Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Ukerapport covid-19 for uke 51 er publisert»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Ukerapport covid-19 for uke 51 er publisert

Nyhet

Ukerapport covid-19 for uke 51 er publisert

Overvåkingsdata viser en økning i antall meldte tilfeller siste to uker etter en nedgang de foregående tre uker. Det viser ukerapporten fra Folkehelseinstituttet.

Overvåkingsdata viser en økning i antall meldte tilfeller siste to uker etter en nedgang de foregående tre uker. Det viser ukerapporten fra Folkehelseinstituttet.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Hele ukerapporten for uke 51 finner du på nettsiden for ukerapporter:

Her er sammendraget og vurderingen for uke 51:

  • Overvåkingsdata viser en økning i antall meldte tilfeller siste to uker etter en nedgang de foregående tre uker.
  • Det er foreløpig meldt 2 900 tilfeller i uke 51. Dette er en økning på 7 % sammenlignet med uke 50 da det ble meldt 2 714 tilfeller. Samtidig var det var en økning i antall testede på 22 % siste uke og andelen positive blant de testede gikk ned fra 2,3 % i uke 50 til 2 % i uke 51. Det har vært en nedgang i andel positive siden uke 47.
  • Oslo (med 619 meldte tilfeller sist uke) og Viken (med 1 086 meldte tilfeller sist uke) står for 59 % av de meldte tilfellene uke 51 og har fortsatt høyest forekomst med hhv. 189 og 178 meldte tilfeller per 100 000 innbyggere for uke 50 og 51 samlet. Det har vært en nedgang i meldte tilfeller i begge fylker sist uke (Oslo 10,3 %, Viken 3,4 %). Flere lokale utbrudd har ført til en økning i antall meldte tilfeller i 7 fylker siste uke, og det har vært en betydelig økning i antall meldte tilfeller i Innlandet, Vestfold og Telemark og Trøndelag siste par uker. Nordland har lavest forekomst med 16 tilfeller per 100 000 innbyggere for uke 50 og 51 samlet.
  • I uke 51 er det foreløpig rapportert om 82 nye innlagte pasienter. Det var flere nye innleggelser enn i uke 50 (74), men færre enn i ukene 46 – 49. Helse Sør-Øst rapporterte flest antall nye innleggelser per 100 000 i uke 51 (2,2). De siste ukene har det vært en nedadgående trend i nye innleggelser fra Oslo. I Viken var det 33 nye innleggelser i uke 51, og flere enn i uke 50 (28), men en nedgang fra uke 49 (42). Det var 12 nye inn­leggelser i intensivavdeling i uke 51, en nedgang fra 19 både i uke 50 og i uke 49.
  • I uke 51 er det rapportert om 12 dødsfall. Dette er nesten en halvering i forhold til de foregående fire ukene, men det er for tidlig å si om dette er en reel nedgang da etterregistreringer av dødsfall kan forekomme.
  • I uke 51 ble det meldt om en ny variant av SARS-CoV-2 fra Storbritannia som har en rekke ulike mutasjoner. Varianten kan være opptil 70 % mer smittsom ifølge britiske myndigheter. Det er innført flere tiltak for å redusere smittespredningen i Storbritannia. Vi har så langt ikke sett denne varianten i Norge. Det er de siste dagene også innført tiltak for å redusere risiko for import av denne varianten til Norge.
  • Situasjonen i Norge er ustabil med mange pågående utbrudd og fare for økt smittespredning gjennom julen. Det er viktig at smittevernreglene opprettholdes gjennom jule – og nyttårsfeiringen. Oslo og Viken har fortsatt de høyeste smittetallene til tross for en nedgang i meldte tilfeller, og det er økende smittespredning i flere av landets fylker. Det er behov for fortsatt sterk innsats for å redusere smittespredningen, og det er viktig at kommunene rundt i landet opprettholder sin gode beredskap for raskt å oppdage og få kontroll på utbrudd lokalt.
  • Testing og smittesporing er det viktigste tiltaket for å stoppe utbrudd. Ved økende eller mer utbredt smitte vil det være nødvendig med både målrettede og mer generelle kontaktreduserende tiltak i tillegg. Epidemiens potensial for rask økning taler for årvåkenhet og tidlig iverksetting av tiltak samtidig med fortsatt arbeid for å styrke etterlevelsen av de generelle smittevernrådene.