Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Covid-19: Rapport for uke 45»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Covid-19: Rapport for uke 45

Nyhet

Covid-19: Rapport for uke 45

Antall meldte smittetilfeller økte med 24 prosent fra uke 44 til uke 45. Økningen er mindre bratt enn de to foregående ukene da den var cirka 80 prosent.

Antall meldte smittetilfeller økte med 24 prosent fra uke 44 til uke 45. Økningen er mindre bratt enn de to foregående ukene da den var cirka 80 prosent.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Sammendraget og vurderingen i rapporten viser følgende: 

  • Overvåkingsdata og modellering viser en betydelig økt smittespredning de siste ukene. 
  • Siste uke ble det meldt 3 891 tilfeller, en økning på 24 % fra uke 44. Økningen i meldte tilfeller er mindre bratt enn de to foregående ukene da den var ca 80 %. Antall meldte tilfeller økte i 8 av 11 fylker, og det er fortsatt store geografiske variasjoner i forekomst både mellom og innad i fylker. Oslo har høyest forekomst med 254 meldte tilfeller per 100 000 innbyggere for uke 44 og 45 samlet etterfulgt av Vestland (186) og Viken (166). Trøndelag har lavest forekomst med 44 meldte tilfeller per 100 000. 
  • Antall meldte tilfeller gikk opp i alle aldersgrupper sist uke. Økningen var størst i aldersgruppen 13-19 år (75%) som nå har det høyeste antall meldte tilfeller ift befolkningstallet. 
  • Det har vært en stigende trend i nye pasienter innlagt i sykehus med covid-19 som hovedårsak siden sommeren. Det var 81 nye innleggelser i sykehus i uke 45, 50% økning fra uke 44 (54) og det høyeste antallet i en uke siden uke 15 (91). Flest innleggelser sist uke var i Helse Sør-Øst, men det har vært en stigning i alle regionale helseforetak de siste ukene. Det var 12 nye innleggelser i intensivavdeling i uke 45, etter fem per uke de siste tre ukene. Det er meldt om 6 dødsfall i uke 45. Det er det høyeste antall dødsfall meldt på en uke siden uke 22. 
  • Den økende smitten medfører økt forsinkelse i innmeldte data til MSIS. For uke 44-45 mangler det informasjon om smitteland og smittesituasjon for 59 % av de meldte tilfellene. Der hvor informasjon er tilgjengelig indikerer data at ca 10 % ble smittet i utlandet (majoriteten er utenlandsfødte som smittes i egne hjemland, primært Polen), og at mest vanlig antatt smittesituasjon er egen husstand, jobb/universitet og private arrangement. 
  • Matematisk modellering indikerer en økende smittespredning med et reproduksjonstall i oktober på 1,4 (95% CI 1,3-1,5). Modellen viser fortsatt et mye høyere smittetrykk i mars/april enn nå og estimerer at om lag 1 av 10 tilfeller ble oppdaget i begynnelsen av pandemien, mens i september og oktober ble rundt 4 av 10 tilfeller oppdaget. 
  • Epidemien øker betydelig i flere kommuner, men samlet er økningen mindre enn fra uke 43 til 44. Det er for tidlig å konkludere om de nye tiltakene i uke 44 og 45 har hatt ønsket effekt. Situasjonen er fortsatt ustabil med fare for akselererende økning. Det er behov for betydelig innsats for å bremse spredningen og det er viktig med kraftige tiltak i områder der det er mye smittespredning og der situasjonen er ustabil. I områder der det er økende smitte er det viktig med målrettede tiltak der smitten skjer og i grupper med økt risiko for smitte. Den raske utviklingen av epidemien, erfaringer fra den første perioden i mars og utviklingen vi ser i andre land i Europa nå, taler for tidlig iverksetting av tiltak samtidig med fortsatt arbeid for å styrke etterlevelsen av de generelle smittevernrådene.