Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Status covid-19 uke 36»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Status covid-19 uke 36

Nyhet

Status covid-19 uke 36

Oppdatert ukerapport fra Folkehelseinstituttet viser at den generelle smittespredningen av covid-19 fortsatt er lav i befolkningen. Økningen sist uke er i stor grad knyttet til kjente lokale utbrudd.

Oppdatert ukerapport fra Folkehelseinstituttet viser at den generelle smittespredningen av covid-19 fortsatt er lav i befolkningen. Økningen sist uke er i stor grad knyttet til kjente lokale utbrudd.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

– Overvåkingsdata og modellering viser at smittespredningen fortsatt er på et lavt nivå generelt i befolkningen. Økningen i antall meldinger om smittede personer skyldes for en stor grad lokale utbrudd i Bergen, Fredrikstad og Sarpsborg, sier avdelingsdirektør Line Vold ved Folkehelseinstituttet.

I løpet av uke 36 har Folkehelseinstituttet blitt informert om 8 bekreftede utbrudd som har blitt fulgt opp av kommunehelsetjenesten i samarbeid med Folkehelseinstituttet. 

Utbruddene var knyttet til undervisningsinstitusjoner, husstander, private arrangementer, arbeidsplasser og omsorgsboliger. 

– Til tross for lokale utbrudd og klynger ser vi ingen stigning i innleggelser i sykehus og intensivavdelinger eller covid-19-assosierte dødsfall. En forklaring er at smitten de siste ukene primært har forekommet hos yngre personer med lav risiko for alvorlig forløp. Samtidig bidrar den utstrakte testingen og smittesporingen trolig til at vi oppdager flere smittede med mildere symptomer, fortsetter Vold.        

Noen hovedpunkter fra rapporten for uke 36

 • 728 nye personer ble meldt smittet med koronavirus sist uke, mot 377 smittede i uke 35. Antall smittede per 100 000 er 20,3 for de to siste ukene (uke 35 og uke 36). 
 • I de siste to ukene (uke 35 og 36) var det 607 (55 %) av de 1 105 meldte smittede som hadde informasjon om smitteland. Av disse hadde 540 (89 %) blitt smittet i Norge og 67 (11 %) hadde blitt smittet i utlandet. Blant de 68 som var registret smittet i utlandet i uke 35–36, var det 6 som hadde vært i land som på innreisetidspunktet var unntatt karantene («gule land»), og 61 personer hadde reist i land som krever karantene ved innreise til Norge («røde land»).
 • Median alder for alle smittede rapportert i Norge er 41 år, sist uke var den 27 år
 • Det var en økning i antall meldte smittede siste uke i 6 fylker (Vestland, Viken, Troms og Finnmark, Trøndelag, Rogaland og Oslo). 4 fylker (Agder, Innlandet, Møre og Romsdal og Nordland) meldte om færre smittede enn uka før. Antall meldte smittede var uendret for Vestfold og Telemark.
 • Flest smittede ble meldt fra Viken (333 tilfeller i uke 36 mot 89 tilfeller i uke 35) og Vestland (168 tilfeller i uke 36 mot 80 tilfeller i uke 35), . Vestland har hatt det høyeste antall smittede per 100 000 innbyggere for uke 35 og 36 samlet (39,0). De høye smittetallene i Viken og Vestland skyldes i stor grad de pågående utbruddene.
 • 274 kommuner meldte ingen tilfeller i uke 36, og av de 82 som meldte tilfeller var det 66 som meldte færre enn 5 tilfeller.
 • I uke 36 hadde 814 301 personer blitt testet, det tilsvarer om lag 15,2 prosent av befolkningen. I uke 36 ble 84 423 personer testet, relativt uendret fra forrige uke (86 371). 
 • Andelen positive blant de testede har vært under 1 % siden uke 19, men var nær fordoblet den siste uken mot uken før (0,86 % i uke 36 mot 0,44 % i uke 35). Fylkesoversikten viser at Viken hadde høyest andel positive prøver i uke 36 (1,9 %), mens Oslo hadde høyest andel i uke 35 (1,0 %).
 • Det er fremdeles få som blir innlagt på sykehus. Én ny pasient med bekreftet covid-19 ble innlagt i intensivavdeling i uke 36.
 • Ingen dødsfall assosiert med covid-19 ble rapportert siste uke.
  Så langt har epidemien medvirket til 264 dødsfall i Norge. Gjennomsnittsalderen på de døde er 82 år. Den generelle dødeligheten i befolkningen er med få unntak beregnet til å være normal det siste halvåret.
 • Flere genetiske undergrupper av SARS-CoV-2 viruset er påvist i Norge. Den største andelen tilhører den genetiske gruppen B.1, som også er mest utbredt i Europa. Underkategorien B.1.1 har vært økende de siste to månedene.
 • Spørreundersøkelser gjennomført i tilfeldige utvalg i befolkningen viste en liten nedgang i andel barn og voksne med rapporterte luftveissymptomer i august. O m lag 9 % blant både barna og de voksne rapporterer symptomer siste 14-dagers periode frem til månedsskiftet august/september.
 • Basert på resultater fra matematiske modeller estimeres reproduksjonstallet i Norge etter 1. august 2020 til å være 0,72 (95 % CI 0,09 – 1,28) og smittesituasjonen til å være relativt stabil. Modellen estimerer at det totalt har vært 56 200 – 74 500 smittede i Norge. Med relativt få nye tilfeller og innleggelser vil det være større usikkerhet i reproduksjonstallet