Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Ikke på kollisjonskurs»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Ikke på kollisjonskurs

Nyhet

Ikke på kollisjonskurs

I kommentarartikkelen «Regjeringen på kollisjonskurs med ekspertene» tegner Astrid Meland i VG et bilde av at politikerne har handlet mot fagfolkenes råd. Det er både Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet uenige i.

I kommentarartikkelen «Regjeringen på kollisjonskurs med ekspertene» tegner Astrid Meland i VG et bilde av at politikerne har handlet mot fagfolkenes råd. Det er både Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet uenige i.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Vi stiller oss nå bak regjeringens beslutninger om tiltak og målet om å slå ned smittespredningen så mye som mulig. Det var nødvendig med omfattende tiltak 12. mars, og det er nødvendig å videreføre tiltak på samme nivå til 14. april.

Meland har helt rett i at det er ulike oppfatninger blant både legfolk og fagfolk om hvordan denne krisen bør håndteres. Det er det både i Norge og internasjonalt. Det skyldes blant annet at dette er en krise der vi har alt for lite kunnskap. Men det betyr ikke at vi er uenige om det som nå gjøres.

Utfordringen vi står overfor, er ekstraordinær. Ingen av oss har opplevd noe lignende før. Uansett hvilken beslutning som fattes, vil den kunne kritiseres, antakelig også med rette. Her finnes det ingen enkle løsninger. Alle løsninger har en stor pris, og alle vil være forbundet med stor risiko. Det eneste som er helt sikkert, er at vi må handle nå – og hele tiden skaffe ny kunnskap og utvikle metodene for håndtering av epidemien.  

Den pakken av tiltak regjeringen nå gjennomfører, har støtte i våre organisasjoner og ute i helsetjenesten. Målet om å slå ned smittespredningen er riktig nå. Om den fortsatt vil være det om noen uker, er det ingen som kan si. Klarer vi ikke å slå epidemien ned, kan det bli nødvendig å endre strategi. Etter hvert som vi får ny kunnskap, kan det også bli nødvendig å skifte fremgangsmåte. Men nå er det viktigste å slå smittespredningen ned for å vinne tid. Det gir de beste forutsetningene for at helsetjenesten kan bygge kapasitet og gi god behandling og omsorg til alle pasienter.

Som faginstanser vil både Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet fortsette å gi politikerne så gode smittevernråd og helsefaglige råd som mulig. Utredningene og rådene våre belyser faglige dilemmaer i beslutningsgrunnlaget for regjeringen. Det skjer i åpenhet. Åpenheten gjør medvirkning og læring mulig, og det gir grunnlag for tillit.

De neste dagene og ukene får vi mer kunnskap om effektene av tiltakene. Vi vil også få mer kunnskap om tiltakenes ringvirkninger for andre samfunnsområder. Så er det politikernes oppgave å avveie alle hensyn, også de som ikke handler om smittevern og helsetjenester, og beslutte hvordan vi best kan ivareta liv og helse, menneskene og samfunnet. Slik skal det være i et demokrati. Slik er våre roller.

Bjørn Guldvog, direktør Helsedirektoratet og Camilla Stoltenberg, direktør Folkehelseinstituttet