Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Sju av ti rogalendinger positive til koronavaksine»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Sju av ti rogalendinger positive til koronavaksine

Nyhet

Sju av ti rogalendinger positive til koronavaksine

Nærmere 70 prosent av de spurte i en fylkeshelseundersøkelse for Rogaland er positive til å ta vaksine dersom de blir anbefalt å ta den. Blant de øvrige har over halvparten ikke har tatt stilling til spørsmålet. Rundt 14 prosent svarer at det er nokså eller svært usannsynlig.

Nærmere 70 prosent av de spurte i en fylkeshelseundersøkelse for Rogaland er positive til å ta vaksine dersom de blir anbefalt å ta den. Blant de øvrige har over halvparten ikke har tatt stilling til spørsmålet. Rundt 14 prosent svarer at det er nokså eller svært usannsynlig.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Dette kommer frem i en ny fylkeshelseundersøkelse for Rogaland som Folkehelseinstituttet har gjennomført i samarbeid med fylket i overgangen september–oktober. Over 35.000 personer svarte på spørsmålene om koronavaksine. Svarprosenten var 45,2.

Overordnet, fordelt på tre kategorier, viser undersøkelsen at 69 prosent er positive til å ta vaksine dersom de blir anbefalt å ta den, 17 prosent er usikre om de vil vaksinere seg, mens rundt 14 prosent svarer at det er nokså eller svært usannsynlig.

De eldste er mest positive

Det er høyest andel positive til vaksinasjon i aldergruppene fra 65 år og oppover. I denne aldersgruppen er det noe flere menn enn kvinner som sier de er positive til vaksinasjon.

Tallene for alle aldersgrupper samlet fordeler seg slik i de fem spørsmålskategoriene:

  • Svært sannsynlig: 45,80 %
  • Nokså sannsynlig: 23,53 %
  • Verken eller/nøytral: 17,06 %
  • Nokså usannsynlig: 6,70 %
  • Svært usannsynlig: 6,91 %

Vaksineresultatene baserer seg på uvektede tall, slik at det er nødvendig å ta noen forbehold. Det er blant annet en skjevfordeling med hensyn til alder, kjønn og utdanning.

Betydning av undersøkelsen

Undesøkelsen er gjennomført før det eksisterer en godkjent vaksine, før det er klart hvem som blir målgruppene for vaksinasjon og hva som er effekt og bivirkninger.

Den gir dermed ikke nødvendigvis et bilde av hvordan oppslutningen om vaksinasjon vil være når vaksine og mer informasjon blir tilgjengelig.

Ny undersøkelse startet nylig

Den 21. oktober ble 22.000 personer i Norge invitert på SMS og/eller e-post til å delta i «Den nasjonale folkehelseundersøkelsen». Denne undersøkelsen inneholder også noen dagsaktuelle spørsmål rundt koronasituasjonen, blant annet vil man kartlegge holdninger til kommende vaksiner. Svarfrist på denne undersøkelsen er 4. november.