Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Covid-19: Rapport for uke 46»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Covid-19: Rapport for uke 46

Nyhet

Covid-19: Rapport for uke 46

Det ble meldt om 3994 nye smittetilfeller av covid-19 i uke 46. Det er fortsatt store geografiske variasjoner i forekomst både mellom og innad i fylker.

Det ble meldt om 3994 nye smittetilfeller av covid-19 i uke 46. Det er fortsatt store geografiske variasjoner i forekomst både mellom og innad i fylker.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Overvåkingsdata og modellering viser at etter flere uker med betydelig økning i antall meldte tilfeller ukentlig, var antall meldte tilfeller i uke 46 nær uendret sammenlignet med uke 45. Andelen positive blant de testede økte fra 2,52 prosent i uke 45 til 2,78 prosent i uke 46.

Her er noen hovedpunkter fra ukerapporten for uke 46: 

  • Antall meldte tilfeller økte i 5 av 11 fylker, og det er fortsatt store geografiske variasjoner i forekomst både mellom og innad i fylker. Antall meldte smittetilfeller gikk ned i 6 fylker. Oslo har høyest forekomst med 303 meldte tilfeller per 100 000 innbyggere for uke 45 og 46 samlet etterfulgt av Vestland (230) og Viken (202). Møre og Romsdal har lavest forekomst med 32 meldte tilfeller per 100 000.

  • Det har vært en stigende trend i nye pasienter innlagt i sykehus med covid-19 som hovedårsak siden sommeren. Det var 91 nye innlagte pasienter i uke 46 og 92 i uke 45, tilsvarende nivå som i uke 15 (91). Flest innleggelser sist uke var i Helse Sør-Øst. Det var 15 nye innleggelser i intensivavdeling i uke 46, etter 15 i uke 45. Antall covid-19 assosierte dødsfall ukentlig øker. Det er meldt om 10 dødsfall i uke 46. Dette er det høyeste antallet siden begynnelsen av mai.

  • Den økende smitten medfører økt arbeidsbelastning på de som melder data til MSIS og forsinkelse i innmelding av opplysninger om for eksempel smitteland og smittesituasjon. For uke 45-46 mangler det informasjon om smitteland og smittesituasjon for 60 prosent av de meldte tilfellene. Informasjon om smittested og smittesituasjon er dermed ukjent for de fleste av tilfellene, og dataene vi har bør fortolkes i lys av dette. Der hvor informasjon er tilgjengelig indikerer data at rundt 9 prosent ble smittet i utlandet (majoriteten er utenlandsfødte som smittes i egne hjemland, primært Polen), og at mest vanlig antatt smittesituasjon er egen husstand, jobb/universitet og private arrangement.

  • Det var en nedgang i antall meldte tilfeller i aldersgruppene mellom 13 og 79 år, mens antall meldte tilfeller økte blant barn under 12 år og personer over 80 år. Aldersgruppen 13-19 år har det høyeste antall meldte tilfeller i forhold til befolkningstallet (125 per 100 000) i uke 46.

  • Resultater fra Symptometer viser at svært få oppgir å ha vært i grupper med mer enn ti personer utenom egne husstandsmedlemmer i løpet av de siste syv dagene. En av fire oppgir å ikke ha vært i kontakt med andre enn eventuelle husstandsmedlemmer. Prosentandelen som oppgir å ha brukt kollektivtransport er lav, selv i store bykommuner.
  • Globalt er det rapportert om 55 millioner tilfeller og 1,3 millioner dødsfall, hvorav over 4 million av tilfellene og 62 359 av dødsfallene er rapportert i uke 46. Det har vært en økning i antall tilfeller fra alle kontinenter. Europa rapporterer om over 1 834 722 tilfeller og står for nesten halvparten av tilfellene rapportert i uke 46. I de siste ukene viser samletall fra Europa en betydelig økning i totaldødelighet, sammenfallende med økning i covid-19-smitte i flere land. USA rapporterte en 28 prosent økning i antall tilfeller og 24 % økning i antall dødsfall sammenlignet med uke 45.

Oppdateringer

19.11.2020: Avsnittet: "Resultater fra Symptometer viser at svært få oppgir å ha vært sammen med mer enn ti personer av gangen de siste syv dagene. En av fire oppgir å ikke ha vært i kontakt med andre. Prosentandelen som oppgir å ha brukt kollektivtransport er lav, selv i store bykommuner."

er endret til: "Resultater fra Symptometer viser at svært få oppgir å ha vært i grupper med mer enn ti personer utenom egne husstandsmedlemmer i løpet av de siste syv dagene. En av fire oppgir å ikke ha vært i kontakt med andre enn eventuelle husstandsmedlemmer. Prosentandelen som oppgir å ha brukt kollektivtransport er lav, selv i store bykommuner."