dose blant kvinner og menn i aldersgruppen 75-84 år. Data fra Beredskapsregisteret indikerer at omtrent 51 % av ansatte i helse- og omsorgstjenesten med pasientnært arbeid har mottatt første dose av koronavaksinen. Høyest andel vaksinerte med 1. dose finner vi blant ambulansepersonell (77 %) og leger (77 %). Helseforetakene og kommunene prioriterer vaksinasjon blant helsepersonell etter kriterier fra Folkehelseinstituttet.
 • Antall nye innleggelser og dødsfall har vært relativt stabilt de siste uker, mens trenden i antall meldte tilfeller siste uke er usikker på grunn av den store reduksjonen i antall testede. Data for inneværende uke vil gi et bedre bilde av den epidemiologiske situasjonen etter påskeferien.
 • Epidemien rammer landets kommuner veldig ulikt: 1) Østlandet har om lag 3/4 av tilfellene. I Oslo og en rekke andre kommuner har smittetrykket vært høyt i flere måneder. Her trengs vedvarende sterk innsats med testing og smittesporing samt ekstra kontaktreduserende tiltak. 2) Enkelte kommuner ellers i landet opplever utbrudd, men disse blir som regel nokså raskt brakt under kontroll med økt testing og smittesporing eventuelt ekstra kontaktreduserende tiltak. 3) De fleste av landets kommuner har ingen eller svært få tilfeller. I disse kommunene trengs årvåkenhet og rask reaksjon ved tegn på utbrudd.
 • Den engelske virusvarianten er nå dominerende i mange deler av landet. Siden denne varianten har større underliggende spredningsevne, vil det kreves bedre effektivitet av tiltakene (tidsriktig gjennomføring og etterlevelse av forsterket TISK) og eventuelt nye tiltak for å holde epidemien nede.