Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Status covid-19 uke 41»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Status covid-19 uke 41

Nyhet

Status covid-19 uke 41

Smittespredningen er fortsatt på et relativt lavt nivå i Norge i uke 41. Det har vært en økning i antallet meldte smittede siden slutten av august, og det er store geografiske variasjoner.

Smittespredningen er fortsatt på et relativt lavt nivå i Norge i uke 41. Det har vært en økning i antallet meldte smittede siden slutten av august, og det er store geografiske variasjoner.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Overvåkingsdata og modellering viser at smittespredningen fortsatt er på et relativt lavt nivå generelt i befolkningen. Det har vært en økning siden slutten av august, med mellom 716 og 814 nye smittede per uke i ukene 37–40. Siste uke ble det meldt 1 044 tilfeller.

Les ukerapporten på siden for ukerapporter om koronavirus

Det er store geografiske variasjoner. Økningen den siste uka kan primært knyttes til vedvarende smittespredning i Oslo, en økning i Viken og Vestland og flere større og mindre utbrudd rundt om i landet som håndteres i de berørte kommuner. Et mindretall ble smittet i utlandet.

Smitten de siste ukene har primært forekommet hos yngre personer med lav risiko for alvorlig forløp og den utstrakte testingen og smittesporingen gjør at vi oppdager flere tilfeller med et mildt forløp.

Overvåkningsdata viser fortsatt lav forekomst av smitte med alvorlig utfall. Det var 25 nye pasienter innlagt i sykehus med covid-19 som hovedårsak til innleggelsen, 2 nye innleggelser i intensivavdeling og 1 dødsfall i uke 41.

Matematisk modellering indikerer en lav og relativ stabil smittespredning i sommer og en svakt økende smittespredning fra september med et reproduksjonstall for denne perioden på 1,1 (95% konfidensintervall 0,7-1,5).

Mange testes fortsatt

Til tross for en nedgang i antall personer testet de siste ukene, testes det langt flere personer ukentlig nå enn i mars/april, slik at vi nå oppdager en større andel av de smittede, også de med milde symptomer. Instituttet endrer fra og med ukerapport for uke 41 måten å presentere data over antall tester og antall testede personer på. Les mer om dette på Folkehelseinstituttet endrer presentasjon av data om testaktivitet i Norge

Smittesporingsarbeidet er viktig

Identifiserte smittede personer må følges opp lokalt med sporing og testing av nærkontakter, gjennomføring av karantene etter gjeldene regler og isolering av de syke. Smittesporing og testing rundt enkelttilfeller og håndtering av utbrudd har fortsatt høy prioritet for å stanse utbrudd og forhindre videre smitte i etterkant av utbruddene. Ved økt smitte er det viktig at tiltak er målrettet mot der smitten skjer og der risiko for smittespredning er størst, samtidig med fortsatt fokus på de generelle smittevernrådene.