Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Differensierte råd til risikogrupper (arkivert)»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Differensierte råd til risikogrupper (arkivert)

Nyhet

Differensierte råd til risikogrupper (arkivert)

Folkehelseinstituttet (FHI) gjør regelmessig nye vurderinger basert på oppdatert kunnskap om hvilke personer som har økt risiko for alvorlig forløp av covid-19. Aldersgrupper og underliggende sykdom med betydning for risikovurderingen er beskrevet i de oppdaterte rådene.

Folkehelseinstituttet (FHI) gjør regelmessig nye vurderinger basert på oppdatert kunnskap om hvilke personer som har økt risiko for alvorlig forløp av covid-19. Aldersgrupper og underliggende sykdom med betydning for risikovurderingen er beskrevet i de oppdaterte rådene.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Det er utarbeidet en tabell som viser hvordan rådene påvirkes av økt smittespredning i samfunnet generelt, eller økt spredning lokalt der man bor. I alle regioner i Norge i dag er det lav smittespredning.

Rådene om hva man bør/ikke bør gjøre oppsummeres for to hovedgrupper:

  • Personer med lett økt risiko
  • Personer med moderat/ høyt risiko

‒ Ved økt smitte i samfunnet, bør personer i risikogruppene leve mer tilbaketrukket.  Ved lite smitte i samfunnet, slik som i Norge i dag, kan de som har lett økt risiko leve stort sett som andre, sier overlege Trude Arnesen i FHI.

Alle i samfunnet bør følge de generelle rådene om å ha god hoste- og håndhygiene, begrense antall nære kontakter og holde avstand. Dette er særlig viktig for personer i risikogruppene og deres nærmeste, legger hun til.   

Rådene fra FHI er på gruppenivå. Derfor bør det ved behov også gjøres en individuell vurdering i samråd med egen lege om grad av risiko for alvorlig forløp. Menn har generelt noe høyere risiko enn kvinner. Yngre uten risikofaktorer vil også kunne bli alvorlig syke av covid-19. Men risikoen er betydelig lavere enn for risikogruppene.

Alder er en tydelig og selvstendig risikofaktor for alvorlig forløp av covid-19, og risikoen øker med økende alder. Kombinasjonen av definerte aldersgrupper og underliggende sykdommer får også betydning for rådene som nå gis.

‒ Jo eldre man er, og jo flere tilleggssykdommer man har, jo mer forsiktig bør man være. For de aller fleste, også for personer i risikogruppene, vil covid-19 ikke kreve sykehusinnleggelse, sier Trude Arnesen.