Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Status for covid-19 i Norge uke 19 (arkivert)»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Status for covid-19 i Norge uke 19 (arkivert)

Nyhet

Status for covid-19 i Norge uke 19 (arkivert)

Det er fortsatt lav smittespredning av koronavirus i Norge, viser den siste ukerapporten fra Folkehelseinstituttet. Gradvis åpning av samfunnet samt økt tilgang til testing for alle som har symptomer kan innebære at vi vil se en økning i antall smittede i tiden som kommer.

Det er fortsatt lav smittespredning av koronavirus i Norge, viser den siste ukerapporten fra Folkehelseinstituttet. Gradvis åpning av samfunnet samt økt tilgang til testing for alle som har symptomer kan innebære at vi vil se en økning i antall smittede i tiden som kommer.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Få tester viser smitte

Så lang har om lag 200 000 personer blitt testet for covid-19 i Norge. Av de som testes er det en klar nedgang i andel som er rapportert smittet. Høyest andel var i uke 13, hvor 8,1 prosent testet positivt, sist uke har lavest andel, med 1,0 prosent positive tester. Kjønnsfordelingen blant de rapporterte smittede er lik.

Andelen positive prøver blant de som er testet er høyest i Oslo (4,1 %) i uke 18 og (2,8 %) i uke 19.

Helsetjenesten opplever også en jevn nedgang i antall konsultasjoner for mistenkt, sannsynlig eller bekreftet covid-19 og andre luftveis-diagnosekoder hos lege og legevakt de siste ukene.

– Matematisk modellering har estimert en fortsatt nedgang i antall nye smittede. Det antas at så langt i epidemien har om lag 1 prosent av befolkningen vært smittet med covid-19. Med en gradvis gjenåpning av samfunnet samt økt tilgang til testing for alle som har symptomer, vil vi imidlertid kunne se en økning i smittede tilfeller framover, sier avdelingsdirektør Line Vold ved Folkehelseinstituttet.

Færre på sykehus og intensivbehandling

Antall personer som legges inn på sykehus og intensivavdeling med covid-19 som hovedårsak til innleggelsen har gått gradvis nedover siden uke 13.

– Vi ser at av de som har vært innlagt på intensivbehandling, er de som overlever i gjennomsnitt 11 år yngre enn de som dør, sier Vold.

– Det er estimert at omlag 92 prosent av alle som har fått påvist covid-19 er friskmeldte. Som hovedregel defineres friskmelding som at man er i live og ikke innlagt 14 dager etter påvisning av covid-19.

Flest dødsfall i Oslo

Dødelighet stiger markant med alder gjennomsnittsalderen på de døde er 82 år, hvor det yngste registrerte dødsfallet er en person på 41 år og den eldste 104 år.

De fleste døde (187) hadde minst en underliggende sykdom, samtidig er 15 av de døde i forbindelse med covid-19 registrert uten underliggende kronisk sykdom. Litt over halvparten (55%) av de døde er menn.

– Sett i forhold til befolkningsstørrelsen har det vært høyest antall dødsfall i Oslo, etterfulgt av Viken og Vestland, avslutter Vold.