Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Høy oppslutning om vaksinasjon, men vaksinetype har betydning.»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Høy oppslutning om vaksinasjon, men vaksinetype har betydning.

Nyhet

Høy oppslutning om vaksinasjon, men vaksinetype har betydning.

En stor befolkningsundersøkelse med mer enn 65 000 deltakere fra Den norske mor, far og barn undersøkelsen (MoBa) og Den norske influensaundersøkelsen (NorFlu) viser at oppslutningen om koronavaksinasjon er høy, samtidig som type koronavaksine har betydning.

Mørkerøde koronavirus på rød bakgrunn
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

En stor befolkningsundersøkelse med mer enn 65 000 deltakere fra Den norske mor, far og barn undersøkelsen (MoBa) og Den norske influensaundersøkelsen (NorFlu) viser at oppslutningen om koronavaksinasjon er høy, samtidig som type koronavaksine har betydning.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

– Vi ser at sannsynligheten for å takke ja er avhengig av hvilken vaksine de blir tilbudt. Ni av ti svarte at det er svært sannsynlig eller nokså sannsynlig at de vil takke ja til koronavaksine dersom de blir tilbudt vaksinasjon med Pfizer eller Moderna, som er mRNA-vaksiner, sier Lill Trogstad som er forsker og overlege ved Folkehelseinstituttet.

Dersom de får tilbud om AstraZeneca-vaksine svarte færre enn en tredel at det var svært sannsynlig eller nokså sannsynlig at de ville takke ja, mens mer enn halvparten (58 prosent) svarte at det var nokså usannsynlig eller svært usannsynlig.

Samlet svarte om lag to tredeler at de svært sannsynlig eller nokså sannsynlig vil takke ja til en annen, ikke nærmere spesifisert koronavaksine.

Forskjeller mellom kvinner og menn

I tillegg til forskjeller i holdning til de ulike vaksinene, var det også forskjeller mellom menn og kvinners ønske om å ta vaksiner. Kvinner var gjennomgående litt mer tvilende enn menn, særlig til AstraZeneca-vaksinen.

Holdningsendring i april 2021

Et overveldende flertall av deltakerne i disse populasjonsbaserte undersøkelsene var positive til koronavaksinasjon i desember 2020 (75%) før oppstart av vaksinasjonsprogrammet. I april 2021 er det imidlertid stor forskjell på vaksinasjonsvillighet avhengig av vaksine hvor 28,7% var positive til AstraZeneca, 91% positive til Pfizer eller Moderna og 67,9% var positive til andre, ikke navngitte koronavaksiner.

– Det er naturlig å anta at preferansen for Pfizer/BioNTech og Moderna-vaksinene henger sammen med rapportene om alvorlige bivirkninger knyttet til lave blodplater og alvorlige blodpropper som førte til at bruk av AstraZeneca-vaksinen ble satt på pause i Norge 11. mars 2021, sier Trogstad.

Holdningsspørsmålene ble utelukkende stilt til deltakere som ikke var vaksinerte på undersøkelsestidspunktet. Personer som har fått første dose med AstraZeneca-vaksinen har derfor ikke besvart dette spørsmålet.

Om undersøkelsen

Siden mars 2020 har deltakerne i MoBa og NorFlu svart på spørsmål relatert til den pågående koronapandemien ved å besvare elektroniske spørreskjema hver 14.dag. Deltakelsen har vært svært høy gjennom hele pandemien med et gjennomsnitt på 64% (46%-83%). I spørreskjemaene har vi stilt spørsmål om symptomer, smitte, testing, karantene, arbeid, psykisk helse, livskvalitet og vaksinasjon.

Før koronavaksine ble tilgjengelig stilte vi i desember 2020 deltakerne i MoBa og NorFlu følgende spørsmål:

  • Hvor sannsynlig er det at du vil ta koronavaksine dersom den blir anbefalt for deg?

Svarkategoriene var svært sannsynlig, nokså sannsynlig, hverken eller/nøytral, nokså usannsynlig og svært usannsynlig. Flere enn 65 000 deltakere svarte på spørreskjemaet.

Denne våren stilte vi samme spørsmålet til deltakere som ikke var vaksinerte. Flere enn 55 000 uvaksinerte deltakere i MoBa og NorFlu svarte på undersøkelsen. Spørsmålene som ble stilt var:

  • Hvor sannsynlig er det at du vil ta AstraZeneca koronavaksine hvis den blir anbefalt for deg?
  • Hvor sannsynlig er det at du vil ta mRNA (Pfizer eller Moderna) korona-vaksine hvis den blir anbefalt for deg?
  • Hvor sannsynlig er det at du vil ta annen koronavaksine hvis det blir anbefalt for deg?

Spørreskjemaet ble besvart i perioden i perioden 12.-19.april 2021.

Mer om undersøkelsen: