Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Lav smittespredning i Norge (arkivert)»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Lav smittespredning i Norge (arkivert)

Nyhet

Lav smittespredning i Norge (arkivert)

Smittespredningen av koronavirus er lav i befolkningen. Andelen av de testede som har positiv prøve, har falt gjennom flere uker. Også antall pasienter som legges inn på sykehus går ned, viser den siste ukerapporten fra Folkehelseinstituttet.

Smittespredningen av koronavirus er lav i befolkningen. Andelen av de testede som har positiv prøve, har falt gjennom flere uker. Også antall pasienter som legges inn på sykehus går ned, viser den siste ukerapporten fra Folkehelseinstituttet.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Folkehelseinstituttet publiserte i dag ukerapporten om covid-19 for uke 18.

Den viser at det er lav spredning av covid-19 i befolkningen.

– Siste uke var det kun 1,5 prosent av de testede som hadde en positiv prøve. På det meste har denne andelen vært 8 prosent, sier avdelingsdirektør Line Vold ved Folkehelseinstituttet.

– Antall personer innlagt på sykehus og intensivavdeling har også fortsatt å gå ned siden uke 13. Siste uke ble det lagt inn tre nye pasienter i landets intensivavdelinger, fortsetter Vold.

De fleste fylker opplever nedgang, med unntak av Troms og Finnmark som meldte 12 tilfeller i uke 18 sammenlignet med 8 i uke 17. Den største prosentvise nedgangen i antall i smittede ble observert i Rogaland, Møre og Romsdal, Oslo, Trøndelag, Vestfold og Telemark.

De fleste med påvist smitte, blir friske

Beregninger viser at om lag 90 prosent av alle som har fått påvist covid-19, er friske.

– Det er krevende å måle hvor mange som er friske etter å ha gjennomgått covid-19. I ukerapporten tar estimatet utgangspunkt i de meldte smittede til Meldesystem for smittsomme sykdommer, MSIS. Det innebærer at vi antar at omlag 7000 av de som er rapportert smittede, nå er friske, sier Line Vold. 

Fremgangsmåten for å regne ut friskmeldte er lik den de benytter i Danmark ved å koble tre ulike registre, hvor en person defineres som friskmeldt dersom personen etter 14 dager ikke er innlagt på sykehus og ikke er død. De som er innlagt på sykehus, defineres som friskmeldt ved utskriving eller dersom de er i live etter 30 dager. Dette betyr at det må gå minst 14 dager fra positiv test til en person vil kunne defineres om friskmeldt. Siden de aller fleste som får påvist covid-19, ikke blir innlagt i sykehus eller dør, vil definisjonen innebære at antallet friskmeldte i svært stor grad speiler antallet som fikk påvist covid-19 14 dager tidligere.

Dødsfall

Covid-19 ukesrapport for uke 18 viser at dødeligheten stiger markant med alderen, gjennomsnittsalderen på de døde er 82 år, den yngste døde er 48 år og den eldste er 104 år. Av de døde er 55 prosent menn.

Det er registrert underliggende sykdom hos nesten 8 av 10 (77 prosent) av de som er rapportert døde av covid-19 dødsfallene.