Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Ukerapport covid-19 for uke 48 publisert»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Ukerapport covid-19 for uke 48 publisert

Nyhet

Ukerapport covid-19 for uke 48 publisert

Overvåkingsdata og modellering viser en nedgang i smittespredning siste to uker.

Overvåkingsdata og modellering viser en nedgang i smittespredning siste to uker.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Les hele ukerapporten for uke 48 her:

Her er sammendraget og vurderingen for uke 48:

  • Overvåkingsdata og modellering viser en nedgang i smittespredning siste to uker.
    Det er foreløpig meldt 2 883 tilfeller i uke 48. Dette er en nedgang på 21 % sammenlignet med uke 47 da det ble meldt 3 650 tilfeller. Andelen positive blant de testede gikk ned fra 2,9 % i uke 47 til 2,6 % i uke 48. Det var en nedgang i antall testede på 11 % siste uke.
  • Det var i nedgang i meldte tilfeller i 10 av landets fylker. Det er fortsatt store geografiske variasjoner i forekomst både mellom og innad i fylker. Oslo har høyest forekomst med 294 meldte tilfeller per 100 000 innbyggere for uke 47 og 48 samlet. Det har vært en nedgang i antall meldte tilfeller i Oslo på 27 % fra uke 47 (1 178) til uke 48 (863) og andel positive blant de testede på gikk ned fra 5,4 % i uke 47 til 4,5 % uke 48. Trøndelag har lavest forekomst med 20 meldte tilfeller per 100 000 (uke 47 og 48) og andel positive på 0,5 % i uke 48.
  • Det har vært en stigende trend i nye pasienter innlagt i sykehus med covid-19 som hovedårsak siden sommeren, men i uke 48 var det rapportert en nedgang for første gang siden uke 42. Det er foreløpig rapportert om 87 nye innlagte pasienter i uke 48 (107 i uke 47). Alle RHF rapporterte færre nye innleggelser i uke 48 enn i uke 47. Det var 10 nye inn­leggelser i intensivavdeling i uke 48, etter 21 i uke 47.
  • Antall covid-19 assosierte dødsfall ukentlig øker, og det er meldt om 26 dødsfall i uke 48. Det er ikke uventet at antall dødsfall stiger på tross av en nedgang i meldte tilfeller og en nedgang i nye pasienter innlagt i sykehus. Denne stigningen i dødsfall reflekterer stigningen i antall meldte tilfeller de foregående ukene.
  • For uke 47–48 mangler det informasjon i MSIS om smitteland og smittesituasjon for langt de fleste av de meldte tilfellene (77 %). Dataene vi har bør fortolkes i lys av dette. Der hvor informasjon er tilgjengelig, indikerer data at ca. 6 % ble smittet i utlandet (primært utenlandsfødte), og at mest vanlig antatt smittesituasjon er egen husstand.
  • Matematisk modellering indikerer at økningen i smittespredning har stoppet opp og at den nasjonale trenden nå mest sannsynlig er nedadgående med et reproduksjonstall etter 5. november på 0,93 (95 % CI 0,86–1,01). Dette er lavere enn reproduksjonstallet mellom 26. oktober og 5. november som var beregnet til 1,4 (95 % CI 1,1–1,6). Vi antar at om lag 10 % av tilfeller ble oppdaget i begynnelsen av pandemien, mens det antas at rundt 40 % av tilfellene i oktober og november ble oppdaget.
  • Smittespredningen i Norge er synkende. Det har vært en nedgang i antall meldte tilfeller og sykehusinnleggelser siste uke. Det er fortsatt store lokale variasjoner. Vi ser nå trolig effekten av de nye tiltakene fra slutten av oktober og begynnelsen av november. Situasjonen er imidlertid fortsatt ustabil med fare for ny økning. Det er behov for vedvarende sterk innsats for å redusere smittespredningen i Oslo-området (og i Viken) samtidig som kommuner ellers i landet må oppdage og raskt få kontroll på sine utbrudd. Testing og smittesporing er det viktigste tiltaket for å stoppe utbrudd, men det kan bli nødvendige med målrettede eller generelle kontaktreduserende tiltak i tillegg. Epidemiens potensial for rask økning taler for årvåkenhet og tidlig iverksetting av tiltak samtidig med fortsatt arbeid for å styrke etterlevelsen av de generelle smittevernrådene.